تمارین عربی چهارم دبیرسان درس5

تمرین های درس 5 
فعل مضارع (مرفوع و منصوب و مجزوم را با علامتش) در عبارت های زیر معین كنید :
1- لا تمْشُ فی الارضِ مرحاً ابكَ لَنْ تخْرِقَ الارضَ و لَنْ تَبْلُغَ الجبال طولاً.
لا تمشِ : مضارع مجزوم ، نشانه ی جزم حذف حرف عله ی «یاء» لَنْ تَخْرِق : مضراع منصوب ، نشانه ی نصب «فتحه» لَنْ تبْلُغَ :‌مضارع منصوب، نشانه ی نصب «فتحه»
2-اذا شِئتَ یوماً أن تَسودَ عشیرةً فبالحلمِ سُد لا بالتسَرّعِ والشّتمِ.

أنْ تَسودَ : مضاراع منصوب ، نشانه ی نصب «فتحه» لَنْ تبْلُغَ 
3- ادعونی أسْتَجِبَ لَكُمْ
اَسْتَجِبْ : مضارع مجزوم‌، چون جواب طلب است نشانه ی جزم «سكون» است
4-متی تَصلح سریرتکَ تَحسن سیرتک.

تَصلح : مضارع مجزوم با علامت سكون چون فعل شرط است

تَحسن : مضارع مجزوم با علامت سكون چون جواب شرط است
– 
علی الدّاعی ان یدعو الله بالالحاح كی یَسْتجیبَ اللهُ دعوتة .

5-من یمدح انسانا بغیر مافیه فلا تنتظر منه خیراً. تَسُرْ.

یمدح :مضارع مجزوم با علامت سكون چون فعل شرط است .

تَنتظر : مضارع مجزوم با علامت سكون چون فعل جواب شرط  است

6- إن تتَجنّب  السَرّ فهو خیرٌ لکَ.

إن تتجنّب : مضارع مجزوم با علامت سكون چون اداة شرط است.

7- فَرّیق تَسُد هذه هی سیاسة القوی الکبری.

اتَسُد : مضارع مجزوم‌، چون در  جواب طلب است و نشانه ی جزم «سكون» است.

 التمرین الثانی:

 برای تجزیه و تركیب (مطابق قواعدی كه تاكنون خوانده ایم)
ما تنفِقوا من شَیءٍ فَانَّ به علیمٌ.
ما //اسم ؛اسم شرط ؛نکره ؛ مبنی؛جامد ..................//مفعول به ومحلا منصوب 
تنفقوا // فعل مضارع، للمخاطبین، مجرد ثلاثی – صحیح – متعد مبنی للمعلوم //فعل وفاعل آن ضمیر بارز  واو من // حرف –  حرف جر -عامل جر – مبنی علی اسكون ______ 
شیء // اسم – مفرد – مذکر –جامد – معرب -  منصرف – //مجروربه حرف جر«من شیء»جارومجرور

ف –  حرف عطف - غیرعامل– مبنی علی الفتح ______

إنّ –  حرف مشبهه بالفعل -عامل – مبنی علی الفتح ______

بـ –  حرف جر -عامل جر – مبنی علی الکسر ______
ه // اسم – ضمیرمتصل للنصب اوللجّر – معرفه – مبنی علی السكون // مجرور به حرف جر و مجرور محلاً

علیم// اسم –مفرد – مذكر – مشتق صفت مشبهه – نکره – معرب – منصرف - صحیح الآخر// فاعل و مرفوع 

التمرین الثالث:

 در عبارت های زیر اشتباهات را با ذكر علت اصلاح كن. 
1- لَن یهلک امرؤٌ عرفَت قدرُ نفسه.
لنْ یهلکَ : زیرا مضارع منصوب به فتحه است
2- منْ لا یُكرّمُ نفْسهُ لا یُكرّمُ .
لا یُكرّم : زیرا فعل شرط باید مجزوم باشد، نفْسه ، زیرا «نفسَ» مفعول به است و باید منصوب باشد، لا یُكرّم : زیرا جواب شرط باید مجزوم باشد
3- افّ لدهْرٍ یُشتری / فیها المكانَهُ بالذّهب . 
لَدِهْرٍ : زیرا مجرور با حرف جر است.
تُشتری : زیرا نایب فاعل «المكانةُ » مفرد مؤنث است.
فیه :‌زیرا مرجع ضمیر «الدّهر» مذكر است
التمرین الرابع
 
كلماتی را كه زیرآن ها خط كشیده شده است تركیب كن : 
1- مهْما تفعلوا من شیٍ «یحاسبْكُم به الله.
تفعلَوا : فعل شرط :‌مجزوم به حذف نون الاعراب و فاعله ضمیر «الواو» البارز .
الله : فاعل و مرفوع
2.
لا تبعْ هیْبَتَهَ السّكوت بالرّخیص من الكلام .
لا تبْع : فعل مضارع مجزوم بب «لا» ناهیة و فاعله ضمیر «انت» المستتر – السّكوتِ : مضاف الیه و مجرور، الكلامِ : مجرور به حرف جر 
3- لم یُبْنَ ملكٌ علی جهلٍ و اقلالٍ .
لَمْ یُبْنَ : فعل مضارع مجزوم بب«لم» و علامة جزمه حذف عله «ی» مَُلكٌ : نائب فاعل و مرفوع 
التمرین الخامس

دو عبارت زیر  به عربی ترجمه كن:

1-نَحت القُوی الشیطانیُّ المسلمینَ مِن قیادة الرکبِ الحضاریة و لکنّهُم یُریدونَ آن یُثبتوا طاقاتهم العلمیّ مَرةً أخری                              

2-نَحنُ نجتهدُ فی جمیع المجالات  الاقتصادیة والثقافیّة أن نَستَغنی مِن استیراد البضائع الأجنویّة.

التمرین السادس:

کلمات متضاد ومترادف را معین کنید

شاء = اراد(خواست)    النبراس = السراج (چراغ)      الحِلم =/ التَّسرّع (متضاد)

اشتری= باع (فروخت)    تناولَ = أکَلَ (خورد)


موضوع: تمارین عربی چهارم دبیرستان به همراه پاسخ آن،
[ شنبه 25 آبان 1392 ] [ 11:00 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic