نمونه سوال عربی 2 انسانی دبیرستان

ترجمه كنید : (توجه:جواب هرسؤال راتمیز وخوانادرهمین برگ بنویسید)

1) وَقَفَ الصَّدیقُ لِلمُراقبة َوبَدَأ الرَّجُلُ یَقطِفُ الفَواکه.

2) بَقِیَ هناكَ أیّاماً لایَأكلُ ولایَشْربُ حَتّی ضَمِرَ بَطنهِ.

3) إلهی لاتَجعَل فی قُلوبَنا غِلّاً لِلَّذینَ آمنوا.

4) فَاصبِروا حَتّی یَحكُمَ اللهُ بینَناوهوَ خَیرُ الحاكمینَ .

5)النّعامَةُ حَیوانٌ یُضرَبُ بِه المثل فی الجُبنِ.

6) کَمْ مِنْ فِئةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئةً کثیرةً بِإذنِ اللهٍ.

آنچه خواسته بنویسید: 1)بالفارسیّة : الفِـئة2 ) بالعربیة :شیشه…............ 3)المترادف:طَیّبٌ..................

4) المتضاد:الغَنِیُّ .......... 5)اِسمُ المنسوبِ مِنْ.((علی)) ............6) اسم المصَغَّر مِن (نهر…………(

للتعریب: 7) هفته آینده امتحانات شروع می شود. ........................................................................

ترجمه صحیح را انتخاب كنید :

الف) كان المسلمونَ اكتَسبوا مكانةً علمیةً رفیعةً فی القرونِ الأولی.

1) مسلمانان درقرن های نخستین جایگاه علمی والایی به دست آورده بودند{ } 2) مسلمانان درقرن های اوّلی جایگاه علمی بلندی به دست آوردند{ }

ب) اُحِبّهُ لِأنَّهُ یُعطینا وَیَحرِمُ نَفسه..

1)اورا دوستدارم زیرااوخودرامحروم نموده وبه ما می بخشد{ }                   2) اورا دوستدارند چون اوبه ما می بخشد وخودرامحروم می کند{ }

اشتباهات ترجمه را تصحیح كنید :

1)إنَّ النَّمیمةَ تَزرَعُ الضَّغینَةَ. (شاید سخن چیـنی بذر كینه بكارد)

2) مَنْ ظَلَمَ عِبادَ اللهِ كانَ اللهُ خَصمَهُ. (هركس به بندگان خداستم كرد؛خداوند دشمن اوبود)

3)هُناکَ طُلّابٌ فی المدارس یَعملونَ لِمَجدِ البلاد وعِزّها (دانشجویانی آنجا برای بزرگی کشور وعظمت کشور کارمی کنند)

ترجمه را كامل كنید:

1) رفَعَ یَدیهِ إلی السّماءِ وَدموعَه جاریةٌ مِنْ عَینیهِ(دو دستش رابه سوی آسمان.........درحالیكه......از دو چشمش جاری بود)

2) مَدحُ آلِ البیتِ فی عَصرِالاُموییّنِ ماکانَ أمراً بسیطاً ((مدح اهل بیت در روزگار اُمویان.کار.....................))

متن زیر را بخوانید وبه سؤالات آن پاسخ دهید:

كانَ لُقمان تلمیذاً عند أحَدِ الأط‍ِبّاءِ فَأرسَلَ الأستاذ تِلمیذه إلـی السُِوق وَطَلَبَ مِـنهُ أن یَـشتَرِیَ لَه أجود قِطعةٍ مِنْ ذَبیحةٍ فَذَهبَ ورَجَعَ

مَعَهُ لِسانُ خروفٍ وفی یَومِ التالی َطَلَبَ مِنهُ أنْ یَشتَرِیَ لَه أرْدَأَ قِطعةٍ مِنْ ذَبیحةٍ فَذ َهبَ ورَجَعَ مَعَهُ لِسانُ خروفٍ تُعَجَّبَ الأستاذُ مِنْ عَمَله.قال

لُقمانُ: ماوَجَدتُ فی جِسمِ الذّبیحة قِطعةً أجْوَدَ وَ أردَأَ مِنْ2                                                 ) ماذا طَلَبَ الأستاذُ مِن لُقمان ؟

2)أینَ أرسَلَ الاُستاذُ التّلمیذ ؟                                                                              3) نقش كلمات خط كشیده شده را بنویسید .

جمله را به كمك كلمه ی داخل پرانتز دوباره بنویسید.

اللّهُ رَزَقَنا تَوفیقَ الطاعةِ.(عَسَی)........................................................................................

جمله ی معلوم را به مجهول تبدیل كنید:

نَصَرَ اللهُ المسلمینَ فی غَزوَةِ بَدر

اشتاهات را تصحیح كنید

1) المسلمین یُجاهِدُ فی فلسطینَ. 2)لاالفضیلةَ أجَلُّ مِنْ الإحسانُ.

جواب مناسب را انتخاب كنید:

1)إنّ اللهَ لایُحِبُّ………(المعتدیَ.المعتدی.المعتدیِ) 2)الشَّخصُ (الکاذبُ .....عندَالناسِ (مَكروهً ، مَكروهٍ. مَكروهٌ))

3)لا سیفَ ........ مِن الحقّ(أقطعَ،أقطعُ ،أقطعِ) 4) َیجتَهِدُ………المدارس فی تعلیمِ التـلامیذِ(معلّمین.معلّمی.معلّموا)

علامت اعراب فرعی را دركلمات عبارت زیر معلوم كنید:

1)إنَّ مُمَرِّضاتِ المُستَشفی ساهِراتٌ طولَ اللیلِ 2)یَذهَبُ المسلمونَ فی ذی الحجَّه إلی مكّةَ المُکَرّمه.

شکّل مااُشیرَ ألیهِ بِخَطٍّ:

1)الحسن والحُسینُ سیدا شبابِ أهلِ الجَُنّة. 2)أرادَ الضَّیف أن یَترک الرّجلَ فالَ لِإبنِه.

مـفعول فیه را معیّن كنید:

((إنَّ المَرءَ مخبوءٌ تَحتَ لِسانه.))

نوع فعل مضارع وعلامت آن را معیّن كنید

1)أللّهُمَّ أسأَلُکَ أن تَدخِلَنی الجَنَّةَ بَرحمتِک. 2)هؤلاءِ الطُلّابُ لا یُهمِلونَ فی أداءِ واجِبهمْ حَتّی الآنَ

باتوجه به نقش كلمات خط كشید جواب درُست را انتخاب كنید

الف)الدّنیا مزرَعةُ الآخرةِ. 1) منصوب تقدیراً 2)مرفوع تقدیراً 3) منصوب محلاً 4) مرفوع محلاً

ب)رَبِّ اجعَل هذا البلَدَ آمناً : 1) منصوب تقدیراً 2)مرفوع تقدیراً 3)منصوب محلاً 4) مرفوع محلاً

نقش وتحلیل صرفی كلمات خط كشیده شده رابنویسید .

                                 (( تُصبحُ الزَّهرةُ ثَمَرةً فی الرَّبیع))

 

موضوع: نمونه سوال عربی 2انسانی،
[ سه شنبه 17 بهمن 1391 ] [ 09:23 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic