متن و ترجمه درس 8 عربی دهم

اَلدَّرْسُ الثّامِنُ (درس هشتم )                        صِناعَةُ التَّلمیعِ فی الْاَدَبِ الْفارِسیِّ    صنعت تلمیع درادبیات فارسی

إنَّ اللُّغَةَ الْعَرَبیَّةَ لُغَةُ الْقُرآنِ وَ الْاَحادیثِ وَ الْاَدعیَةِ فَقَد اسْتَفادَ مِنهَا الشُّعَراءُ الْایرانیّونَ وَ أَنشَدَ بَعضُهُم أَبیاتاً مَمزوجَةً بِالْعَرَبیَّةِ وَ الْفارِسیَّةِ وَ سَمَّوها بِالْمُلَمَّعِ؛

 قطعا زبان عربی زبان قرآن و احادیث و دعاهاست و بسیاری از شاعران ایرانی از آن استفاده کرده اند و برخی از آنها ابیاتی را آمیخته به عربی و فارسی سروده اند و آن را مُلمّع نامیده اند ؛

لِکَثیرٍمِنَ الشُّعَراءِ الْایرانیّینَ مُلَمَّعاتٌ، مِنهُم حافِظٌ الشّیرازیُّ وَ سَعدیٌّ الشّیرازیُّ وَ جَلالُ الدّینِ الرّومیُّ الْمَعروفُ بِالْمَولَویِّ.

بسیاری از شاعران ایرانی مُلمّعاتی دارند از جمله : حافظ شیرازی و سعدی شیرازی و جلال الدّین رومی معروف به مولوی.

مُلَمَّعُ حافِظٍ الشّیرازیِّ لِسانِ الْغَیبِ ( مُلمّع لسان الغیب حافظ شیرازی)

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه                                       إنّی رَأَیتُ دَهْراً مِنْ هَجْركِ الْقیامَه

نامه اى با دل خونین براى محبوبم نوشتم  "که من روزگار را در دورى  تو مانند قیامت دیدم "

دارم من از فِراقش در دیده صد علامت                                      لَیْسَتْ دُموعُ عَینی هٰذی لَنا الْعَلامَه؟

من ازدورى او صدها نشانه  درچشم دارم ، " آیا اشك هاى این دوچشم من ، نشانه  و علامت برایمان نیست ؟ "[ پنجشنبه 8 تیر 1396 ] [ 03:19 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

متن و ترجمه درس 8 عربی دهم

هر چند کازمودم از وی نبود سودم                                           مَنْ جَرَّبَ الْمُجَرَّب حَلَّتْ بِهِ النَّدامَه

هرچه که  تجربه كردم  ، ازجانب او فایده اى به من نرسید   " هرکس آزموده را بیازماید ، پشیمانى نصیبش می شود "

پرسیدم از طبیبی احوالِ دوست گفتا                                          فی بُعْدِها عَذابٌ فی قرُبِهَا السَّلامَه

ازطبیبى درباره احوال محبوبم سوال کردم  ، گفت : " در دوری و هجرانش  رنج  وعذاب  و درنزدیكى اش سلامتی و آسایش  است "

گفتم ملامت آید گر گِرد دوست گردم                                           وَاللّٰه ما رَأَیْنا حُبّاً بِلا مَلامَه

گفتم اگر زیاد به دوست مشغول شوم مورد سرزنش واقع مى شوم "به خدا سوگند كه ما عشقى را بدون ملامت  وسرزنش ندیدیم"

حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین                                    حَتَّی یَذوقَ مِنْهُ کَأْساً مِنَ الکَرامَه

حافظ درازاء دادن جان شیرین خواستار جامى شده است ، " تا ازآن (دادن جان) ، جامى ازكرامت عشق بچشد "[ پنجشنبه 8 تیر 1396 ] [ 03:17 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

متن و ترجمه درس 8 عربی دهم

مُلَمَّعُ سَعدیٍّ الشیرازیّ (مُلمّع سعدى شیرازى)

سَلِ ا لمَصانِعَ رَکْباً تَهیمُ فِی ا لْفَلوَاتِ                                              تو قدرِ آب چه دانی که در کنارِ فُراتی

از آب انبارها دربارۀ سوارانی که در بیابان ها تشنه اند بپرس. تو قدر و ارزش آب را چه مى دانى  ، وقتى دركنارفرات هستى

شبم به روی تو روزست و دیده ام به تو روشن                               وَ إنْ هَجَرْتَ سَواءٌ عَشیَّتی و غَداتی

شبم با دیدن روى تو مثل روزاست وچشمم با دیدن روى تو روشن مى شود. " واگر مرا ترک کنی ، شب و روزم مساوى است "

اگر چه دیر بماندم امید بر نگرفتم                                                   مَضَی الزَّمانُ وَ قَلبی یَقول إنَّكَ آتی

گرچه مدّت زیادى انتظاركشیدم ، امّا امیدم را از دست ندادم ، " زمان گذشت  و دلم مى گوید كه تو مى آیى "[ پنجشنبه 8 تیر 1396 ] [ 03:17 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

متن و ترجمه درس 8 عربی دهم

من آدمی به جمالت نه دیدم و نه شنیدم                                            اگر گِلی به حقیقت عَجین آب حیاتی

من انسانى به زیبایى تو نه دیده ام و نه شنیده ام ، اگر خمیر آفرینش تو از آب وگِل است ، حقیقتا آغشته به آب زندگانى است .

شبان تیره امیدم به صبح روی تو باشد                                            وَ قَدْ تُفَتَّشُ عَینُ الْحَیاةِ فی الظُّلُماتِ

شب هاى تاریك من به امید دیدن روى تو صبح مى شود، " وگاهى چشمة حیات درتاریكى ها جستجو مى شود "

فَکَمْ تُمَرِّرُ عَیشی وَ أَنتَ حامِلُ شَهْدٍ                                                 جواب تلخ بدیع است از آن دهان نباتی

چقدرزندگیم را تلخ مى كنى درحالى كه تو این همه شهد وشیرینى داری ! ازدهان شیرین تو جواب تلخ شنیدن زیباست !

نه پنج روزۀ عمرست عشق روی تو ما را                                        وَجَدْتَ رائِحَةَ الْوُدِّ إنْ شَمَمْتَ رُفاتی

عاشق روى تو بودن براى ما فقط این پنج روزه عمردنیا نیست ، " اگرخاك قبرم را ببویى ، بوى عشق را مى یابى "


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 8 تیر 1396 ] [ 03:15 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

متن و ترجمه درس 8 عربی دهم

وَصَفْتُ کُلَّ مَلیحٍ کَما تُحِبُّ وَ تَرْضَی                                                  محامد تو چه گویم که ماورای صفاتی

هرزیبا روى با نمكی را وصف كردم همانطور كه دوست دارى ومى پسندى "  ستایش هاى تورا چگونه بیان كنم كه فراتر از وصف كردن هستى "

أَخافُ مِنكَ وَ أَرْجو وَ أَسْتَغیثُ وَ أَدنو                                                که هم کمند بلایی و هم کلید نجاتی

ازتو مى ترسم و به توامید دارم وازتوكمك مى خواهم و به تو نزدیكى مى جویم " كه هم دامگه بلا هستی وهم كلید نجات و رهایى هستى"

ز چشم دوست فتادم به کامۀ دل دشمن                                             أَحِبَّتی هَجَرونی کَما تَشاءُ عُداتیبه دلخواه وخواست دشمن ، ازچشم دوست افتادم و بى ارزش شدم ، " دوستانم مرا ترك كردند همان طوركه  دشمنا نم مى خواهند "

فراقنامۀ سعدی عجب که در تو نگیرد                                            وَ إنْ شَکَوْتُ إلَی الطَّیرِ نُحْنَ فِی الْوُکَناتِ

شگفتا شرح نامه جدایى سعدى درتو اثرنمى كند! " واگر به نزدپرندگان شكایت ببرم ، درلانه ها مى گریند وناله سرمى دهند

[ پنجشنبه 8 تیر 1396 ] [ 03:00 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات