تبلیغات
عربی دبیرستان - نمونه سوال عربی 2/2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر به همراه پاسخ

نمونه سوال عربی 2/2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر به همراه پاسخ


 نمونه سوال عربی 2/2 دبیرستان ایثارگران  شهرستان کاشمر به همراه پاسخ

لطفا دقّت کنیدجواب هرسوال با رنگ آبی یا نوشته شده ویا علامت زده شده است

سوال 1- عبارات را به فارسی ترجمه كنید4 نمره

1)ألیسَت السِرقَةُ مِن شَخصٍ واحدٍ خَیراً مِن أن تَسرقَ مِن جَمیعِ المسلمینَ. .

 ایادزدی  ازیکنفر بهتر نیست از این که از همه ی مسلمانان دزدی کنی

2) هَل تَأمّلتُم حولَ سَببِ خَلقِ هذا الجمال فی الطبیعةِ؟

 آیا در باره راز آفرینش این زیبای  در طبیعت فکر کرده اید

3) أیاقُدسُ یاقَلعةَ الصّامدینِ علی الظُلمِ ثُوری.

 ای قدس ای سنگر افراد مقاوم علیه ستم قیام کن

4) حیاةُ العُظماءِ مَشعلٌ لِهدایةِ الإجیالِ.

 زنگی بزرگان چراغ هدایت نسل هاست.

5) ماذایَـفعَلُ هؤلاء الشّبابُ؟قَدغُسِلَت عقولـــهم.

 این جوانان چه می کنند عقل ها یشان شستشو داده شده است .

6) ) قَد اُستُشهِدَ عَددٌ مِن خِیـرةِ صَحابة رسول اللهِ.

تعدادی از بهترین یاران رسول خذا به شهادت رسیدند.

7)آن تکون سَریرَتَه وعلانیتَهُ لکَ واحدةً.

اینکه ظاهر وباطن او نسبت به تویکی باشد.

8)اللهُ انزَل مِن السماء ماءً فتُصبِحُ الارضَ مخضرّةً.

خداوند از آسمان آبی نازل کرد پس زمین سرسبز شد.

9)بقد الکدّ تُکتَشَبُ المعالی.

به مقدار تلاش وکوشش مقامات عالی کسب می شود

10)کُل هذا هیّنٌ مادام رسول الله حَیّاً.

همه ی این ها آسان است تا زمانی که رسول خدا زنده است

سوال 2- متن زیر را بخوانید وبه سؤالات آن جواب دهید:1/5نمره

كان شمّاس مِن أصحاب النّـبی(ص).عَقدَ الرَّسول الأکرَم بَینَهُ وبَینَ حَنظَلة میثاقَ الأُخُوَّة.شارکَ شَمّاسٌ فی غَزوَةِ بَدر

و أحُدٍ وَدافَعَ عَن رسول الله وفی غَزوة أُحُدٍ جُرِحَ وَاُسْتُشْهِدَ فی سبیل الله.

 رُویَ عن الّرسول (ص):لَـم یُشاهد فی الجنّة مَن یُشبه شَمّاساً.

 

1) مَن كانَ شماس ؟كان شمّاس مِن أصحاب النّـبی(ص)

 

2)ماذا رُوِیَ عَن النَّبی (ص) فی شأنِ شَمّاسٍ؟رُویَ عن الّرسول (ص):لَـم یُشاهد فی الجنّة مَن یُشبه شَمّاساً.

 

3)فی أیّ غزواتٍ شارکَ شماسٌ ؟ شارک شماس فی غزوات بدر واحد.

4) كلمات  خط كشیده شده را حركت گذاری كنید

شمّاسٌ --  الرَّسولُ 

سوال 3- اشتباهات ترجمه راتصحیح كنید:2نمره ((درهرجمله 2اشتباه است))

1)کانت شرکةٌ تُعلِنُ مُنذُ مُدّةٍ عَن حاجَتها إلی موَظَّفٍ لائقٍ

((شرکتی مدّتی است که نیازش را به یک کارگرمناسب اعلان (آگاهی) می کرد))

                                      کارمند شایسته 

1)بُنِیَ مَسجِدٌ فی مدینةٍ فَسَألَ بُهلولٌ عَن سَبَبِ بناءِ المَسجد.

((مسجدی درشهری ساخت پس  بهلول درباره علّت ساخت مسجد سؤال شد))

ساخته شد ----سوال کرد

2) مَن نَصَب نَفسَهُ إماماً للنّاسِ فَلیَبتَدأ بِتَعلیمِ نَفسِه قَبلَ تعلیمِ غَیره

 ((هرکس خودرا پیشوای مردم قرارداد پس باید قبل از تعلیم دیگری  به تعلیم خود  می پرداخت))

قراردهد  -- به پردازد

3)قالَت الأعرابُ آمَنّا.قُل لَم تُؤمنوا ولکِن قولوا أسلَمنا

(اعراب می گویند: ایمان آوردیم.بگو ایمان نمی آورید بلکه بگویید اسلام می آوریم)

گفتند -- نیاوردید

سوال 4 )آنچه خواسته بنویسید: 2 نمره                        

1)به فارسی : الف)الحُرّاس (نگهبانان)     ب)الخبز (نان)    ج)الاجیال(نسل ها)

2)به عربی ؛ نقشه(الخطة)

3)المترادف؛ السّراج( المصباح)   4)المفرد ؛النّجوم   (النجم)

5)جمله را به عربی بنویسید

آیا صبرمی كنید تاحقوقمان را ازبیت المال بگیریم . (هل تصبرونَ حتی نأخُذَ راتبَنا من بیت المال)

سوال 5-  تَرجمه صحیح را انتخاب كنید 5/1نمره

الف)بِقَدرِ الکَدِّ تُکتَسَبُ المَعالی .

1)به مقدار تلاش وکوشش مقامات عالی راکسب می کنی {  }    2)به مقدار تلاش وکوشش مقامات عالی کسب می شوند{  } 

ب)حین خرُجُت العُصفُورةُ مِن عُشّها لِتَطلُب الرِّزقَ لِصِغارها قالَت لَهُـم:

1)هنگامی که گنجشک از آشیانه خارج می شود تا برای فرزندانش روزی طلب کند آن ها به اوگفتند {  }                        

2)هنگامــی که گنجشک از آشیانه اش خارج  شد تا بـــــــرای فرزندانش روزی طلب کند به ایشان گفت{  }

ج)لَیتَ الإنسانَ یُدرِکُ سِّر هذا الجمال مَعَ جمیعِ الکائناتِ.

1)شاید انسان راز این زیبایی را به همراه بقیه هستی درک کند{  }      2) کاش انسان راز این زیبایی را به همراه همه هستی درک می کرد {  }

سوال 6- جواب منـاســــــــب را انتخاب كنید1/5نمره

1)المؤمنون .….منْ التّكاسُلِ.( مُنِعَتْ , مُنِعَ ؛ مُنعوا )     2)أُحِبُّ أن...........لُغَة العربیة(أتعَلَّمَ , أَتَعَلَّمُ , نَتَعلّمَ )

 

3)الكُفّارلَا...... بـما أنـْزَلَ اللهُ.(یومِنُ , یومنون , یومنوا)    4)............یَنجَحُ مَن یَطُلبُ الراحةَ.( إن , لن , لَمْ )

 

5)لاسیفَ........ مِن الحَقِّ.( أقطعُ  ، أقطَعَ  ، أقطَعِ)       6)كأَنّ ....... سَقفٌ مرفوعٌ(السماءَ ، السماءُ ، السماءِ)

سوال 7- اشتباهات را تصحیح كنید1نمره

1) أصبَحَ الإمامَ  الخُمینیُّ قُدوةٌ لِــلمظلومینَ فی العالم (دواشتباه).

 الإمامُ (اسم اصبح ومرفوع)      قُدوةً (خبر اصبح ومنصوب)                                                          

2) إنَّ  المساجدُ بیوتُ اللهِ فی الإرضُ (دو اشتباه)

  المساجدَ (اسم  ان ومنصوب) الإرضِ (مجرور به حرف جر)

 سوال 8-تـرجمه راكامل كنید:1/5نمره                                                                                                        

1) یاعلیُ أنا مقروضٌ واُسرتی بِحاجةٍ إلی المساعدة.إنَّهـم أرسَلونی إلیک.

((ای علی من قرض دارم و............احتیاج به کمک دارند.ایشان مرابه نزد تو...............))

خانواده ام -- فرستاده اند

 

2) هـؤلاء العُظماءُ تَحَمَّلوا المصاعبَ وآلاماً کثیرةً فی حَیاتِهـم 

((این بزرگان ....... و.......... زیادی در زندگی خودتحمل کردند))

مصیبت ها -- دردهای 

 

3)غزاةٌ لئِن قَتَلوا وَردَنا فَلَن یَقتُلوا الحُلمَ فی الیاسمین

((متجاوزان اگرچه گل سرخ مارا.......پس هرگز اُمید وآرزو رادر نوجوانان ما.........)) 

کشتند --ازبین نخواهند برد

 سوال 9-کدام گزینه باتوجه به اعراب کلمات خط کشیده شده صحیح نیست. 5/نمره                                                                                                     

1) لَعَلَّ الغیومَ تُمطرُ علَینا {   }                     2) لابَلیّةَ  أعظَمُ مِن الفَقرِ {  }

 

3) کانَت الأمةَ الإسلامیةُ متَّحدةً{  }               4)کُتِبَ الصّیامُ علی المُسلمین{  } 

 سوال 10-گزینه ی صحیح راانتخاب كنید:5/نمره

1)لَم یَذهبوا ((فعل مضارع مجزوم به واو, اعراب فرعی{  }                    

2)حتّی یُرسِلوا :((فعل مضارع منصوب به حذف نون, اعراب فرعی{  }

سوال 11-نوع فعل مضارع را در عبارات زیر معیّن  كنید1نمره

1)مَن یَتَأمَّل قَبَلَ الکلامِ یَسلَم مِن الخَطأ.        

یَتَأمَّل (مضارع مجزوم  فعل شرط)  یَسلَم (مضارع مجزوم  فعل جواب شرط

2)ألا تُحّبونَ  أن یَغفِرَ الله  لَـکُم.: تُحّبونَ (مضارع مرفوع أن یَغفِرَ (مضارع منصوب)


سوال 12-جمله را مجهولِ نموده وتغییرات لازم را انجام دهید: 1نمره                                            .                            

یَعرفُ النّاسُ الأصدقاءَ الأوفیاءَ عیندَ الشَّدائد.

یُعرَفُ الأصدقاءُ الأوفیاءُ عیندَ الشَّدائد.

سوال 13-اسمَ  وخبرافعال ناقصة وحروف مشبهه را مشخص كنید.1نمره

1). لَیسَ الأعداءُ قادرین أن یَتَسلَّطوا عَلینا.   

الأعداءُ ( اسم لیسَ ومرفوع ) قادرین (خبر لیسَ ومنصوب)

2) لیتَ السُّرورَ دائمٌ فی الحیاةِ الدُّنیا.

السُّرورَ  ( اسم لیتَ ومنصوب )   دائمٌ  ( خبر لیتَ ومرفوع)

سوال14-اشتباهات مربوط به تحلیل صرفی  ونقش (تجزیه وترکیب)كلمات خط كشیده شده را تصحیح کنید1/5نمره       

((إنَّ الله أنزَلَ مِن السّماءِ ماءً فَـتُصبِحُ الارضُ مـخضَرّةً ))

 أنزَلَ: فعل  , المضارع , ثلاثیٌ مزیدٌ , ازباب افعال , الغائب ,  معلوم , مبنی , متعدی//اسم أنَّ ومرفوع محلاً

 الماضی  //خبر انّ ومرفوع محلا

السّماء  اسم , جمع , مؤنث , جامد , معرب , معرفه به ال , منصرف , // منصوب به حرف جر

 مفرد   //مجرور به حرف جر

مُخضَرّةً : اسم , مفرد , مؤنث , جامد , معرب , نکره , منصرف , // خبر تُصبحُ ومرفوع

مشتق // خبر تُصبحُ ومنصوب

 موفق باشید:علی پوردبیر عربی دبیرستان ایثار گران شهرستان کاشمربرچسب ها: نمونه سوال عربی 2/2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر به همراه پاسخ،
[ شنبه 16 فروردین 1393 ] [ 06:12 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین