تبلیغات
عربی دبیرستان - متن و ترجمه درس هفتم عربی 2

متن و ترجمه درس هفتم عربی 2

الدرس السابع: بر ضد ظلم انقلاب كن

أیا قدسُ ، یا قلْعةَ الصّامِدینْ علـی الظُّلْمِ ثُورى ، علـی الظَّالِمیـنَ

اﻯ قـدس ، اﻯ قـلـعه ﻯ پایـداران و استواران بـر ضـد ســتـم و ســتـمگــــران انـقــــلاب كـــــن

إلـی الْفَجْرِ سیـرﻯ فَعَمَّا قریبْ مِنَ اللّهِ یأتیكِ نَصرٌ مُبیـنْ

بـسوﻯ روشــنـﯽ حركت كن ، پس به زودﻯ از جانب خدا برایت پیروزﻯ آشكارﻯ پدید مـﯽ آید

طُیورُ اَلأبابیلِ مِنْ كُلِّ صَوبْ تَصُبُّ الْحِجارَ علـی اْلغاصِبیـنْ

پـــــرنـــــدگــان ابــابــیــل از هـــر طــــرف بـــر( ســـر ) غــصـب كـنندگان سـنگ مـﯽ ریزند
فسیـرى علـی الْمَوتِ لاتَنْحَنـى فَأنْتِ الصُّمودُ الَّذى لایَلیـنْ

پـــس به سوﻯ مـرگ حـــركــت كــن و تـســلـیـم مـشوكه ( زیرا ) تو مـقاومـتـﯽ هـستـﯽ كه نرمش ندارد

غُزاةٌ لَئِنْ قَتَلوا وَرْدَنا فَلَنْ یَقْتُلوا الْحُلْمَ فـﻰ الْیاسَمیـنْ

آنها مهاجمان اشغالگرﻯ هستند كه اگر گل ( هاﻯ ) ما را بكشند، نخواهند توانست كه خواب و رؤیا را درنسل آینده از بین ببرند

طُغاةٌ ولَو كَسَروا عَظْمَنا مِن الْمَوْتِ نولَدُ فـﻰ كُلِّ حیـنْ

آنها گردنكشانـﯽ هستند كه اگرچه استخوان ما را شكستند ، هــر لـحـظـه مـا از مـــرگ مــتــولــد مـﯽ شــویــم

كأشجارِ زَیْتونِنا فـﻰ الْجلیلْ نَموتُ علـی أرْضِنا واثِقیـنْ

مـانـنـد درخـتان زیـتـونـمان در " الجــلــیــل "با اطمینان بر زمینمان ( خاك وطنمان ) مـﯽ میریم

 

موضوع: عربی دوم دبیرستان کلیه رشته ها،
[ دوشنبه 12 خرداد 1393 ] [ 08:57 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین