نمونه سوال عربی 2/1 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر درخرداد1393


نمونه سوال عربی 2/1 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر درخرداد1393

لطفا دقّت کنیدجواب هرسوال با رنگ آبی یا نوشته شده ویا علامت زده شده است 

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید 4 نمره

1)ماعَرَفَت المَرأةُ الفقیرة عَلیاً (ع)مِن البدایةِ.

 زن فقیر علی (ع) از اول نشناخت

2) حَرکةُ الأرضِ لَیسَت  مَخفِیّةً علی أحَدٍ فی  عَصرنا.

 حرکت زمین درزمان ما برکسی پوشیده نیست.

3)اللّهُمَّ إنهَج لِی إلی مُحَبّتِکَ سبیلاً سَهلةً.

 خدایا راه آسانی به سوی محبت خودت به من نشانده.

4)الجبالُ تَمُرُّ أمامَکَ کمایَمُرُّ السَّحابُ.

 کوهها در مقابل توهمانند ابر حرکت می کنند

5)قیمةُ الانسانِ مایُحسِنُهُ أکثَرُ الإنسانُ منه أم أقَلّ .

 ارزش انسان به چیزی است که خوب انجام می دهد ؛چه انسان از آن زیاد انجام دهدیا کم.

6) بَعضُ النّاس یَنظرونَ إلی الدّنیا بِتَشاءُمٍ وقَلَقٍ.

بعضی از مردم بابدبینی ونگرانی به دنیا نگاه می کنند

7)کانَت السَّماواتُ والأرضُ مُلتَصِقَتینِ ثُمَّ فَصَّلَ اللهُ بَینهما.

آسمان ها وزمین به هم متصل بودند سپس خداوند آن در را از هم جدانمود.

متن  زیر را بخوانید و به سوالات آن پاسخ دهید 2نمره

أنا صیّادٌ.اُسافِرُ إلی المناطق المُختَلفةِ لــصیدِ الحیواناتِ النّادرة.فی إحدی هذهِ الرّحلات أمضَیتُ

اُسبوعاً کاملاً فی إحدی الجُزُر الاستوائیّةِ.فَتَّشتُ عَن آثارِ ظَبیٍ ذی قرونٍ جَمیلةٍ وساعدنی فی هذا 

 الصّیدِ أحدُساکنِی الجزیرة.لَـمّا غَرُبت الشّمس جَلَسنا تَحتَ شَجَرَةٍ مُشرِفةٍ علــی تَلٍّ رملیٍّ د

1)ماذافَعَلَ الصّیادُ لَمّا غَرُبَت الشَّمس؟ 

لمّاغَرُبت الشّمس جَلَسَ تَحتَ شَجَرَةٍ مُشرِفةٍ علــی تَلٍّ رملیٍّ د

2)کَم بَقِیَ الصّیادُ فی الجزیرةِ؟

بَقِیَ الصّیادُ فی الجزیرةِ اُسبوعاً کاملاً

3)ماذا یُفَتِّشُ الصّیادُ؟

الصیادیُفتّشُعَن آثارِ ظَبیٍ ذی قرونٍ جَمیلةٍ 

4)کلمات خط کشیده شده رااعراب گذاری کنید.

  النّادرةِ --   الشّمسُ

مواردخواسته شده را بنویسید2نمره    

1)به فارسی:القربه ..........(مشک آب)    2)به عربی؛قهرمان..........البطل)

3) المترادف آمال............ (الأمانی)       4)المتضاد ؛ المحزون ........ (المسرور)                                                                       به عربی ترجمه کنید:                  

1)من برتهیه ی نان تواناترم...............................

.(انا اقدرُ علی تهیئة الخبز)

2)او علم  رامی جوید وتنبَلی نمی کند..................

 (هو یطلُبُ العلمَ ولا یَکسلَ)

اَنواع معرفه رادر عبارت زیر بنویسید 5/1نمره:

 قال النَّبِیُّ (ص):أنا مدینةُ العِلمِ وَ علیٌّ بابُها.

 النّبیُ (معرفه به ال) انا (معرفه ضمیر) مدینة (معرفه به اضافه ) العلم (معرفه به ال ) علی (معرفه علم) بابـــــ  (معرفه به اضافه ها (معرفه ضمیر )

اشتباهات موجود در ترجمه تصحیح کنید5/1نمره:

1) قالَ بُلبُلٌ لِلصّقر:أناأتَعَجّبُ مِن حالی وحالکَِ.(( بلبلی به کبوتر گفت:من ازحال خویش وحال توتعجّب کردم))

شاهین  -- تعجب می کنم

2)أصبَحَ المَنظَرُجمیلاًبَعدَظهورِأشعةِ القَمَـرِ الفضیّةِ. ((منظره زیبابود بعد ازآشکار شدن پرتوهای طلایی ماه ))

زیباشد --نقره ای ماه

تــــــــــــــــــــــرجمه را کامل کنید1/5نمره                                                                                                         

3)کانَت السّماواتُ وألارضُ مُلتَصِقَتَین ثُمَّ فَصَلَ اللهُ بینَهما.(آسمان ها وزمین..........سپس خداوند آن دورا ..........)

  به هم متصل بودند  -- از هم جدانمود

4)إلـهـی قَد سَتَرتَ عَلَـیَّ ذنوباً فی الدّنیا. ((خداوندا دردنیا............ را برمن............))

گناهانی -- پوشاندی 

کلماتی که اعراب فرعی دارند معین نموده واعراب ان رابنویسید:2نمره

1)یدافعُ المجاهدونَ عَن الوطنِ الإسلامِـیِّ.     2)الاعداءُ قَتَلواالاطفالَ فی فَلِسطینَ .

1 - المجاهدون (فاعل ومرفوع به اعراب فرعی)   فلسطینَ (اسم غیر منصرف مجرور به فتحه اعراب فرعی)  

3)الحَسناتُ یُذهِبنَ السّیّئاتِ. السّیّئاتِ (مفعول ومنصوب به اعراب فرعی کسره بجای فتحه)                  

موصوف صفت  ومضاف ومضاف الیه معلوم کنید:1نمره

1)أیّامُ المــدرسةِ مِن الأیّامِ الجمیلةِ .

 ایام (مضاف )المدرسة (مضاف الیه)الأیام: (موصوف )الجمیلة (صفت)   

جواب مناسب را معین کنید:5/نمره                                                                                             

1) الف)الدّنیا مزرَعةُ الآخرةِ

 الف)مرفوع محلاً        ب)مجرور محلاً     ج) مرفوع تقدیراً          د)مجرورتقدیراً

 2)رَبِّ اجعَل هذا البلَدَ آمناً :

الف) مفعول ومنصوب تقدیراً     ب) مفعول ومنصوب محلاً      ج)فاعل ومرفوع محلاً      د)فاعل ومرفوع تقدیراً

اشتباهات را با دلیل تصحیح کنید2نمره

1)یَذهَبُ المسلمینَ إلی مَکَّةِ المُکرَّمةِ. (دواشتباه)

المسلمون (فاعل ومرفوع به اعراب فرعی)  مکّةَ (اسم غیر منصرف مجرور به فتحه اعراب فرعی)  

2)لَقَد کانَ فی یوسُفِ وَإخوَتِـهِ آیاتٌ لِلسّائلونَ (دواشتباه)

یوسفَ (اسم غیر منصرف مجرور به فتحه اعراب فرعی) لِلسّائلینَ مجرور به حرف جر

جواب منــاســــــــب را انتخاب کنید1نمره

1)الکُتُبُ.......مفیدةٌ لِلطّلاب(النّافعُ.النّافعةُ .نافِعٌ)    

 2)إحتَرِم ....... فی المدرسة (التلمذانِ .التلمیذینِ )

3)زَیّناالسّماءَ الدنیابِـ......(مصابیحَ.مصابیحُ.مصابیحِ)   

 4) ……..فى الخیرِكفاعله.(السّاعى.السّاعىُ.السّاعىَ)

لِلاعراب وِلتّحلیل الصرفی:(تجزیه وتركیب1/5نمره    

الإسلامُ شَجَّعَ المسلمینَ عَلی التَّفکُّرِ.

إسلامُ...............................................................................................

اسم ,مفرد ؛مذکر ؛جامد ؛معرفه به ال ؛معرب ؛ منصرف ؛صحیح الآخر //مبتداومرفوع

شَجَّعَ..............................................................................................

فعل  ,مفرد ؛مذکر ؛غایب(الغایب) ؛ماضی؛ثلاثی مزید ازباب تفعیل ؛مبنی ؛ معلوم ؛ //فعل وفاعل

مسلمین...............................................................................................

اسم ,جمع ؛مذکر ؛مشتق ؛معرفه به ال ؛معرب ؛ منصرف ؛ صحیح الاخر //مفعول ومنصوب

ارجولكم التّوفیقَ فی الحیاة:علی پور دبیرعربی دبیرستان ایثار گران شهرستان کاشمر

موضوع: نمونه سوال عربی دوم، برچسب ها: نمونه سوال عربی 2/1 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر درخرداد1393،
[ شنبه 16 فروردین 1393 ] [ 10:52 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

دانلود نمونه سوال عربی 2 سایر رشته هادبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر


برای دانلود نمونه سوال عربی 2 تجربی و ریاضی دبیرستان ایثارگران  شهرستان کاشمر اینجا کلیک کنید
شمار1
http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=84ca7900b12186314637a0248e8e493d

برای دانلود نمونه سوال عربی 2 تجربی و ریاضی دبیرستان ایثارگران  شهرستان کاشمر اینجا کلیک کنید
شمار2

برای دانلود نمونه سوال عربی2/1 تجربی و ریاضی دبیرستان ایثارگران  شهرستان کاشمر اینجا کلیک کنید
شمار3

برای دانلود نمونه سوال عربی2/2 تجربی و ریاضی دبیرستان ایثارگران  شهرستان کاشمر اینجا کلیک کنید
شمار4

برای دانلود نمونه سوال عربی2/1 تجربی و ریاضی دبیرستان ایثارگران  شهرستان کاشمر اینجا کلیک کنید
شمار5

برای دانلود نمونه سوال عربی2/2 تجربی و ریاضی دبیرستان ایثارگران  شهرستان کاشمر اینجا کلیک کنید
شمار6

برای دانلود نمونه سوال عربی 2 تجربی و ریاضی دبیرستان ایثارگران  شهرستان کاشمر اینجا کلیک کنید
شمار7

برای دانلود نمونه سوال عربی 2 تجربی و ریاضی دبیرستان ایثارگران  شهرستان کاشمر اینجا کلیک کنید
شمار8
موضوع: نمونه سوال عربی دوم، برچسب ها: دانلود نمونه سوال عربی 2 تجربی و ریاضی، دانلود نمونه سوال عربی2/1، دانلود نمونه سوال عربی 2/2،
[ سه شنبه 12 فروردین 1393 ] [ 07:55 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

نمونه سوال عربی 2/1 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر درخرداد1393


نمونه سوال عربی 2/1 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر درخرداد1393

لطفا دقّت کنیدجواب هرسوال با رنگ آبی یا نوشته شده ویا علامت زده شده است

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید 4 نمره

1)إلهی لاتَجعَل  لَلشّیطانِ عَلی عقلی سبیلاً : خدایا برای شیطان در عقل من راهی قرار مده.

2) حَرکةُ الأرضِ لَیسَت  مَخفِیّةً علی أحَدٍ فی  عَصرنا:حرکت زمین درزمان ما برکسی پوشیده نیست.

3)ساعدَنی فی هذا الصّیدِ أحَدُ ساکنی الجزیرة.     یکی ازساکنان جزیره در این شکار به من کمک کرد

4)حینَئذٍ جائَت إمـرأهٌ وشاهَدَت خَلیفةَ المُسلمینَ.دراین هنگام زنی آمد وخلیفه مسلمین را شناخت.

5)کانَت السَّماواتُ والأرضُ مُلتَصِقَتینِ ثُمَّ فَصَّلَ اللهُ بَینهما.

آسمان ها وزمین به هم متصل بودند سپس خداوند آن در را از هم جدانمود.

6)فی ازدِیا العمِ ارغامُ العِدی        وجمالُ العِلمِ اصلاحُ العَمل.

شکست دشمنان درزیاد شدن علم ودانش است  وزیبایی علم به اصلاح ودرست عمل کردن است.

7) بَعضُ النّاس یَنظرونَ إلی الدّنیا بِتَشاءُمٍ وقَلَقٍ .

بعضی ازمردم با بدبینی ونگرانی به دنیا نگاه می کنند

متن  زیر را بخوانید و به سوالات آن پاسخ دهید 2نمره

أنا صیّادٌ.سافَرتُ إلی المناطقِ المُختَلفة لـصیدِ الحیواناتِ النّادرة.فی إحدی هذهِ الرّحلات أمضَیتُ اُسبوعاًکاملاً فی إحدی الجُزُر الاستوائیّةِ.فَتَّشتُ عَن آثارِ ظَبیٍ ذی قرونٍ جَمیلةٍ وساعدنی فی هذا الصّیدِ أحد ساکنِی الجزیرة .لَـمّا غَرُبت الشّمسجَلَسنا تَحتَ شَجَرَةٍ مُشرِفةٍ علــی تَلٍّ رملیٍّ د

1)لِماذا سافَرَالصّیادُ إلی المنطقِ المختَلفة؟ سافَرالصیاد إلی المناطقِ المُختَلفة لـصیدِ الحیواناتِ النّادرة.

2)كَم مُدَّةٍ بَقِیَ الصّیادُ فی الجزیرةِ؟ بقیاُسبوعاًکاملاً

3)أینَ جَلَسَ الصّیاد عندَ غروبِ الشمس؟جَلَس تَحتَ شَجَرَةٍ مُشرِفةٍ علــی تَلٍّ رملیٍّ د

4)کلمات خط کشیده شده رااعراب گذاری کنید.أحدُ الشّمسُ

مواردخواسته شده را بنویسید2نمره  

 1)بالفارسیه :  القِربة (مشک آب)    2)بالعربیة :وای برتو(ویحکَ)

 3) المترادف آمال ( آلأمانی)      4) المتضاد ؛ حارّ  (باردٌ)

  به عربی ترجمه کنید:                  

1)من برتهیه ی نان تواناترم.(انا اقدر علی تهیئه الخبز)

2)آیا آرزوهای خودرا دردنیاکم کرده ای ؟. (هَل قَصّرتَ آمالکَ فی الدنیا)

اشتباهات موجود در ترجمه تصحیح کنید5/1نمره:

1) طَلَب الإمامُ مِن الشبابِ التَّمَسُّك بالإستِقلال والحُریّه والقِیَمِ الإنسانیَّة:                                                            

(امام ازجوانان می خواهدکه به استقلال وآزادی وارزش انسانِی چنگ بزنند)

خواست -- ارزش های

2) قالَ بُلبُلٌ لِلصّقر:أناأتَعَجّبُ مِن حالی وحالکَ.( بلبلی به شاهین می گوید:من ازحال خویش وحال توتعجّب کردم)

گفت -- تعجب می کنم

3)رأیَ ذِئبٌ جائِعٌ فی الزرعةِ حمارینِ سَمینَینِ.( گرگ گرسنه درمزرعه دو اُلاغ فربـه را می بیند)

گرسنه ای -- دید

اَنواع معرفه رادر عبارت زیر بنویسید 5/1نمره:

أناذلك العَبدُ الذی حَملَ مَعَكَ القِربة .

انا (معرفه ضمیر) ذلک (معرفه اسم اشاره ) العبد (معرفه به ال ) الذی (معرفه موصول) کــــــ  (معرفه ضمیر )  القربه (معرفه به ال )

تــــــــــــــــــــــرجمه را کامل کنید:5/1نمره                                                                                                         

1)وتری الجبالَ تَحسَبُها جامدةً وهـیَ تَمُرُّ مَرَّ السّحاب:

(وتــوکوههارا........گمان می کنی ........ هستند درحالی که مانند ابر.........)

می بینی --- بی حرکت --حرکت می کنند

4)إلهـی قَد سَتَرتَ عَلَیَّ ذنوباً فی الدّنیا وأنا أحوجُ إلی سَترها فی الآخرة .                                                       

.(ای خدای من  دردنیا........ را برمن...... درحالی که من به پوشاند آن ها در آخرت........)

گناهانی -- پوشاندی --محتاجترم

تَرجمه ی صحیح را معین کنید:1نمره

الف)وَضَعَ السلاحَ علی الأرضِ:   1)اسلحه راروی زمین گذاشتم.   2) اسلحه راروی زمین گذاشت.

ب)فَقَدألجَأَتنی الضَّرورةُ إلی خِدمة النّاس:

1)نیازوضرورت مرا وادار به خدمت مردم كرده است.      2) نیازواحتیاج مارا وادار به خدمت مردم می كند

جواب منــاســــــــب را انتخاب کنید.5/1نمره

1)زَیّناالسّماءَ الدنیابِـ......(مصابیحَ.مصابیحُ.مصابیحِ)   

2) .…..فى الخیرِكفاعله.(السّاعی.السّاعیُ.السّاعیَ                            

3)أیّامُ المدرسةِ مِن الأیّامِ .....(الجمیلِ؛الجمیلةِ؛الجَمیلةَ)   

3) هَجَم الاعداءُ إلـی ........(فَلِسطینَ.فَلِسطینُ.فَلِسطینِ)

5)الناسُ یُحبّونَ...... العادلَ(القاضیُ؛ القاضیَ؛ القاضی)   

6)كُلّكُم......وكُلّكُم مسؤُولٌ عَن رعیَّته(راعٍ؛راعاً؛راعٌ)

کلماتی که اعراب فرعی دارند معین نموده واعراب ان رابنویسید1نمره

1)یجاهِدُ المسلمون فی سَبیلِ اللهِ.        2) الحَسناتُ یُذهِبنَ السّیّئاتِ.

 المسلمون (فاعل ومرفوع به اعراب فرعی)   السّیّئاتِ (مفعول ومنصوب به اعراب فرعی کسره بجای فتحه)       

موصوف صفت  ومضاف ومضاف الیه معلوم کنید:1نمره

1)إهدِنا الصّراطَ المستقیمَ.

الصّراطَ: (موصوف )المستقیمَ (صفت)          

2)الصَّبرُ مِفتاحَ الفرجِ

مِفتاحَ  (مضاف )الفرجِ (مضاف الیه)

لِلاعراب وِلتّحلیل الصرفی:(تجزیه وتركیب)1/5نمره    

 السَّلامُ عَلی مَن اتَّبَعَ  الهُدی.

السلام..............................................................

 اسم ,مفرد ؛مذکر ؛جامد ؛معرفه به ال ؛معرب ؛ منصرف ؛صحیح الآخر //مبتداومرفوع

اتبع:....................................................................

فعل  ,مفرد ؛مذکر ؛غایب(الغایب) ؛ماضی؛ثلاثی مزید ازبابافتعال ؛مبنی ؛ معلوم ؛ //فعل وفاعل

الهُدیِ ................................................................

اسم ,مفرد ؛مذکر ؛جامد ؛معرفه به ال ؛معرب ؛ منصرف ؛مقصور //مفعول ومنصوب تقدیرا

اشتباهات را با دلیل تصحیح کنید1/5نمره

1)یَذهَبُ المسلمینَ إلی مکَّةِ المُکرَّمةِ. (دواشتباه) 

 المسلمونَ (فاعل ومرفوع) مکَّةَ (اسم غیر منصرف مجرور به فتحه)

2)لَقَد کانَ فی یوسفَ وإخوته آیاتٌ لِلسّائلونَ (یک اشتباه)

لِلسّائلینَ (مجرور به حرف جر)

کدام گزینه باتوجه به اعراب کلمات صحیح است.5/نمره                                                                                

1) أرسلَ اللهُ إلی فرعونِ رسولاً.{ }        2)أنا أُسافِرُ إلی المناطقِ المختلفةِ.{ }

جواب مناسب را معین کنید:5/نمره                                                                                             

الف)الدّنیا مزرَعةُ الآخرةِ. 1)مبتدا مرفوع محلاً    2)مبتدامرفوع تقدیراً    3)مبتدا مرفوع ظاهراً             

ب)رَبِّ اجعَل هذا البلَدَ آمناً.1)مفعول منصوب محلاً   2)مفعول منصوب تقدیراً   3) مفعول منصوب ظاهراً              

ارجولكم التّوفیقَ فی الحیاة:علی پوردبیرعربی دبیرستان ایثار گران شهرستان کاشمر

موضوع: نمونه سوال عربی دوم، برچسب ها: نمونه سوال عربی 2/1 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر درخرداد1393،
[ یکشنبه 17 فروردین 1393 ] [ 11:56 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

سوالات آزمون درس عربی 2 سایررشته ها دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر دیماه1391

سوالات آزمون درس عربی 2 سایررشته ها دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر دیماه1391

سوال 1 - ترجمه كنید :3نمره (توجه:جواب هرسؤال راتمیز وخوانادرهمین برگ بنویسید)

1) اللهُمَّ انهَجْ لی إلی مَحَبَّتِکَ  سَبیلاً سَهلَةً.

 

2) هَلْ تَأمَّلتُمْ حَولَ سَببِ خَلقِ هذا الجمالِ فی الطَّبیعة؟

 

3)أن تَکونَ سَریرَتُه وعَلانیَتُه لَکَ واحدةً .

 

4) لاتُـنـزِلُ الـنّعَمْ مِن السّماءِ جاهزةً بَلْ هیَ ثَمرةُ الكَدِّ.

 

5)إنَّ اللهَ أنزَلَ مِنْ السَّماءِ ماءً فَتُصبِحُ الإرضُ مُخضَرةً.

 

6)هؤلاءِ العُظماءِ تَحَمّلوا المصاعِبَ وآلاماً کثیرةً فی حیاتهم.

سوال 2- متن زیر را بخوانید وبه سؤالات آن پاسخ دهید:5/1نمره

كانَ المنصور ذاتَ یومٍ یَتحدّثُ مَعَ الإمامِ الصادق(ع) بِكُلِّ إجلالٍ واحترامٍ ، فَحَطّتْ ذبابةٌ علی وجه المنصوروأنفه ،

 فَطَردها،ولكنّها رجعَتْ حَتّی ضَجِرَمِنها وقالَ: لِـمَ خَلَقَ الله الذبابَ یا أباعبدالله؟ قالَ الإمامُ(ع):لِیُذِلَّ بِه أنوفَ الجبابرة

 

1) كلمات  خط كشیده شده را اعراب گذاری كنید

 

2) أینَ حَطّتْ الذبابةُ ؟

 

3)کیفَ یَتحدّثُ المنصور مَعَ الإمامِ الصادق(ع) ؟

سوال 3 آنچه خواسته بنویسید:5/1نمره

1)به فارسی : الخُطّة …………..        2) به عربی  :نمایش نامه………..

 

  3)المفرد:الحُرّاس …………              4)المترادف: البُؤسُ………… 

 5)جمله را به عربی بنویسید:

 ما علم را می جوییم وتنبلی نمی کنیم.....................................

سوال 4 ترجمه صّحیح را معین كنید :  1نمره                                      

الف)كانَ المسلمون قداكتَسَبوا مكانةٌ عِلمیّةً رفیعةً. 

 1)مسلمانان مكان علمی بلندی رابدست آوردند.       2) مسلمانان مكان علمی بلندی رابدست آورده بودند.

 ب ((هؤلاءِ المعلّمون ناجحون ))        

1)آن معلمان ؛ موفق هستند.    2)این ؛ معلمان موفق هستند.     3)این ها ؛ معلمان موفقی هستند.

سوال 5 ترجمه را كامل كنید :5/1نمره

1) لَقَد تَحَمّلَ شَمّاسٌ تَعذیباً شَدیداً  بِسَبَبِ اسلامـه.

(قطعا شماس شکنجه ی.............. را به خاطرمسلمانی اش................)

 

2)هو خیرُ شبابِ المدینة.آسِفاً علی فُقدانه مِن بین الشباب.

(اوبهترین ..........مدینه است به خاطر ازدست دادنش ازمیان جوانان.............)

 

3)قالت الأعرابُ آمَنّا قُل لَم تؤمِنو ولکِن قولوا أسلَمنا:

 (اعراب گفتند:ایمان آوردیم.بگوایمان ............بلکه بگوییداسلام ............)

سوال  6 کدام گزینه باتوجه به اعراب کُّل کلمات صحیح است 5/نمره.                                                                                                     

1) أَرسَلَ اللهُ إلـی فرعونَ رسولاً.{  }    2)أنا أُسافِرُ إلـی المناطقَ المختلفةَ.{  }

 

3) الرّاضِـیَ عَـن عملِه لایَتَقَدّمُ {  }     4)اَلـطّالبَ  المُـجدُّ تَـسُرُّ أباه {  }

سوال  7 جواب مناسب را انتخاب كنید:5/1نمره

1)....... المؤمناتُ عَلی الله (یَتَوَکَّلُ, یَتَوَکَّلُ , یَتَوَکَّلُن)      2)إنّ اللهَ لایُحِبّ (المعتدیَ.المعتدیُ.المعتدیِ)

 

3) المرأةُ المؤمنةُ.........مِن التَّکاسُلِ (مُنِعَ, مُنِعَت ,مَنَعوا)      4)لا... ...أقطعُ مِن الحقّ(سیفَ.السیفَ.سیفُ)

 

5)الکُفّارُلَم ............بماأنزَلَ الله(یؤمنوا , یؤمنونَ , یؤمنُ )   6)إنّ البلاءَ للمؤمنِ……….(امتحانٌ ، امتحاناً ، امتحانٍ)

سوال 8-انواع المعارف رامعین كنید:5/نمره                                        

إنَّ هــذا الــقُرآنَ یَهدی

سوال 9- علامت اعراب فرعی را دركلمات عبارت زیر معلوم كنید: 5/نمره                        

1)لَقَد کانَ فی یوسفَ وإخوته آیاتٌ لِلسّائلینَ.

سوال  10- اشتباهات ترجمه را تصحیح كنید :2نمره

1)أُفَتِّشُ مِنْ کتابٍ یُساعِدنی فی فَهمِ القُرآن.   ( دنبال کتاب می گردم كه مرا درفهم قرآن یاری می كند )

 

2) حینَ خَرجَتِ العُصفورةُ مِن عُشّها, قالَت لِصغارَها: (هنگامی که گنجشک ازآشیانه خارج شد, به فرزندانش می گوید)

 

3) فَجأةً انتَخَبَ المُدیرُ شابّاً,کانت تجارُبهُ قلیل. (به زودی مدیر جوانی را انتخاب کرد که تجربه هایش بسیار بود)

 

4)لَم یُؤسَّسْ  هذا المسجدُ الا لِإكتِسابِ الثّوابِ. (آن مسجد جز برای كسب ثواب ایجاد نكرده است )

سوال 11 -صفت ومضاف إلیه  را در جمله زیر مشخض كنید: 5/نمره                          

أیامُ المدرسةِ مِن الأیّامِ الجمیلةِ.

سوال 12 - نوع فعل مضارع وعلامت آن را معیّن  كنید.5/1نمره                                                                                            

1)التّلامیذُلَم یَكتبوا  التّمارین حَتّی الآن.               2) ألا تُحبُّ أن یَغفِرَ اللهُ لَکَ.

سوال  13- اسمَ  وخبرافعال ناقصة وحروف مشبهه را مشخص كنید.1نمره

1)كانَ اللهُ نما تَعملونَ محیطاً.                          2)لَعَلَّ  الشَبابَ یَعودُ یوماً.

سوال 14- اشتاهات را تصحیح كنید :1نمره

1)الجاهِلَ مَن یَتَّبِعُ الهـویً.                              2) أصبَحَ الأمامَ الخُمینی (ره) قُدوةٌ لِلعالَمِ.

سوال 15-باتوجه به نقش كلمات خط كشید جواب درُست را انتخاب كنید:5/نمره                                          

الف)الدُّنیا مزرَعةُ الآخرةِ.              

1) مرفوع محلاً          2)مرفوع تقدیراً            3) منصوب محلاً       4) منصوب تقدیراً

            

ب)هَلَکَ مَن لیسَ لَهُ حَکیمٌ :          

1)مرفوع تقدیراً          2) مرفوع محلا           3) منصوب محلاً         4) منصوب تقدیراً

 سوال 16-جمله را مجهولِ كنید:5/نمره                                            

یَعرِفُ النّاسُ الأصدقاءَ الأوفیاءَ عند الشَّدائد..

  سوال 17- نقش وتحلیل صرفی كلمات خط كشیده شده رابنویسید (تجزیه وترکیب) 5/1نمره        

((ختامُـهُ مِسکٌ وفـی  ذلکَ فَلیَتَنافَسِ الـمُتَنافِسونَ))

مِسکٌ....................................................................//...................

 

یَتَنافَسِ......................................................................//.................

 

مُتَنافِسونَ......................................................................//...............

موفق باشید :علی پور 

ادامه مطلب نمونه ای دیگر        


ادامه مطلب


موضوع: نمونه سوال عربی دوم، برچسب ها: سوالات آزمون درس عربی 2 سایررشته ها دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر دیماه1391،
[ سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 ] [ 07:32 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

سوالات آزمون درس عربی2/2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمردیماه1392

سوال 1- عبارات را به فارسی ترجمه كنید: 5نمره((جواب راتمیز وخوانادرهمین برگ بنویسید))

 

1)ألیسَت السِرقَةُ مِن شَخصٍ واحدٍ خَیراً مِن أن تَسرقَ مِن جَمیعِ المسلمینَ. .

 

2) هَل تَأمّلتُم حولَ سَببِ خَلقِ هذا الجمال فی الطبیعةِ؟

 

3) أیاقُدسُ یاقَلعةَ الصّامدینِ علی الظُلمِ ثُوری.

 

4) حیاةُ العُظماءِ مَشعلٌ لِهدایةِ الإجیالِ.

 

5) ماذایَـفعَلُ هؤلاء الشّبابُ؟قَدغُسِلَت عقولـــهم.

 

6) ) قَد اُستُشهِدَ عَددٌ مِن خِیـرةِ صَحابة رسول اللهِ.

سوال 2- متن زیر را بخوانید وبه سؤالات آن جواب دهید:2نمره

كان شمّاس مِن أصحاب النّـبی(ص).عَقدَ الرَّسول الأکرَم بَینَهُ وبَینَ حَنظَلة میثاقَ الأُخُوَّة.شارکَ شَمّاسٌ فی غَزوَةِ بَدر

و أحُدٍ وَدافَعَ عَن رسول الله وفی غَزوة أُحُدٍ جُرِحَ وَاُسْتُشْهِدَ فی سبیل الله.

 رُویَ عن الّرسول (ص):لَـم یُشاهد فی الجنّة مَن یُشبه شَمّاساً.

 

1) مَن كانَ شماس ؟

 

2)ماذا رُوِیَ عَن النَّبی (ص) فی شأنِ شَمّاسٍ؟

 

3) كلمات  خط كشیده شده را حركت گذاری كنید

 

4)فی أیّ غزواتٍ شارکَ شماسٌ

سوال 3- اشتباهات ترجمه راتصحیح كنید:2نمره ((درهرجمله 2اشتباه است))

1)کانت شرکةٌ تُعلِنُ مُنذُ مُدّةٍ عَن حاجَتها إلی موَظَّفٍ لائقٍ

((شرکتی مدّتی است که نیازش را به یک کارگرمناسب اعلان (آگاهی) می کرد))

1)بُنِیَ مَسجِدٌ فی مدینةٍ فَسَألَ بُهلولٌ عَن سَبَبِ بناءِ المَسجد.

((مسجدی درشهری ساخت پس  بهلول درباره علّت ساخت مسجد سؤال شد))

2) مَن نَصَب نَفسَهُ إماماً للنّاسِ فَلیَبتَدأ بِتَعلیمِ نَفسِه قَبلَ تعلیمِ غَیره

 ((هرکس خودرا پیشوای مردم قرارداد پس باید قبل از تعلیم دیگری  به تعلیم خود  می پرداخت))

3)قالَت الأعرابُ آمَنّا.قُل لَم تُؤمنوا ولکِن قولوا أسلَمنا

(اعراب می گویند: ایمان آوردیم.بگو ایمان نمی آورید بلکه بگویید اسلام می آوریم)

سوال 4 )آنچه خواسته بنویسید: 5/1نمره                        

1)به فارسی ؛الحُرّاس (.............)        2)به عربی ؛ نقشه(...............)

 

3)المترادف؛ السّراج( ..............)       4)المفرد ؛النّجوم  (................)

 

5)جمله را به عربی بنویسید : آیا صبرمی كنید تاحقوقمان را ازبیت المال بگیریم .

سوال 5-  تَرجمه صحیح را انتخاب كنید 5/1نمره

الف)بِقَدرِ الکَدِّ تُکتَسَبُ المَعالی .

1)به مقدار تلاش وکوشش مقامات عالی راکسب می کنی {  }   

 2)به مقدار تلاش وکوشش مقامات عالی کسب می شوند{  } 

ب)حین خرُجُت العُصفُورةُ مِن عُشّها لِتَطلُب الرِّزقَ لِصِغارها قالَت لَهُـم:

1)هنگامی که گنجشک از آشیانه خارج می شود تا برای فرزندانش روزی طلب کند آن ها به اوگفتند {  }                        

2)هنگامــی که گنجشک از آشیانه اش خارج  شد تا بـــــــرای فرزندانش روزی طلب کند به ایشان گفت{  }

ج)لَیتَ الإنسانَ یُدرِکُ سِّر هذا الجمال مَعَ جمیعِ الکائناتِ.

1)شاید انسان راز این زیبایی را به همراه بقیه هستی درک کند{  }    

 2) کاش انسان راز این زیبایی را به همراه همه هستی درک می کرد {  }

سوال 6- جواب منـاســــــــب را انتخاب كنید5/1نمره

1)المؤمنون .….منْ التّكاسُلِ.( مُنِعَتْ , مُنِعَ ؛ مُنعوا )     2)أُحِبُّ أن...........لُغَة العربیة(أتعَلَّمَ , أَتَعَلَّمُ , نَتَعلّمَ )

 

3)الكُفّارلَا...... بـما أنـْزَلَ اللهُ.(یومِنُ , یومنون , یومنوا)    4)............یَنجَحُ مَن یَطُلبُ الراحةَ.( إن , لَن , لَمْ )

 

5)لاسیفَ........ مِن الحَقِّ.( أقطعُ  ، أقطَعَ  ، أقطَعِ)       6)كأَنّ ....... سَقفٌ مرفوعٌ(السماءَ ، السماءُ ، السماءِ)

سوال 7- اشتباهات را تصحیح كنید1نمره

1) أصبَحَ الإمامَ  الخُمینیُّ قُدوةٌ لِــلمظلومینَ فی العالم (دواشتباه).                                                                           

2) إنَّ  المساجدُ بیوتُ اللهِ فی الإرضُ (دو اشتباه)

 سوال 8-تـرجمه راكامل كنید:1 نمره                                                                                                        

1) یاعلیُ أنا مقروضٌ واُسرتی بِحاجةٍ إلی المساعدة.إنَّهـم أرسَلونی إلیک.

((ای علی من قرض دارم و............احتیاج به کمک دارند.ایشان مرابه نزد تو...............))

 

2) هـؤلاء العُظماءُ تَحَمَّلوا المصاعبَ وآلاماً کثیرةً فی حَیاتِهـم 

((این بزرگان ....... و.......... زیادی در زندگی خودتحمل کردند))

 

3)غزاةٌ لئِن قَتَلوا وَردَنا فَلَن یَقتُلوا الحُلمَ فی الیاسمین

((متجاوزان اگرچه گل سرخ مارا.......پس هرگز اُمید وآرزو رادر نوجوانان ما.........)) 

 سوال 9-کدام گزینه باتوجه به اعراب کلمات خط کشیده شده صحیح نیست. 5/نمره                                                                                       

1) لَعَلَّ الغیومَ تُمطرُ علَینا {   }                     2) لابَلیّةَ  أعظَمُ مِن الفَقرِ {  }

 

3) کانَت الأمةَ الإسلامیةُ متَّحدةً{  }               4)کُتِبَ الصّیامُ علی المُسلمین{  } 

 سوال 10-گزینه ی صحیح راانتخاب كنید:5/نمره

1)لَم یَذهبوا ((فعل مضارع مجزوم به واو, اعراب فرعی{  }                    

2)حتّی یُرسِلوا :((فعل مضارع منصوب به حذف نون, اعراب فرعی{  }

سوال 11-نوع فعل مضارع را در عبارات زیر معیّن  كنید1نمره

1)مَن یَتَأمَّل قَبَلَ الکلامِ یَسلَم مِن الخَطأ.          2)ألا تُحّبونَ  أن یَغفِرَ الله  لَـکُم.

سوال 12-جمله را مجهولِ نموده وتغییرات لازم را انجام دهید: 1نمره                                            .                            

یَعرفُ النّاسُ الأصدقاءَ الأوفیاءَ عیندَ الشَّدائد.

سوال 13-اسمَ  وخبرافعال ناقصة وحروف مشبهه را مشخص كنید.1نمره

1). لَیسَ الأعداءُ قادرین أن یَتَسلَّطوا عَلینا.            2) لیتَ السُّرورَ دائمٌ فی الحیاةِ الدُّنیا.

سوال14-اشتباهات مربوط به تحلیل صرفی  ونقش (تجزیه وترکیب)كلمات خط كشیده شده را تصحیح کنید1/5نمره       

((إنَّ الله أنزَلَ مِن السّماءِ ماءً فَـتُصبِحُ الارضُ مـخضَرّةً ))

 أنزَلَ: فعل  , المضارع , ثلاثیٌ مزیدٌ , ازباب افعال , الغائب ,  معلوم , معرب , متعدی//اسم أنَّ ومرفوع محلاً

 

السّماء  اسم , جمع , مؤنث , جامد , معرب , معرفه بالإضافه , منصرف , // منصوب به حرف جر

 

مُخضَرّةً : اسم , مفرد , مؤنث , جامد , معرب , معرفه , منصرف , // خبر تُصبحُ ومرفوع

 موفق باشید:علی پور


ادامه مطلب


موضوع: نمونه سوال عربی دوم، برچسب ها: سوالات آزمون درس عربی2/2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمردیماه1391،
[ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ] [ 06:53 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

نمونه سوال عربی 2تجربی وریاضی

نمونه سوال عربی 2تجربی وریاضی دبیرستان مروج خرداد91 کاشمر

ترجمه كنید :3نمره (توجه:جواب هرسؤال راتمیز وخوانادرهمین برگ بنویسید)

1) اللهُمَّ انهَجْ لی إلی مَحَبَّتِکَ  سَبیلاً سَهلَةً.

 

2) هَلْ تَأمَّلتُمْ حَولَ سَببِ خَلقِ هذا الجمالِ فی الطَّبیعة؟

 

3) لاتُـنـزِلُ الـنّعَمْ مِن السّماءِ جاهزةً بَلْ هیَ ثَمرةُ الكَدِّ.

 

4)هؤلاءِ العُظماءِ تَحَمّلوا المصاعِبَ وآلاماً کثیرةً فی حیاتهم.

متن زیر را بخوانید وبه سؤالات آن پاسخ دهید:5/1نمره

كانَ المنصورُ ذاتَ یومٍ یَتحدّثُ مَعَ الإمامِ الصادق(ع) بِكُلِّ إجلالٍ واحترامٍ ، فَحَطّتْ ذبابةٌ علی وجه المنصوروأنفه ، فطَردها،ولكنّها رجعَتْ حَتّی ضَجِرَمِنها

 

وقالَ: لِـمَ خَلَقَ الله الذبابَ یا أباعبدالله؟ قالَ الإمامُ(ع):لِیُذِلَّ بِه أنوفَ الجبابرة

1) كلمات  خط كشیده شده را اعراب گذاری كنید 

2) أینَ حَطّتْ الذبابةُ ؟

3)کیفَ یَتحدّثُ المنصور مَعَ الإمامِ الصادق(ع) ؟

آنچه خواسته بنویسید: 5/1نمره                                           

1)به فارسی : نمایش نامه...........   2) به عربی  :نقشه................

3)المتضاد:التَّفائل................      4)المترادف: البُؤسُ....................

 5)جمله را به عربی بنویسید:

 آنان علم را می جویندوتنبلی نمی کنند.

ترجمه صّحیح را معین كنید :نمره                                       

الف)كانَ المسلمون قداكتَسَبوا مكانةٌ عِلمیّةً رفیعةً. 

 1)مسلمانان مكان علمی بلندی رابدست آوردند.{  }  2) مسلمانان مكان علمی بلندی رابدست آورده بودند.{  }

 ب ((هؤلاء العلماء مجتهدونَ))        

1)آن علماء ؛کوشا هستند.{  }   2)این ؛ علماء کوشا  هستند{  }   3)این ها ؛ علماء کوشایی هستند{  }

اشتباهات ترجمه راتصحیح كنید5/1نمره :(درهرعبارت 2مورد)

1) لَقَد تَحَمّلَ شَمّاسٌ تَعذیباً شَدیداً  بِسَبَبِ اسلامـه. (قطعا شماس شکنجه ی فراوانی را به خاطرمسلمانی اش دید)

 

2)هو خیرُ شبابِ المدینة.آسِفاً علی فُقدانه مِن بین الشباب.

(اوبهترین انسان مدینه است به خاطر ازدست دادنش ازمیان جوانان چه کنم ؟)

 

3)قالت الأعرابُ آمَنّا قُل لَم تؤمِنو ولکِن قولوا أسلَمنا:

 (اعراب گفتند:ایمان آوردیم.بگوایمان نمی آورید بلکه بگوییداسلام می آوریم)

کدام گزینه باتوجه به اعراب کُّل کلمات صحیح نیست.5/نمره                                                                                                      

1) أَرسَلَ اللهُ إلـی فرعونَ رسولاً.{  }     2)أنا أُسافِرُ إلـی المناطقِ المختلفةِ.{  }

 

3) الرّاضِـی عَـنْ عملِه لایَتَقَدّمُ {  }       4)اَلـطّالبُ  المُـجدَّةُ تَـسُرُّ أباه {  }

جواب مناسب را انتخاب كنید:5/1نمره

1) المؤمناتُ.........عَلی الله (تَتَوَکَّلُ, یَتَوَکَّلُ , یَتَوَکَّلُن)      2)إنّ اللهَ لایُحِبّ (المعتدیَ.المعتدیُ.المعتدیِ)

3) المرأةُ المؤمنةُ........مِن التَّکاسُلِ (مُنِعَ, مُنِعَت ,مَنَعوا)    4)لا...  . ....أقطعُ مِن الحقّ(سیفَ.السیفَ.سیفُ)

5)الکُفّارُ لا.......بماأنزَلَ الله(یؤمنوا , یؤمنونَ , یؤمنُ )       6)إنّ البلاءَ للمؤمنِ…….(امتحانٌ ، امتحاناً ، امتحانٍ)

انواع معارف رامعین كنید: 5/نمره                                       

إنَّ هــذا الــقُرآنَ یَهدی

 علامت اعراب فرعی را دركلمات عبارت زیر معلوم كنید:5/نمره                         

1)لَقَد کانَ فی یوسفَ وإخوته آیاتٌ لِلسّائلینَ.

موصوف و صفت  را در جمله زیر مشخص كنید: 5/نمره                          

العِلمُ کَنزٌ لایَنفَدُ

ترجمه را کامل كنید :2نمره

2) إنَّ اللهَ أنزَلَ مِنْ السَّماءِ ماءً فَتُصبِحُ الإرضُ مُخضَرةً.(همانا خداوند از..........آبی نازل کرد پس زمین...........)

2) فَجأةً انتَخَبَ المُدیرُ شابّاً,کانت تجارُبهُ قلیل. (......... مدیر جوانی را انتخاب کرد که تجربه هایش ........ بود)

3)لَم یُؤسَّسْ  هذا المسجدُ الا لِإكتِسابِ الثّوابِ. (...........مسجد جز برای كسب ثواب ایجاد ...........است )

4)إلهی قًد سَتَرتَ عَلّیَ ذنوباً فی الدّنیا وأنا أحوَجُ إلی سَترها فی الآخرة .

((خدا یا دردنیا گناهانی را بر من...........درحالی که من به پوشاندن آن ها درآخرت .............)

نوع فعل مضارع را درعبارات زیر معیّن  كنید.1نمره                                                                                            

1)إن تَنصروا اللهَ یَنصُرکُم.                     2) ألا تُحبُّ أن یَغفِرَ اللهُ لَکَ.

اسمَ  وخبرافعال ناقصة وحروف مشبهه را مشخص كنید.1نمره

1)كانَ اللهُ نما تَعملونَ محیطاً.              2)لَعَلَّ  الشَبابَ یَعودُ یوماً.

اشتاهات عبارت زیر  را بادلیل تصحیح كنید :1نمره

أصبَحَ الأمامَ الخُمینی (ره) قُدوةٌ لِلعالَمِ.(دومورد)

باتوجه به نقش كلمات خط كشید جواب درُست را انتخاب كنید: 5/نمره                                                                                            

ب)هَلَکَ مَن لیسَ لَهُ حَکیمٌ :          

1) فاعل ومرفوع تقدیراً       2) فاعل و مرفوع محلا      3) مفعول ومنصوب محلاً     4) مفعول و منصوب تقدیراً    

 جمله را مجهولِ كنید: 5/نمره                                           

یَعرِفُ النّاسُ الأصدقاءَ الأوفیاءَ عند الشَّدائد..

تحلیل صرفی  ونقش كلمات خط كشیده شده رابنویسید (تجزیه وترکیب) 2نمره        

((ختامُـهُ مِسکٌ وفـی  ذلکَ فَلیَتَنافَسِ الـمُتَنافِسونَ))

ختامُ..........................................................................//..................

 

مِسکٌ........................................................................//...................

 

یَتَنافَسِ.........................................................................//.................

مُتَنافِسونَ.................................................. ..........................//.........     

علی پور دبیر عربی

ادامه مطلب            


ادامه مطلب


موضوع: نمونه سوال عربی دوم، برچسب ها: نمونه سوال عربی 2تجربی وریاضی،
[ سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 ] [ 07:45 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

نمونه سوال عربی 2/2دبیرستان............شهرستان کاشمر

نمونه سوال عربی 2/2دبیرستان............شهرستان کاشمرخرداد91

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید3نمره

1) إنَّ الله أنزَلَ مِن السّماءِ ماءً فَـتُصبِحُ الارضُ مـخضَرّةً.

2) السِّرقةُ مِن شَخصٍ واحدٍ خَیرٌ مِن أن تَسرقَ مِن جَمیعِ المسلِمینَ .

3)أیا قُدسُ یا قَلعَةَ الصّامدین   عَلی الظُّلمِ ثوری عَلی الظّالمین.

4) لاتُنـزِلُ النِّعم مِن السّماء جاهزةً بَل هِـیَ ثَمَرةُ الكَدِّ وتَحمُّل المَشَقّه.

5)قَد اُستُشهِدَ عَدَدٌ مِن خِیرة  صَحابةِ رسولِ الله.

6) مَن نَصَب نَفسَهُ إماماً للنّاسِ فَلیَبتَدأ بِتَعلیمِ نَفسِه قَبلَ تعلیمِ غَیره.

متن زیربخوانید وبه سوالات آن پاسخ دهید2نمره

كان شمّاس مِن أصحاب النّـبی(ص).عَقدَالرَّسولُ الأکرَم بَینَهُ وبَینَ حَنظَلة میثاقَ الأُخُوَّة . شارکَ شَمّاسٌ فی

غَزوَةِ بَدرٍو أحُدٍ وَدافَعَ عَن رسول الله وفی غَزوة أُحُدٍ جُرِحَ وَاُسْتُشْهِدَ فی سبیل الله. رُویَ عن الّرسول (ص):

لَـم یُشاهد فی الجنّة مَن یُشبه شَمّاساً.

 

1)كلمات  خط كشیده شده را حركت گذاری كنید.

2)مَن کانَ شمّاس؟

3)فی أیّ غَزوهٍ جُرحَ شماس؟

الف) آنچه خواسته بنویسید:5/1نمره          

1)بالفارسیة ؛المسرحیه (...............)   2)بالعربیة ؛ نقشه(................)

  3)المترادف؛ المصباح( ...............)   4)الجمع ؛الکواکب  (................)

ب) جمله رابه عربی بنویسید

: تو قرض داری وخانواده ات احتیاج به كمك دارند (..........................................)

تَرجمه صحیح را انتخاب کنید1نمره

الف)حین خَرَجَتِ العُصفُورةُ مِن عُشّها لِتَطلُبَ الرِّزقَ لِصِغارها قالَت لَهُـم:

هنگامی که گنجشک از آشیانه.........تا برای فرزندانش روزی طلب کند...........                             

1) خارج می شود-آن ها گفتند     2)خارج شد –به آن ها گفت    3)خارج شد – برای ایشان می گفت

ب)قالت الأعراب آمنّا.قُل لَم تؤمنواولکِن قولوا أَسلَمنا : اعراب گفتند:ایمان آوردیم،بگو.........

1)ایمان نمی آورید بلکه بگوییداسلام می آوریم            2) ایمان نیاوردید بلکه بگویید اسلام آوردیم

ترجمه راکامل کنید:1نمره

1) غُزاةٌ لئن قَتلوا وَردَنا  فَلَن یَقتُلوا الحُلم فی الیاسمین:

 متجاوزان اگر چه  گل سرخ مارا (جوانان مارا).. ........پس هرگزاُمید وآرزو رادرنوجوانان ما..........).

2)کَیفَ هـؤلاء خُلِّـدَت أسماؤُهُـم فــی التـّاریخ؟. (چگونه اینان ......... درتاریخ…........شد)

اشتباهات راتصحیح كنید2نمره

1) ماذایَفعَلُ هؤلاء الشّبابُ؟قَدغُسِلَت عقولـــهم  (این جوانان چه كردند عقل ها یشان را شستشوی می دهند)

2)وإن جاهَداک لِتُشرِکَ بی مالیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ فَلا تُطِعهُما.

(واگر تلاش کرد که برای من شریک قرار دهی  که آن را درُست نمی دانی پس از او پیروی می کنی) .

3) أن یَعتَبَرَ زَینک زَینَهُ وشَینَک شَینَه ولایَترُکَکَ عندَ الشَّدائد.

(اینکه خوبی تورا خوبی خودش وبدی خودرا  بدی تو به حساب آورد واورا درهنگام سختی ها رها نکند)

اشتباهات را بادلیل تصحیح کنید5/1نمره

1) أصبَحَت الاُضاعُ مُناسِبةٌ لِإنتصارِ المظلومینَ فی العالمُ.

2)إنَّ  المساجدُ بیوتَ اللهِ فی الإرض..

جـــــواب منـــــــــــاســــــــــب را انتخاب کنید: 5/1نمره 

1)المؤمنةُ …...…منْ التّكاسُلِ.( مُنِعَتْ؛مُنِعَ ؛ مُنعوا )           

2)واللهُ .....مَن یشاءُبِغَیرحساب(یَرزُقونُ. تَرزُقُ.یَرزُقُ )

3)الكفّارلَم..…بـما أنـْزَلَ اللهُ.(یومِنُ-یومنون-یومنوا)            

 4)..…یَنجَحَ مَن یَطُلبُ الراحةَ.(إن -لَن -لَمْ)

5)لا.........أقطَعُ مِن الحـقّ(السیفُ؛سیفَ؛سیفٌ)                  

 6)كأَنّ السماءَ .....مرفوعٌ(سقفٌ؛سقفً؛سقفٍ)

نقش كلمات خط كشیده شده را بنویسید1نمره

1)سَألَ رجُلٌ الإمام الصّادق(ع)عَن سِرّ غَضاضةِ القرانِ فقالَ الإمام :

فعل مضارع وعلامت اعراب آن را مشخص کنید 2نمره:

1)إن تَـنصُروا اللهَ یَنصُرکُم.                 2)ألا تُحّبونَ  أن یَغفِرَ الله  لَـکُم.

لِـلاعراب وَالتّحلیل الصرفی:(تجزیه وترکیب کلمات)5/1نمره

خِتامُـهُ مِسکٌ وفـی  ذلکَ فَلیَتَنافَسِ الـمُتَنافِسونَ

خِتامُ......................................................................./...................

یَتَنافَسِ....................................................................../.................

مُتَنافِسونَ.................................................................../.....................

اسمَ وَخَبَرافعال ناقصةوحروف مشَبّه رادرعبارات زیرمعلوم کنید. 1نمره

1)لَیتَ السُّرورَ دائمٌ فـی الحَیاةِ الدُّنیا.(.....................)    (......................)

2) کان الله بما تَعملونَ خَبیراً(..........................) (..............................)

جمله معلوم رامجهول کنید. 5/نمره                                           

یَعرِفُ التَّلامیذُ الأصدقائَـهُم عِندَ الشَّدائدِ. ......................................

گزینه صحیح را انتخاب کنید:5/نمره

الف)تَجلِسینَ: 1)فعل مضارع منصوب به فتحه اعراب اصلی       2)فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون اعراب فرعی

النّجاح حلیفکم :علی پور دبیر عربی

موضوع: نمونه سوال عربی دوم، برچسب ها: نمونه سوال عربی 2/2دبیرستان............شهرستان کاشمر،
[ یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 ] [ 09:47 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

نمونه سوال عربی 2/2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر درخرداد1393

نمونه سوال عربی 2/2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر درخرداد1393

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید4/5 نمره

1) إنَّ الله أنزَلَ مِن السّماءِ ماءً فَـتُصبِحُ الارضُ مـخضَرّةً.

هماناخداوند از آسمان آبی نازل کرد پس زمین سرسبز شد

2) السِّرقةُ مِن شَخصٍ واحدٍ خَیرٌ مِن أن تَسرقَ مِن جَمیعِ المسلِمینَ .

ایادزدی  ازیکنفر بهتر نیست از این که از همه ی مسلمانان دزدی کنی

3)أیا قُدسُ یا قَلعَةَ الصّامدین عَلی الظُّلمِ ثوری عَلی الظّالمین.

ای قدس ای سنگر افراد مقاوم علیه ستم  وعلیه ستمگران قیام کن

4) لاتُنـزِلُ النِّعم مِن السّماء جاهزةً بَل هِـیَ ثَمَرةُ الكَدِّ وتَحمُّل المَشَقّه.

5)قَد اُستُشهِدَ عَدَدٌ مِن خِیرةِ  صَحابةِ رسولِ اللهِ.

تعدادی از بهترین یاران رسول خذا به شهادت رسیدند.

6) مَن نَصَبَ نَفسَهُ إماماً للنّاسِ فَلیَبتَدأ بِتَعلیمِ نَفسِه قَبلَ تعلیمِ غَیره.

هرکس خودرا پیشوای مردم قراردهد پس باید قبل از تعلیم دیگری  به تعلیم خود  - به پردازد

متن زیربخوانید وبه سوالات آن پاسخ دهید2/5 نمره

كانَ المنصور ذاتَ یومٍ یَتحدّث مَعَ الإمامِ الصادق(ع) بِكُلِّ إجلالٍ وإحترامٍ ، فَحَطّتْ ذبابة علی وجه المنصوروأنفه ،

فَطَردها،ولكنّها رجعَتْ حَتّی ضَجِرَمِنها وقالَ: لِـمَ خَلَقَ الله الذبابَ یاإباعبدالله؟ قالَ الإمامُ(ع):لِیُذِلَّ بِه أنوفَ الجبابرة

1) نقش كلمات  خط كشیده شده رامعلوم کرده اعراب گذاری كنید.

المنصورُ  --   الصادقِ  --   ذبابةٌ    --   وجهِ 

2(کیف یَتَکلّمُ المنصور مع الامام الصادق(ع)؟ یَتَکلّمُ المنصور مع الإمامِ الصادق(ع) بِكُلِّ إجلالٍ وإحترامٍ

2)أینَ حَطَّتْ الذبابة؟فَحَطّتْ ذبابة علی وجه المنصوروأنفه

3)ماذاسَألَ المنصور مِن الإمام؟لِـمَ خَلَقَ الله الذبابَ یاإباعبدالله

الف) آنچه خواسته بنویسید:1/5 نمره          

1)به فارسی ؛المسرحیه ( نمایش نامه  )    2)به عربی ؛ نقشه( الخطّة      )

3)مترادف؛ المصباح(السّراج)          4)جمع ؛الکواکب  (الکوکب)

ب) جمله رابه عربی بنویسید

من قرض داری وخانواده ام احتیاج به كمك دارند (انا مقروضٌ واسرتی به حاجةِ الی المساعدة)

تَرجمه صحیح را انتخاب کنید1نمره

الف)حَین خَرَجَتِ العُصفُورةُ مِنْ عُشّها لِتَطلُبَ الرِّزقَ لِصِغارها قالَت لَهُـمْ:

هنگامی که گنجشک از آشیانه.......تا برای فرزندانش روزی طلب کند.......                             

1) خارج می شود-آن ها گفتند     2)خارج شد –به آن ها گفت     3)خارج شد – برای ایشان می گفت

ب)قالت الأعراب آمنّا.قُل لَمْ تؤمنواولکِن قولوا أَسلَمنا : اعراب گفتند:ایمان آوردیم،بگو...............

1)ایمان نمی آورید بلکه بگوییداسلام می آوریم               2) ایمان نیاوردید بلکه بگویید اسلام آوردیم

ترجمه راکامل کنید:1نمره                                                                                                          

1) غُزاةٌ لئن قَتلوا وَردَنا  فَلَن یَقتُلوا الحُلمَ فی الیاسمین:

متجاوزان اگر چه  گل سرخ مارا (جوانان مارا).. .....پس هرگزاُمید وآرزو رادرنوجوانان ما.........).

کشتند -- ازبین نخواهند برد

2)کَیفَ هـؤلاء خُلِّـدَت أسماؤُهُـم فــی التـّاریخ؟. (چگونه اینان ........ درتاریخ….….شد)

اسم هایشان --جاویدان 

اشتباهات راتصحیح كنید2نمره

1) ماذایَفعَلُ هؤلاء الشّبابُ؟قَدغُسِلَت عقولَـــهُم  (این جوانان چه كردند عقل ها یشان را شستشوی می دهند)  

چه می کنند --داده اند

2)وإن جاهَداک لِتُشرِکَ بی مالیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ فَلا تُطِـعهُما.

(واگر تلاش کرد که برای من شریک قرار دهی  که آن را درُست نمی دانی پس از او پیروی می کنی

تلاش کردند -- از آن ها -- پیروی مکن

3) أن یَعتَبَرَ زَینَک زَینَهُ وشَینَک شَینَه ولایَترُکَکَ عندَ الشَّدائد.

(اینکه خوبی تورا خوبی خودش وبدی خودرا  بدی تو به حساب آورد واورا درهنگام سختی ها رها نکند) 

بدی تورا -- بدی خود --  تورا 

اشتباهات را بادلیل تصحیح کنید1نمره

1) أصبَحَت الاُضاعُ مُناسِبةٌ لِإنتصارِ المظلومینَ فی العالم.

الاوضاعُ (اسم اصبح ومرفوع)      مناسبةً (خبر اصبح ومنصوب

2)إنَّ  المساجدُ بیوتَ اللهِ فی الإرضِ.

المساجِدَ ( اسم انّ ومنصوب )   بیوتُ ( خبر لیتَ ومرفوع)

جـــــواب منـــــــــــاســــــــــب را انتخاب کنید1/5 نمره                                 

1)المؤمنةُ …...…منْ التّكاسُلِ.( مُنِعَتْ؛مُنِعَ ؛ مُنعوا ) 

2)واللهُ .....مَن یشاءُبِغَیرحساب(یَرزُقونُ. تَرزُقُ.یَرزُقُ )

3)الكفّارلَم..…بـما أنـْزَلَ اللهُ.(یومِنُ-یومنون-یومنوا)    

4)..…یَنجَحَ مَن یَطُلبُ الراحةَ.(إن -لَن -لَمْ).

5)لا.........أقطَعُ مِن الحـقّ(السیفُ؛سیفَ؛سیفٌ)  

6)كأَنّ السماءَ .....مرفوعٌ(سقفٌ؛سقفً؛سقفٍ)

فعل مضارع وعلامت اعراب آن را مشخص کنید 1نمره:

1)إنْ تَـنصُروا اللهَ یَنصُرْکُم.تنصروا (فعل شرط مضارع مجزوم یَنصر (  فعل جواب شرط مضارع مجزوم

2)ألا تُحّبونَ  أن یَغفِرَ الله  لَـکُمْ .تُحّبُونَ (مضارع مرفوع به ثبوت نون أن یَغفِرَ (مضارع منصوب به فتحه)

لِـلاعراب وَالتّحلیل الصرفی:(تجزیه وترکیب کلمات)1/5نمره

خِتامُـهُ مِسکٌ وفـیْ  ذلکَ فَلیَتَنافَسِ الـمُتَنافِسونَ

خِتامُ................................................................../...................

اسم , مفرد , مذکر , جامد , معرب , معرفه به اضافه , منصرف , // مبتدا ومرفوع

یَتَنافَسِ................................................................../.................

فعل  , المضارع , ثلاثیٌ مزیدٌ , ازباب تفاعل , الغائب ,  معلوم , معرب , لازم//فعل وفاعل

مُتَنافِسونَ................................................................/..................

  اسم , جمع , مذکر , مشتق , معرب , معرفه به ال , منصرف , صحیح الآخر// فاعل ومرفوع  

اسمَ وَخَبَرافعال ناقصةوحروف مشَبّه رادرعبارات زیرمعلوم کنید. 1نمره

1)لَیتَ السُّرورَ دائمٌ فِـیْ الحَیاةِ الدُّنیا.(السُّرورَ اسم لیتَ ومنصوب )    (  دائمٌ خبر لیتَ ومرفوع)


2) کان الله بما تَعملونَ خَبیراً(اللهُ اسم کان ومرفوع )    ( خبیرا  خبرکان ومنصوب)


جمله معلوم رامجهول کنید. 5/نمره                

یَعرِفُ التَّلامیذُ الأصدقائَـهُم عِندَ الشَّدائدِ.

یُعرَفُ الأصدقائُـهُم عِندَ الشَّدائدِ

گزینه صحیح را انتخاب کنید:5/نمره

الف)تَجلِسینَ: 1)فعل مضارع منصوب به فتحه اعراب اصلی        2)فعلمضارع مرفوع به ثبوت نون اعراب فرعی

ارجولكم التّوفیقَ فی الحیاة:علی پور دبیر عربی دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر

موضوع: نمونه سوال عربی دوم، برچسب ها: نمونه سوال عربی 2/2کارودانش وهنرستان،
[ جمعه 15 فروردین 1393 ] [ 09:31 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

نمونه سوال عربی 2 سایر رشته ها برای خرداد ماه 1393


نمونه سوال عربی 2 سایر رشته ها برای خرداد ماه 1393جواب ها بارنگ آبی مشخص شده است


لطفا دقّت کنیدجواب هرسوال با رنگ آبی یا نوشته شده ویا علامت زده شده است

ترجمه کنید:4  نمره

1) هَلْ تَأمَّلتُمْ حَولَ سَببِ خَلقِ هذاالجمالِ فی الطَّبیعة.

ایادرباره آفرینش این زیبایی درطبیعت فکر کردید

2)ساعدَنی فی هذا الصّیدِ أحَدُ ساکنی الجزیرة.

یکی ازساکنان جزیره در این شکار به من کمک کرد

3) لاتُـنـزِلُ الـنّعَمْ مِن السّماءِ جاهزةً بَلْ هیَ ثَمرةُ الكَدِّ.

نعمت ها ازآسمان آماده فرود نمی آیند بلکه آن ها نتیجه ی تلاش وکوشش هستند

4)إنَّ اللهَ أنزَلَ مِنْ السَّماءِ ماءً فَتُصبِحُ الإرضُ مُخضَرةً .

همانا خداوند ازآسمان آبی نازل کرد پس زمین سرسبز شد

5)حیاةُ العُظماءِ مَشعلٌ لِهدایةِ الأجیالِ.

زندگی بزرگان چراغ هدایت نسل هاست

متن را بخوانید وبه سوالات پاسخ دهید 1/5 نمره

كانَ المنصور ذاتَ یومٍ یَتحدّثُ مَعَ الإمامِ الصادق(ع) بِكُلِّ إجلالٍ واحترامٍ ، فَحَطّتْ ذبابةٌ علی وجه المنصوروأنفه ، فَطَردها،ولكنّها رجعَتْ

حَتّی ضَجِرَمِنها وقالَ: لِـمَ خَلَقَ الله الذبابَ یاإباعبدالله؟ قالَ الإمامُ(ع):لِیُذِلَّ بِه أنوفَ الجبابرة

1) كلمات  خط كشیده شده را اعراب گذاری كنید.  الصادقُ - وجهِ

2) أینَ حَطّتْ الذبابةُ ؟ حَطّتْ الذبابة علی وجه المنصوروأنفه.

3)ماذاسَألَ المنصور مِن الإمام؟ سَألَ لِـمَ خَلَقَ الله الذبابَ یاإباعبدالله

ترجمه راکامل کنید 1نمره:

1)طَلَبَ الإمام مِن الشّباب التَّمسُّک بالإستقلال والحُرّیة والقِیمِ الإنسانیة

:(امام ازجوانان خواست که به استقلال و............ و...................چنگ بزنند)

آزادی -- ارزش های انسانی

2)فاصبروا حَتّی یَحکُمَ اللهُ بینَنا وهو خَیرُ الحاکمینَ.  ((صبرکنید تاخدا میان ما........... همانااو........... داوران است.))

داوری کند -- بهترین

 ترجمه صحیح راانتخاب کنید: 1نمره               الف ((هؤلاء الرّجالُ مؤمنون))        

1)آن مردان ؛ مؤمن هستند.     2)این ؛ مردان مؤمن هستند   3)این ها ؛ مردان  مؤمنی هستند.

 

ب)كانَ المسلمون قداكتَسَبوا مكانةً عِلمیّةً رفیعةً. 

 1)مسلمانان مكان علمی بلندی رابدست آوردند. 2) مسلمانان مكان علمی بلندی رابدست آورده بودند.

 اقسام معرفه را معین کنید 5/.نمره:                                        

(( خَرَجَ علیٌّ  (ع) إلی السّوقِ )) علی=معرفه اسم علم  * السوق = معرفه به ال

 

جواب مناسب را انتخاب کنید 1/5نمره:

1)............یَعمَل الخیرَ یَنتَفِع به] (مَـن , لَـم , اِن )          

 2)إنّ الله لایُحِبّ  ……(المعتدیَ.المعتدیُ.المعتدیِ)

3)المَرأةُ المؤمنةُ.........مِن التَّکاسُلِ (مُنِعَ, مُنِعَت ,مَنَعوا)      

 4)لا...  . ...أقطعُ مِن الحقّ(سیفَ.السیفَ.سیفُ)

5)أیامُ المدرسةِ مِن الأیّامِ……(الجمیلةِ.الجمیلةَ .الجمیلةُ )      

6)إنّ البلاءَ للظالمِ………….(أدبٌ . أدباً . أدبٍ)

 

للاعراب و للتّحلیل الصّرفی (تجزیه وترکیب1/5نمره    

 ((ختامُه  مِسکٌ وفـی  ذلکَ فلیَتنافَسِ الـمتنافِسونَ))

خِتامُ :....................................................................

 اسم ,مفرد ؛مذکر ؛جامد ؛معرفه به اضافه ؛معرب ؛ منصرف ؛ //مبتداومرفوع

مِسکٌ......................................................................................................

اسم ,مفرد ؛مذکر ؛جامد ؛نکره ؛معرب ؛ منصرف ؛ //خبرومرفوع

یَتَنافَسِ..........................................................

فعل  ,مفرد ؛مذکر ؛غایب(الغایب) ؛ماضی؛ثلاثی مزید ازباب تفاعل ؛معرب ؛ معلوم ؛ //فعل وفاعل

مُتَنافِسون...............................................................

َاسم ,جمع ؛ مذکر ؛مشتق ؛ معرفه به ال ؛معرب ؛ منصرف ؛ //فاعل ومرفوع

 

اُكتُبْ الـمطوبَ:5/1 نمره                 

1)بالفارسیّة: الخُطّة : نقشه              2) بالعربیة :نمایش نامه : المسرحیه                                       

3)المتضاد:التَّعب  الراحه         4)المترادف: الآمال : الإمانی  

 5)لِلتعـــــــریب:

 ما علم را می جوییم وتنبلی نمی کنیم : نحنُ نطلبُ العلمَ ولا نَکسلُ

 

كلماتی اعراب  فرعی دارند معین کنید :5/نمره                         

 ((ألَیسَ اللهُ بِأعلَمَ بِالشّاکرینَ.)) :

 أعلَمَ (اسم غیر منصرف مجرور به فتحه بجای کسره)  الشّاکرینَ :(جمع مذکر سالم مجرور به اعراب فرعی یاء)

صفت  ومضاف إلیه را معین کنید: 5/نمره                          

((السّلام عُلی عبادِ اللهِ الصّالحینَ))

 اللهِ مضاف إلیه  الصّالحینَ صفت

اشتباهات ترجمه تصحیح  کنید:2نمره

1)أُفَتِّشُ مِنْ كتابٍ یُساعِدنی فی فَهمِ النُّصُوصِ.   (( دنبال كتاب می گردم كه مرا درفهم متون یاری می كند ))

 کتابی -- یاری كند

2) حینماخَرجَتِ العُصفورةُ مِن عُشّها, قالَت لِصغارَها: 

((هنگامی که گنجشک ازآشیانه اش خارج می شود, به فرزندانش می گوید))

 خارج شد--گفت.

3) فَجإةً انتَخَبَ المدیرُ شابّاً,کانت تجارُبهُ قلیل

((به زودی مدیر جوانی را انتخاب کرد که تجربه هایش بسیار بود))

ناگهان --کم بود

4)لَم یُؤسَّسْ  هذا المسجدُ الا لِإكتِسابِ الثّوابِ

 ((آن مسجد جز برای كسب ثواب ایجاد نكرده است ))

این -- نشده است 

 نوع فعل مضارع وعلامت اعراب آن را مشخص کنید 5/1نمره.                                                                                            

1)إنَّ الله لا یُغَیّرُ ما بِقَومٍ حَتّی یُغَیِّروا ما بِأنفُسِهِم.

یُغَیّرُ : فعل مضارع مرفوع به ضمه  * حَتّی یُغَیِّروا :فعل مضارع منصوب به حذف نون

2) الطُلّابُ لَمْ یُهمِلوا فی أداءِ واجِبهم حَتّی الآنَ.

 لَمْ یُهمِلوا :فعل مضارع مجزوم به حذف نون

اسمَ افعال ناقصة وحروف مشبهة را به همراه خبرآن ها معلوم کنید1نمره.

1)وَأنـجَینا الَّذینَ آمنوا وکانوا یَتَّقونَ.                2)لیتَ الشّباب یَعودُ یوماً.

1) کانوا  : اسم کان ومرفوع محلا *  یَتَّقونَ.خبر کان ومنصوب محلا

2)الشّباب : اسم لیت ومنصوب * یَعودُ :خبر لیتَ ومرفوع محلا

اشتباهات را تصحیح کنید 1نمره:

1)الجاهِلَ مَن یَتَّبِعُ الهـویً.               2) أصبَحَ المؤمنینَ منتَصرون فی العالم .

 الجاهِلُ    (مبتداومرفوع)    الهـوی(ال وتنوین باهم جمع نمی شوند)    المؤمنونَ (اسم اصبح مرفوع)   منتَصرین (خبر اصبح منصوب)

 جواب صحیحَ را انتخاب کنید: 5/نمره                                                                                             

الف)الدُّنیا مزرَعةُ الآخرةِ.    1) مرفوع محلاً       2)مرفوع تقدیراً        3) منصوب محلاً       4) منصوب تقدیراً

            

ب)هَلَکَ مَن لیسَ لَهُ حَکیمٌ :  1)مرفوع تقدیراً    2) مرفوع محلا       3) منصوب محلاً        4) منصوب تقدیراً

 

جمله ی زیر را مجهول کنید :5/نمره                                            

((یرفَعُ اللهُ درجاتِ المؤمنینَ فی الآخرة.)) 

 تُرفَعُ درجاتُ المؤمنینَ فی الآخرة.

 کدام گزینه صحیح نیست.5/نمره                                                                                                     

1) أَرسَلَ اللهُ إلـی فرعونَ رسولاً.{  }                2)أنا أُسافِرُ إلـی المناطقِ المختلفةِ.{  }

3) الرّاضِـیُ عَـن عملِه لایَتَقَدّمُ {  }                4)اَلـطّالبُ  المُـجدُّ یَـسُرُّ أباه {  }   
محمد رضا علی پور دبیرعربی دبیرستان ایثار گران شهرستان کاشمر      
موضوع: نمونه سوال عربی دوم، برچسب ها: نمونه سوال عربی 2 سایر رشته ها برای خرداد ماه 1393،
[ دوشنبه 18 فروردین 1393 ] [ 08:22 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

نمونه سوال عربی 2سایررشته ها

نمونه سوال عربی2سایررشته هادبیرستان ....کاشمرخرداد91

ترجمه كنید :3نمره (توجه:جواب هرسؤال راتمیز وخوانادرهمین برگ بنویسید)

1)ماعَرَفَت المَرأةُ الفقیرة عَلیاً (ع)مِن البدایةِ.

2)کَیفَ أحدَثَت قَطراتُ الماءِ ثَقباً فی الصخرةِ.

3)اللّهُمَّ إنهَج لِی إلی مُحَبّتِکَ سبیلاً سَهلةً.

4)الجبالُ تَمُرُّ أمامَکَ کمایَمُرُّ السَّحابُ.

5)قیمةُ الانسانِ مایُحسِنُهُ أکثَرُ الإنسانُ منه أم أقَلّ .

6)الغربُ لایُریدُ غَیرَنَهبِ ثَرواتِکُم وَجَرَّکُم إلی التَّبعیّةِ.

متن زیر را بخوانید وبه سؤالات آن پاسخ دهید:2نمره

أنا صیّادٌ.اُسافِرُ إلی المناطق المُختَلفةِ لــصیدِ الحیوانات النّادرة.فی إحدی هذهِ الرّحلاتِ أمضَیتُ اُسبوعاً کاملاً فی إحدی الجُزُر الاستوائیّةِ.فَتَّشتُ

عَن آثارِ ظَبیٍ ذی قرونٍ جَمیلةٍ وساعدنی فی هذاالصّیدِ أحدُساکنِی الجزیرة لَـمّا غَرُبت الشّمس جَلَسنا تَحتَ شَجَرَةٍ مُشرِفةٍ علــی تَلٍّ رملیٍّ .

1)ماذافَعَلَ الصّیادُ لَمّا غَرُبَت الشَّمسُ؟                                    2)كَم مُدةٍّ بَقِیَ الصّیادُ فی الجزیرةِ؟

3)ماذا یُفَتِّشُ الصّیادُ؟                                                      4)كلمات خط كشیده را حركت گذاری كنید.

الف) آنچه خواسته بنویسید:2نمره             

1)به فارسی :ویحَكَ(.....................)                                 2) به عربی : قهرمان(......................)

3) المترادف؛ آمال ( ...................)                                  4)المتضاد ؛حارٌ (........................)                                                         5) جمله هارا به عربی بنویسید               

1)من برتهیه ی نان تواناترم.(...........................................................)

2)ماعلم  رامی جوییم وتنبَلی نمی کنیم (...............................................)

انواع المعارف را درعبارت زیر مشخص كنید: 5/1نمره

هذا هو الظّبیُ الّذی جَلَسَ علی تَلٍّ رَمّلیٍّ فی طولِ النّهارِ.

اشتباهات  موجود درترجمه را تصحیح كنید:2نمره

1)اُفَتِّشُ عَن کتابٍ یُساعِدنی فی فَهمِ النّصوص.(دنبال کتاب  گشتم که مرادرفهم متون یاری می کند)

2)هولاء المجاهدون یُدافعونَ عن الوطنِ الاسلامیِّ: (اینها مجاهدانی هستند که ازوطن اسلامی دفاع  كردند).

3) قالَ بُلبُلٌ لِلصّقر:أناأتَعَجّبُ مِن حالی وحالکَ.( بلبلی به شاهین می گوید:من ازحال خویش وحال توتعجّب کردم)

علامت اعراب فرعی را دركلمات عبارات زیر معلوم كنید 2نمره

1)فَهمَ الحاضرون  مِن ظاهرِه أنّـَهُ فلّاحٌ                                       2)الاعداءُ قَتَلواالاطفالَ فی فَلِسطینَ .

3)الحَسناتُ یُذهِبنَ السّیّئاتِ.                                                 4)أکرِم أباکَ فی جمیعِ الأحوالِ.  

موصوف وصفت و مضاف ومضاف إلیه  را در جمله های زیر مشخص كنید:5/1نمره

1)أیّامُ المــدرسةِ مِن الأیّامِ الجمیلةِ .                 2)اُسافِرُ الصیّاد إلی الغاباتِ لِـصیدِ الحیواناتِ النّادِرةِ.   

باتوجه به نقش كلمات خط كشید شده جواب درُست را انتخاب كنید.1نمره

1)الجاهلُ مَن یَتبَعُ الهوی             

 الف)منصوب محلاً              ب)منصوب تقدیراً             ج)مرفوع محلاً            د)مرفوع تقدیراً

2)الدّاعی إلی الخیر کفاعله      

  الف) مرفوع محلاً           ب)  منصوب محلاً              ج )منصوب تقدیراً        د)مرفوع تقدیراً

3)قَصِّر الآمالَ فی الدّنیا تَفُز 

 الف)منصوب محلاً           ب)مجرور محلاً                  ج) منصوب تقدیراً         د)مجرورتقدیراً

4)یعیشُ هولاء قَلقینَ دائماً        

  الف) مرفوع محلاً             ب)  مجرور محلاً              ج )مجرور تقدیراً            د)مرفوع تقدیراً     

 تـرجمه راكامل كنید:1نمره                                                                                                         

1)إلهـی قَد سَتَرتَ عَلَیَّ ذنوباً فی الدّنیا وأنا أحوَجُ إلی سَترها فی الآخرة .                                                        

(ای خدای من  دردنیا............... را برمن پوشاندی درحالی که من به پوشاند آن ها در آخرت................)

2)ذُق یا علیُ هذا جزاءُ مَن نَسِیَ المساکینَ الیتامی (ای علی........ این مزد کسی است كه یتیمان ونیازمندان را فراموش .......... )

تَرجمه صحیح را انتخاب كنید:1نمره                  

 الف)وَضَعتُ السلاحَ علی الأرضِ:          1)اسلحه راروی زمین گذاشتم. { }       2) صیاداسلحه راروی زمین گذاشت. { }

ب)فَقَدألجَأَتنی الضَّرورةُ إلی خِدمة النّاس:

1)نیازوضرورت مرا وادار به خدمت مردم كرده است{ }               2) نیازواحتیاج مارا وادار به خدمت مردم می كند{ }

 نقش وتحلیل صرفی كلمات خط كشیده شده رابنویسید ..نمره

المرأةُ الفقیرةُ شاهدت خلیفةَ المسلمینَ فی السوقِ

......................................................

.........................................................

ارجولكم التّوفیقَ فی الحیاة:علی پور

موضوع: نمونه سوال عربی دوم،
[ پنجشنبه 29 فروردین 1392 ] [ 02:08 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

نمونه سوال عربی 2

[ دوشنبه 23 بهمن 1391 ] [ 12:56 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

نمونه سوال عربی 2

[ دوشنبه 23 بهمن 1391 ] [ 12:53 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic