متن و ترجمه درس اول عربی یازدهم تجربی وریاضی

متن وترجمه درس 1 عربی 11

(یا أیُها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن یكونوا خیراً منهم و لا نساءً من نساء عسى أن یكن خیراً منهنَّ وَ لا تلمزوا أنفُسَكُم وَ لا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بغدّ الإیمان و من لم یَتُب فأولئك هم الظالمون)

ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید مردمانی مردم دیگر را ریشخند کنند، شاید آنها از خودشان بهتر باشند، و نباید زنانی زنان ( دیگر ) را ریشخند کنند ، شاید آنها از خودشان بهتر باشند، و از یکدیگر عیب جویی نکنید ، و به همدیگر لقب های زشت ندهید . نام زشت پس از ایمان زشت است و هرکس توبه نکرد آنان خودشان ستمکارند.

(یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیراً من الظن إن بغض الظن إثم و لا تجسّسوا وَ لا یغتب بغضكم بغضاً أیُحب أحدكم أن یأكل لحم أخیه میتاً فكرهتموهُ وَ اتَّقُوا الله إنّ الله توّاب رحیم)

ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که برخی گمان ها گناه است، و جاسوسی و بدگویی یکدیگر نکنید. آیا کسی از شما دوست می دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ این کار را ناپسند می دارید، و از خدا پروا کنید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.

قد یكون بین الناس من هو أحسَن منا، فعلینا أن نبتعد عن العُجب وَ أن لا تذكر عیوب الآخرین بكلام خفی أؤ بإشارة. فقد قال أمیر المُؤمنین علی «أكبر العیب أن تعیب ما فیك مثلة».

گاهی میان مردم کسی هست که از ما بهتر است ، پس باید از خودپسندی دوری کنیم و عیب های دیگران را با سخنی پوشیده، یا با اشاره ذکر نکنیم. امیر مؤمنان علی " فرموده اند: بزرگترین عیب آن است که عیبی بجویی که مانند آن در خودت باشد.

تنضخنا الآیة الأولى و تقول: لا تعیبُوا الآخرین. وَ لا تُلّقبولهم بألقاب یكرهونها. بئس العمل الفسوق ؛ و من یفعل ذلك فهو من الظالمین

. آیهٔ نخست، ما را اندرز میدهد و میگوید: عیب جویی دیگران نکنید و به آنان لقب هایی که ناپسند می دارند ندهید. آلودگی به گناه بد است و هرکس چنین کند در این صورت از ستمگران است.

إذن فقد حرّم الله تعالى فی هاتین الآیتین

:بنابراین، خدای بلندمرتبه در این دو آیه حرام ساخته است:

- الاستهزاء بالآخرین، و تسمیتهم بالأسماء القبیحة

. ریشخند کردن دیگران، و نامیدن آنها با اسم های زشت.

- سوء الظن، و هو اتهام شخص لشخص آخر بدون دلیل منطقی

.بدگمانی، و آن عبارت است از اتهام زدن کسی به کسی دیگر بدون دلیلی منطقی.

- التجسس، وَهوَ مُحاولة قبیحة لكشف أسرار الناس لفضحهم وّ هو من كبائر الذنوب فی مكتبنا و من الأخلاق السیئه

جاسوسی وآن عبارت است ازتلاشی زشت برای آشکار ساختن رازهای مردم و برای رسوا کردنشان که از گناهان بزرگ در آیین ما وازاخلاق بد است.

- و الغیبة، وَ هی من أهم أسباب قطع التواصل بین الناس.

غیبت، و آن از مهمترین دلیل های قطع ارتباط میان مردم است.

سَمَّى بعض المُفسرین سورة الحجّرات التی جاءت فیها هاتان الآیتان بسورة الأخلاق.

برخی مفسران سورهٔ حجرات را که در آن این دو آیه آمده است سورهٔ اخلاق نامیده اند.

موفق باشید علی پور مهر ماه 96

موضوع: عربی یازدهم، برچسب ها: متن وترجمه، عربی یازدهم، درس اول،
[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 08:06 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

متن و ترجمه درس دوم عربی یازدهم تجربی و ریاضی

متن وترجمه درس 2 عربی 11 تجربی و ریاضی


فی الحضة الأولى كان الطلاب یستمعون إلى كلام مُدرّس الكیمیاء

 

  در زنگ اول دانش آموزان به سخن معلم شیمی گوش می کردند.


 و كان بینهم طالب مُشاغب قلیل الأدب، یضرّ الطلاب بسلوكه.


و در میان آنها دانش آموزی اخلالگر و بی ادب بود که با رفتارش به دانش آموزان آسیب می رساند.


 یلتفت تارة إلى الوراء و یتكلم مع الذی خلفه و تارة یهمس إلى الذی یجلس جنبة حین یكتُب المُعلَمُ على السبّورة.


یک بار رویش را به عقب بر میگرداند و با کسی که پشت سرش بود، صحبت می کرد و یک بار وقتی که معلم روی تخته می نوشت، با


 کسی که کنارش بود، پچ پچ می کرد.


و فی الحصة الثانیة كان الطالب یسأل مُعلّم علم الأحیاء تعنّتاً.


و در زنگ دوم همین دانش آموز به قصد مچگیری از معلم زیست شناسی سؤال می کرد.


 و فی الحصة الثالثة كان یتكلم مع زمیل مثله و یضحك


  و در زنگ سوم، با هم کلاسی مانند خودش صحبت می کرد و میخندید.


فنصحهٔ المعلم و قال: من لا یستمع الی الدرس جیداً یزسب فی الامتحان. ولکن الطالب استمر علی سلوکه.


معلم، اورا نصیحت کردوگفت:هرکس به درس خوب گوش فرا ندهد، درامتحان مردود می شود؛ ولی آن دانش آموزرفتارش را ادامه داد.


فكر مهران حول هذه المُشكلة، فذهب إلى مُعلّم الأدب الفارسی و شرح له القضیة و قال:


مهران دربارهٔ این مشکل فکر کرد و نزد معلّم ادبیات فارسی رفت و موضوع را برایش شرح داد و گفت:


أجب أن أكتُب إنشاء تحت عُنوان «فی محضر المُعلّم»؛ فوافق المُعلّم على طلبه، وَ قال له:


دوست دارم انشایی تحت عنوان ( در محضر معلم ) بنویسم؛ معلم با درخواستش موافقت کرد وبه او گفت


إن تطالع كتاب «مُنیة المُرید» لزین الدین العاملی «الشهید الثانی» یُساعدك على كتابة إنشائك:


 اگر کتاب «منیة المرید» زین الدین عاملی «شهید ثانی» را مطالعه کنی تو را در نوشتن انشایت کمک می کند.


ثم کتب مهران انشاءهٔ و آعطاهٔ لمّعلمه. فقال المعلم لهٔ:  


 سپس مهران انشایش را نوشت و به معلمش داد. معلم به او گفت:


إن تقرأ إنشاءك أمام الطلاب فسوف یتنبّة زمیلك المُشاغب.


اگر انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی هم شاگردی اخلالگرت آگاه خواهد شد.


و هذا قشم من نص إنشائه.


و این بخشی از متن انشای اوست


ألف عدّة من العلماء كتباً فی مجالات التربیة  و التعلیم، یرتبط بعضها بالمُعلَم، وَ الأخرى بالمُتعلّم  وَ للطالب فی محضر المُعلّم


 آداب، من یلتزم بها ینجح، أهمّها:


 شماری از دانشمندان در زمینه های آموزش و پرورش کتابهایی نوشته اند که برخی از آنها به معلم ربط دارد و برخی دیگر به


 یادگیرنده، دانش آموز در محضر معلم آدابی دارد، هرکس پایبند آن باشد موفق می شود؛ مهمترین آنها عبارت است از:


 ۱. آن لا یعصی آوامر المعلم. 


اینکه از دستورهای معلم سرپیچی نکند.


 ۲. آلاجتناب عن کلام فیه إساءة للأدب.


دوری کردن از سخنی که در آن بی ادبی است.


 ۳. آن لایهرب من آداء الواجبات المدرسیة. 


اینکه از انجام تکالیف مدرسه نگریزد.


4. عدم النوم فی الصف، عندما یُدرس المُعلَمُ. 


نخوابیدن در کلاس، وقتی که معلّم درس می دهد.


. ان لایتکلم مع غیره من الطلاب عندما یادرس المعلم. 


اینکه وقتی معلم درس می دهد، با دانش آموزان دیگر صحبت نکند .


 . آن لا یقطع کلامهٔ، و لا یسبقهٔ بالکلام، و یصبر حتی یفرغ من الکلام. 


اینکه سخن او را قطع نکند و در سخن، از او پیشی نگیرد و صبر کند تا سخن او تمام شود.


. الجلوس أمامة بأدب، و الاستماع إلیه بدقة وعدم الالتفات إلى الوراء إلا لضرورة


نشستن مقابل اوبا ادب وگوش فرا دادن به او به دقت وبرنگشتن به عقب جزبه ضرورت.


 لمّا سمع الطالب المُشاغب إنشاء مهران، خجل و تدم على سلوكه فی الصف.


 وقتی که ان دانش اموز اخلالگر انشای مهران را شنید، شرمنده شد و از رفتارش در کلاس پشیمان شد.


قال الشاعر المصری أحمد شوقی عن المُعلم:


شاعر مصری احمد شوقی دربارهٔ معلم گفته است:


 قم للمُعلّم وفه التبجیلا        کاد المُعلم آن یکون رسولا 


برای معلم برخیز و احترامش را کامل به جا بیاور. نزدیک است که معلم پیامبر باشد.


أعلمت أشرف أو أجل من الذی   یبنی وَ یُنشئ أنفساً وَ عُقولا


آیا شناخته ای (سراغ داری) شریف تر و باشکوه تر از معلمی که جان ها و خردها را میسازد و پدید می آورد؟

علی پور

موضوع: عربی یازدهم، برچسب ها: عربی یازدهم،
[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 08:03 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

متن و ترجمه درس سوم عربی یازدهم تجربی و ریاضی

متن وترجمه درس سوم عربی یازدهم تجربی وریاضی

ظواهر الطبیعة تُثبت حقیقة واحدة وهی قدرة الله، والآن نصف بعض هذه الظواهر

 پدیده های طبیعی یک حقیقت را ثابت می کنند و آن قدرت خداست، و اینک برخی از این پدیده ها را توصیف می کنیم.

 العنب البرازیلی شجرة تختلف عن باقی أشجار العالم، تنبت فی البرازیل، و تنمو أثمارها على جذعها، وَ من أهمّ مُواصفات هذه الشجرة أنها تُعطی أثماراً طول السئة.

انگور برزیلی درختی است که با بقیهٔ درختان جهان فرق دارد، در برزیل می روید و میوه هایش روی تنهٔ آن هستند و از مهمترین ویژگیهای این درخت، این است که در طول سال میوه میدهد.

 شجرة السكویا شجرة من أطول أشجار العالم فی كالیفورنیا، قد یبلغ ارتفاع بعضها أكثر من مئة متر و قد یبلغ قطرها تسعة أمتار، و یزید عمرها على ثلاثة آلاف و خمسمئة سنة تقریباً.

 درخت سکویا درختی است از بلندترین درختان جهان در کالیفورنیا، گاهی بلندی برخی از آنها به بیش از صد متر میرسد و گاهی قطر آن به نه متر میرسد و عمر آن تقریباً بیشتر از هزار و پانصد سال است.

آلشجرة الخانقة شجرة تنمو فی بعض الغابات الاشتوائیة، تبدأ حیاتها بالالتفاف حول جذع شجرة و غصونها، ثم تخنقها تدریجیاً. یوجد نوع منها فی جزیرة قشم التی تقع فی مُحافظة هرمزجان.

درخت خفه کننده درختی است که در برخی جنگل های استوایی می روید ( و )زندگی اش را با درهم پیچیدن به دور تنهٔ درخت آغاز می کند، سپس آن را کم کم خفه می کند. گونه ای از آن در جزیرهٔ قشم که در استان هرمزگان واقع است وجود دارد.

 شجرة الخبز شجرة اشتوائیة تنمو فی جزر المُحیط الهادی، تحمل أثماراً فی نهایة أغصانها كالخبر. یأكل الناس لب هذه الأثمار

درخت نان درختی استوایی است که در جزیره های استوایی اقیانوس ارام می روید ( و ) میوه هایی مانند نان در انتهای شاخه هایش حمل می کند. مردم این میوه ها را میخورند.

شجرة النفط شجرة یستخدمُها المُزارعون کسیاج حول المزارع لحمایة محاصیلهم من الحیوانات.

 درخت نفت ، درختی است که کشاورزان آن را مانند پرچینی دور کشتزارها برای حمایت از محصولاتشان از جانوران به کار می گیرند.

 لأن رائحة هذه الشجرة كریهة تهرب منها الحیوانات، و تحتوی بذورها على مقدار من الزیوت لا یُسبّب اشتعالها خروج أی غازات مُلَوّثة.

زیرا بوی این درخت، ناپسند است و جانوران از آن می گریزند و دانه هایش حاوی مقداری روغن است و آتش گرفتن آن، سبب خروج هیچ گاز آلوده کننده ای نمیشود.

و یُمكن إنتاج النفط منها. و یوجد نوع منها فی مدینة نیكشهر بمُحافظة سیستان و بلوشستان باسم شجرة مداد.

و تولید نفت از آن امکان دارد و گونه ای از آن در نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان به نام درخت مداد وجود دارد.

 شجرة البلوط هی من الأشجار المُعمّرة و قد تبلغ من الغمر ألفی سنة. توجد غابات جمیلة منها فی مُحافظة إیلام و لرستان. یدفن السنجاب بغض جؤزات البلوط السلیمة تحت التراب، و قد ینسى مكانها. و فی السنة القادمة تنمو تلك الجوزة و تصیر شجرة.

 درخت بلوط از درختان کهنسال است و عمر آن به دو هزار سال می رسد. جنگل های زیبایی از آن در استان ایلام و لرستان وجود دارد. سنجاب برخی دانه های سالم بلوط را زیر خاک دفن می کند و گاهی جایش را فراموش میکند و در سال آینده، آن دانه می روید و درختی میشود.

 قال الإمام الصادق (ع ) ازرعوا و اغرسواء ... و الله ما عمل الناس عملاً أحل وَ لا أطیب منه.

امام صادق (ع) فرموده اند: کشاورزی کنید و نهال بکارید، ... به خدا سوگند، مردم کاری حلال تر و پاک تر از آن انجام نداده اند

علی پور

موضوع: عربی یازدهم،
[ پنجشنبه 25 آبان 1396 ] [ 06:27 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

متن و ترجمه درس چهارم عربی یازدهم تجربی و ریاضی

 متن وترجمه درس چهارم عربی یازدهم تجربی وریاضی


آداب الکلام


(یا أیُها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولاً سدیداً ) آلأحزاب: 70 


 ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و سخنی استوار بگویید.


 للكلام آداب یجب على المُتكلّم أن یعمّل بها و یدعُوَ المُخاطبین


 بكلام جمیل إلى العمل الصالح، وَ أن لا یجادلهم بتعنت .


سخن گفتن آدابی داردکه سخن گوینده باید به آنها عمل کند وبه سخنی زیبا مخاطبان را به


 کاردرست دعوت کند وبه قصد مچگیری باآنها ستیزنکند.


(أدع إلى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی أحسَنَ) (النحل: 110)


 بادانش و اندرز نیکو به سوی راہ پروردگارت فرا بخوان و با آنان باشیوہ ای که نیکوتراست ستیز کن.


 و یجب أن یكون عاملاً بما یقول، حتى یُغیّر سلوكهم، ( فلم تقولون ما لا تفعلون ) (الصف: ٢)


و باید که به آنچه می گوید عمل کننده باشد، تا رفتارشان را تغییر دهد، (چرا چیزی را می گویید که به آن عمل نمی کنید؟)


و یجب أن یُسَلّم قبل التكلّم «آلسّلام قبل الكلام.» الإمام الصّادق


و باید که پیش از سخن گفتن سلام کند «سلام کردن پیش از سخن گفتن»


کما یجب آن یکون کلامُهٔ لیناً علی قدر عقول المُستمعین، لکی یقنعهم و یکسب مودّتهم.


همان طور که باید سخن او نرم و به اندازه  خرد شنوندگان باشد تا آنان را قانع کند و دوستی آنان را به دست بیاورد


«كلم الناس على قدر عُقولهم.» رسول الله "، و «عؤد لسانک لین الکلام .» امام علی


با مردم به اندازهٔ خردشان سخن بگو، پیامبر خدا  و زبانت را به نرمی سخن عادت بدہ. امام علی


و علیه أن لا یتكلم فی ما لیس له به علم، (و لا تقف ما لیس لك به علم) (الإسراء: ٢٦)


و باید (بر اوست) که در چیزی که در آن دانشی (آگاهی) ندارد سخن نگوید. (از چیزی که بدان آگاهی نداری پیروی مکن)


و علیه أن لا یتدخل فی موضوع یُعرّض نفسه للتهم: «إتقوا مواضع التهم.» رسول الله


و باید (بر اوست) که در موضوعی دخالت نکند که خویشتن را در معرض تهمت قرار دهد. «از جایگاههای تهمت بپرهیزید».


المتکلم یعرف بکلامه. «تکلموا تعرفوا، فان المرء مخبوء تحت لسانه.» الامام علی


 سخنگو با سخنش شناخته میشود. «سخن بگویید تا شناخته شوید»؛ زیرا انسان زیر زبانش نهان است».


فی بعض الأوقات قدرة الكلام أقوى من السلاح. «رب كلام كالحسام.» الإمام علی


در برخی اوقات، قدرت سخن از سلاح قوی تر است. «چه بسا سخنی مانند شمشیر باشد».


و رب کلام یجلب لک المشاکل. «فکر تم تکلم تسلم من الزلل.» الامام علی


 و چه بسا سخنی که برایت مشکلات بیاورد. «فکر کن، سپس سخن بگو تا از لغزش در امان مانی».


 یجب على الإنسان الاجتناب عن ذكر الأقوال التی فیها احتمال الكذب.


 «لا تُحدّث بما تخاف تكذیبه .» الإمام علی


انسان باید از ذکر سخنانی که در آن احتمال دروغ هست دوری کند. «چیزی را نگو که از تکذیب آن میترسی».


طوبى لمن لا یخاف الناس من لسانه. «من خاف الناس من لسانه فهو من أهل النار» 


رسول الله "و من آداب الکلام قلته، «خیر الکلام ما قل و دل.» امام علی


خوشا به حال کسی که مردم از زبانش نمی ترسند. «هرکس مردم از زبانش بترسند از اهل آتش (دوزخیان) است»


 پیامبر خدا و از آداب سخن کمی آناست. «بهترین سخن، آن است که کم باشد و دلالت کند».


 وقف رجل جمیل المطهر أمام سقراط یفتخر بملابسه و بمظهره، فقال له سقراط: تكلم حتى أراك.


مردی دارای ظاهری زیبا رو به روی سقراط ایستاد و به لباس ها و ظاهرش افتخار می کرد، 


سقراط به او گفت: سخن بگو تا تو را ببینم.


علی پور[ چهارشنبه 24 آبان 1396 ] [ 07:03 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

متن و ترجمه درس پنجم عربی یازدهم تجربی و ریاضی

الدّرس الخامس  درس پنجم     

  الکِذب   دروغ

الکِذبُ مِفتاحٌ لِکُلِّ شَرٍّ. رسول الله (صلی الله علیه و آله)

رسول خدا فرمود : دروغ کلید هر بدی است

جاء رجل الی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فقال: علمنی خلفا یجمع لی خیر الدنیا و الآخره.

فقال (ص): لا تکذب.

مردی به سوی (نزد) پیامبر خدا که درود خداوند بر او و خاندان باد آمد؛ پس گفت: به من خویی (اخلاقی) بیاموز که خیر دنیا و آخرت برایم جمع کند، پس (حضرت) فرمود: دروغ نگو.

و قال الامام علی علیه السلام: خیر اخوانک من دعاک الی صدق المقال بصدق مقاله.

واما علی که بر او سلام باد  فرمود: بهترین برادرانت (دوستانت)، کسی است که با راستگویی اش تو را به راستگویی دعوت کند

 و ندبک الی افضل الاعمال بحسن اعماله.

و با نیکوکاری هایش (خوش رفتاری هایش، اعمال نیک خود)، تو را به بهترین اعمال فراخواند.

اذن فکن صادقا مع نفسک و مع الاخرین فی الحیاه، و لا تهرب من الواقع ابدا،

بنابراین در زندگی، با خودت و دیگران صادق باش، و هرگز از واقعیت فرار نکن،

فان هربت من الواقع فسوف تواجه مشاکل و صعوبات کثیره،

پس اگر از واقعیت فرار کنی، با مشکلات و سختی های زیادی روبرو خواهی شد،

و تضطر الی الکذب عده مرات،         و بارها به دروغ گفتن ناگزیر (مجبور) می شوی،

و بعد ذلک یتبین کذبک للآخرین، فتفشل فی حیاتک.

و بعد از آن دروغت برای دیگران آشکار می شود، پس در زندگی ات شکست می خوری.

و هذه قصه قصیره تبین لک نتیجه الکذب :

و این قصه ای کوتاه است که نتیجه ی دروغ گفتن را برایت آشکار می کند :

قرر اربعه طلاب ان یغیبوا عن الامتحان       چهار دانشجو قرار گذاشتند که در امتحان حاضر نشوند

فَاتصلوا بِالاُّستاذِ هاتِفیّاً وَ قالوا لَهُ                         تلیفونی با استاد تماس گرفتند و به او گفتند

أحدُ إطاراتِ سَیِارتنا انفَجَرَ وَ لَیسَ لَنا إطارٌ احتیاطیٌّ

 یکی از لاستیک های ماشین ما ترکیده و لاستیک زاپاسی نداریم

وَ لا توجَدُ سَیّارةٌ تَنقُلنا الی الجامعةِ وَ نَحنُ الآن فی الطّریقِ بَعیدونَ عَن الجامعةِ

وماشینی پیدا نمی شود که مارا به دانشگاه ببرد وما اکنون در راهی دور از دانشگاه هستیم

وَ لَن نَستَطیعَ الحُضورَ فی الامتحانِ فی الوَقتِ المُحَدّدِ. 

ودر وقت معین نخواهیم توانست در امتحان حاضر شویم.

وافَقَ الاُستاذُ أَن یُؤَجَّلَ الامتحانَ لِمُدّةِ أُسبوعٍ واحِدٍ فَفَرِحَ الطُّلابُ بذالِکَ لِأَنَّ خُطَّتَهُم لِتَأجیلِ الامتحانِ نَجَحَت.

استاد موافقت کرد که امتحان را یک هفته به تأخیر اندازد پس دانشجویان از آن خوشحال شدند چونکه نقشه ی ایشان برای تأخیر امتحان نوفق شد.

فی الاُسبوعِ التّالی حَضًروا لِلامتِحانِ فی الوَقتِ المُحَدَّدِ وَطَلَبَ الاُستاذُ مِنهُم أَن یَجلِسَ کُلُّ واحِدٍ مِنهُم فِی زاوِیةٍ مِن قاعةِ الامتحانِ لِیُفَرِّقُهُم

هفته ی بعد در وقت معین برای امتحان حاضر شدند و استاد از ایشان خواست تا هریک در گوشه ای از سالن امتحان بنشینند تا آنان را جدا کند

ثُمَّ وَزَّعَ  عَلَیهم أوراقَ الامتحانِ . لَمّا نَظَروا إلی الأسئلة؛ تَعَجّبوا لِإَنّها کانَت هکَذا :

سپس برگ های امتحانی را میان ایشان توزیع کرد.هنگامی که به سوالات نگاه کردند؛ تعجب کردند چونکه اینگونه بود 

1-لِماذا انفَجَرَ الإطارُ؟ چرا لاستیک ترکید ؟

2-أَیُّ اطارٍ مِن سَیّارتِکُم انفَجَرَ؟ کدام لاستیک ما شینتان ترکید

3-فِی أَیِّ طَریقٍ وَقَعَ هذا الحادثُ ؟ این حادثه در کدام راه اتفاق افتاد؟

4-ما هُوَ ترتیبِ جُلوسِکُم فی السّیارةِ؟ در ماشین به چه ترتیبی نشسته بودید ؟

5-کَیفَ استَطَعتُم أَن تَحِلّوا مَشکِلَتَکُم ؟ چگونه توانستید مشکلتان را حل کنید؟

6-کَم کانَ السّاعةُ عِندَ انفجارِ الاطارِ ؟ هنگام ترکیدن لاستیک ساعت چند بود؟

7- مَن کانَ  مِنکُم یَسوقُ السَّیارةَ فی ذلکَ الوَقتِ ؟ کدام یک از شما در هنگام رانندگی می کرد؟

8-هَل تَضمَنُ أَن یُجبَ أَصدقاؤُکَ مِثلَ إجابَتِکَ؟ آیا ضمانت می کنی که دوستانت مانند تو جواب بدهند؟

خَجِلَ الطُّلابُ وَ نَدموا وَ اعتَذروا مِن فِعلِهم ؛ نَصَحَهُم الاُستاذُ و قالَ : مَن یَکذِب لا یَنجَح .

دانشجویان خجالت کشیدند وپشیمان شدند واز کارشان عذر خواهی کردند ؛ استاد ان هارا نصیحت کرد وگفت:هرکس دروغ بگوید موفق نمی شود

عاعَدَ لطُّلابُ اُستاذَهُم عَلَی أَن  لا َیَکذِبوا و قالَوا لَهُ نادمینَ : تَعَلَّمنا دَرساً لَن نَنساهُ أَبَداً.

دانشجویان با استاد خود پیمان بستند که دروغ نگویند و به او گفتند: درسی یادگرفتیم که هرگز فراموش نخواهیم کرد .

علی پور جمعه 1396/11/6

موضوع: عربی یازدهم،
[ چهارشنبه 24 آبان 1396 ] [ 08:26 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

متن و ترجمه درس شِشم عربی یازدهم تجربی و ریاضی

متن و ترجمه درس ششم عربی 11 مشترک کلیه رشته ها

انه ماری شیمل آنه ماری شیمل

تعد الدکتوره (انه ماری شیمل ) من اشهر المستشرقین ولدت فی (المانیا ) وکانت منذ طفولتها مشتاقه الی کل مایرتبط بالشرق معجبه بایران.

دکتر آنه ماری شیمل ازنامدارترین خاورشناسان است .در آلمان متولد شد .ازهنگام کودکی اش مشتاق به هرچیزی بود که به شرق ارتباط داشت وشیفته ایران بود .

کان عمرها خمسه عشر عاما حین بدات بدراسه اللغه العربیه .حصلت علی شهاده الدکتوراه فی الفسلفه والدراسات الاسلامیه فی التاسعه عشره من عمرها ؛تعلمت اللغه الترکیه ودرست فی جامعه انقره.

وقتی که آموختن زبان عربی را آغاز کرد عمر او پانزده بود .مدرک دکترای فلسفه ومطالعات اسلامی را در حالی که نوزده ساله بود به دست آورد .زبان ترکی رایاد گرفت ودردانشگاه آنکارا تدریس کرد.

کانت شیمل تدعو العالم الغربی المسیحی لفهم حقائق الدین الاسلامی والاطلاع علیه وهذا العمل رفع شانها فی جامعات الدول الاسلامیه فحصلت علی دکتوراه فخریه من جامعات السند والاسلام آباد وبیشاوروقونیه و طهران.

شیمل جهان مسیحی غرب را به فهم حقایق دین اسلام وآگاهی ازآن دعوت می کرد واین کارجایگاه اورا دردانشگاه های کشورهای اسلامی اسلامی بالا برد .او دکترای افتخاری ازدانشگاه های سند اسلام آباد پیشاورقونیه وتهران بدست آورد

انّها تَعَلّمَت لُغاتٍ کَثیرةً مِنها الفارسیّةُ وَ العربیةُ وَ التّرکیّةُ وَ الإنجلیزیةُ وَ الفَرَنسیّةُ وَالإُردیّةُ

وزبان های زیادی ازجمله فارسی و عربی وترکی و انگلیسی وفرنسه واورد را آموخت

وَکانَت تُلقی مُحاضراتِ باللُّغَةِ الفارسیّةِ .فَهیَ کانَت کَما قالَ الإمامُ عَلِیٌّ (ع) الأنسانُ بِکُلِّ لِسانٍ إنسان

وسخنرانی هایی به زبان فارسی ایراد می کرد پس اوهمان گونه بود که امام علی(ع) فرمود:آدمی باهرزبانی یک انسان است

ألَّفَت شیمِل أکثَرَ مِن مِئةِ کتابٍ وَ مَقالةٍ مِنها کتابٌ حَولَ شَخصیّةِ جَلالِ الدّینِ الرّومیِّ .

شیمل بیش از صد کتاب ومقاله نوشت از جمله کتابی پیرامون شخصیت جلال الدین رومی

هِی کانَت تُحِبُّ العَیشَ فی الشَّرقِ؛ لِذلکَ دَرَّسَت مُدَّةً طَویلةً فی الهِندِ وَ باکِستان؛ وَدَرَّسَت کَذلِکَ ما یُقارِبُ خَمسَةً وَ عِشرینَ عاماً فی جامعةِ هارفارد.

او زندگی درشرق را دوست داشت؛ بنا براین مدتی طولانی در هند وپاکستان تدریس کردونزدیک بیست وپنج سال در دانشگاه هاوارد تدریس کرد

قَبلَ وَفاتِها أَوصَت شیمِل زُملاءَ ها أَن یُشَکِّلوا فَریقاً لِلحِوارِ الدّینیِّ وَ الثَّقافی یَکونُ هَدفَهُ الأعلی "مَدَّ جُسورِ الصَّداقَةِ وَ التَّفاهُمِ بَینَ أُوروبّا وَ العالَمِ الإسلامیِّ "وَ "الاتِّحادِ بَینَ الحَضاراتِ "

شیمل قبل از وفاتش به همکارانش سفرش کرد که گروهی برای گفتگوی دینی و فرهنگی تشکیل دهند که هدف عالی آن (کشیدن پل های دوستی وتفاهم بین اروپا وجهان اسلام و اتحاد بین تمدن ها باشد

أشارَت شیمِل فِی إحدَی مُقابلاتِها إلی الإدعیَةِ الإسلامیةِ وَقالَت

.شیمل در یکی از مصاحبه هایش درمورددعای اسلامی اشاره کرد و گفت

أنا أقرأ الإدعیَةِ وَالأحادیثَ الإسلامیةِ باللُّغَةِ العربیّةِ وَ لا أُراجِعُ تَرجَمَتَها .

من دعاها و احادیث اسلامی رابدون مراجعه به ترجمه آن به زبان عربی می خوانم.

هِیَ أَوصَت أَن یُکتَبَ هذا الحدیثُ عَلَی قَبرِها : او وصیت کرد که این حدیث روی قبرش نوشته شود

النّاسُ نیامٌ فَإذا ماتُوا انتَبَهوا . رَسول الله . رسول خدا فرمود : مردم خُفته اند هنگامی که بمیرند بیدار می شوند[ سه شنبه 23 آبان 1396 ] [ 08:18 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

ترجمه و متن درس هفتم عربی یازدهم تجربی و ریاضی

درس هفتم عربی 11

متن  و ترجمه  درس هفتم عربی 11 مشترک کلیه رشته ها :

المفردات الفارسیه دخلت اللغه العربیه منذ العصر الجاهلی فقد نقلت الی العربیه الفاظ فارسیه کثیره بسبب التجاره دخول الایرانیین فی العراق والیمن .

واژگان فارسی ازدوره جاهلی وارد عربی شدند کلمات فارسی بسیاری به دلیل بازرگانی و ورود ایرانیان به عراق ویمن به زبان عربی منتقل شد .

وکانت تلک المفردات ترتبط ببعض البضائع التی ما کانت عند العرب کالمسک والدبیاج.

واین واژگان درارتباط با کالاهایی بود که نزد عرب نبود؛مانند مشک وابریشم .

واشتد النقل من الفارسیه الی العربیه بعد انضمام ایران الی الوله الاسلامیه .

وانتقال ازفارسی به عربی پس ازپیوستن ایران به دولت اسلامی شدت گرفت .

وفی العصر العباسی ازداد نفوذ اللغه الفارسیه حین شارک الایرانیون فی قیام الدوله العباسیه علی ید امثال ابی مسلم الخراسانی وآل برمک .

ودرعصر عباسی هنگامی که ایرانیان دربرپایی دولت عباسی به دست امثال ابومسلم خراسانی وخاندان برمک شرکت کردند نفوذ زبان فارسی افزایش یافت .

وکان لابن المقفع دور عظیم فی هذا التاثیر فقد نقل عددا من الکتب الفارسیه الی العربیه مثل کلیله ودمنه .

وابن مقفع نقش بزرگی دراین اثر گذاری داشت او تعدادی ازکتاب های فارسی مانند کلیله ودمنه را به عربی بر گرداند .

 للفیروز آبادی معجم مشهور باسم القاموس یضم مفردات کثیره باللغه العربیه.

و فیروز آبادی لغت نامه ی معروفی به نام «القاموس» دارد که واژگان زیادی از زبان عربی را دربرمی گیرد. (شامل می شود)

و قد بین علماء اللغه العربیه و الفارسیه ابعاد هذا التاثیر فی دراساتهم،

و دانشمندان زبان عربی و فارسی ابعاد این اثرگذاری را در پژوهش های خود آشکار کرده اند (توضیح داده اند)،

فقد الف الدکتور التونجی کتابا یضم الکلمات الفارسیه المعربه سماه «معجم المعربات الفارسیه فی اللغه العربیه».

پس دکتر تونجی کتابی گردآوری کرد که کلمات فارسی عربی شده را دربرمی گرفت (و) آن را «معجم المعربات لافارسیه فی اللغه العربیه» (=لغت نامه ی عربی شده های فارسی در زبان عربی) نامگذاری کرد.

اما الکلمات الفارسیه التی دخلت اللغه العربیه فقد تغیرت اصواتها و اوزانها، و نطقها العرب وفقا لالسنتهم،

اما کلمه های فارسی که در زبان عربی وارد شد پس صداها و وزن هایش دگرگون شد و عرب ها براساس زبان خود آن (کلمات) را بر زبان آوردند،

فقدبدلوا الحروف الفارسیه «گ،چ،پ» التی لا توجد فی لغتهم الی حروف قریبه من مخارجها؛ مثل:

پس حروف فارسی «گ،چ،پ» که در زبانشان پیدا نمی شد را، به حروفی نزدیک به مخارجشان تبدیل کردند؛

مانند پردیس فردوس /        مهرگان مهرجان /        چادرشب شرشف و ...

وَاِشتَقّوا مِنها کَلِماتٍ أُخری ؛ مثل«یَکنِزونَ» فی آیةِ (......یکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّة... مِن کَلمةِ گنج الفارسیّة .

و کلمات دیگری از آنها بر گرفته اند،مثل«یَکنِزونَ» در آیه(......یکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّة...)از کلمه«گنج»فارسی آمده است.

عَلَینا أَن نَعلَمَ أَنَّ تَبادُلَ المُفرداتِ بَینَ اللُّغاتِ فِی العالَمِ أَمرٌ طَبِیعِیٌّ یَجعَلُها غَنیّةً فِی الأُسلوبِ وَ البَیانِ .

ما می دانیم دادوستد کلمات در بین زبان ها در جهان امریست طبیعی که آنهارا غنی می کنددر شیوه ها و بیان،

وَ لا نَستَطیعُ أَن نجِدَ لُغَةً بِدونِ کلماتٍ دَخیلَةٍ

و نمی توانیم زبانی را پیدا کنیم که بدون واژه ها وارد شده باشد؛

کانَ تَأثیرُ اللغة الفارسیه عَلی اللغه العربیه قَبلَ الإسلامِ أکثرَ مِن تَأثیرُها بَعدَ الإسلامِ

تأثیر زبان فارسی بر زبان عربی قبل از اسلام بیشتر از بعد اسلام بوده است،

وَأمّا بَعدَ ظُهور الإسلامِ فَقَد ازدادت المُفرداتِ العربیه فِی اللغة الفارسیه بِسَبَب العامل ِ الدّینّی .

اما بعد از ظهور اسلام کلمات عربی در زبان فارسی به دلیل عوامل دینی تأثیر بیشتری داشته است.برچسب ها: ترجمه و متن درس هفتم عربی یازدهم تجربی و ریاضی،
[ دوشنبه 22 آبان 1396 ] [ 10:40 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic