تمارین عربی چهارم دبیرستان درس 1

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها
تمرین های درس اول
التمرین الاول
اسم های مثنی و جمع و نوع آنها را در عبارت های زیر معین كرده و سپس نشانه های اعراب آنها را ذكر كن :
1- قدْ افلَحَ المؤمنونَ :

 "المؤمنونَ : جمع مذكر سالم ، فاعل و مرفوع با اعراب فرعی «واو"  

2- وعَدَ اللهُ المؤمنین َ و المؤمناتِ جنّاتٍ تجری مِنْ تحتها الانهارُ
المؤمنین :‌جمع مذكر سالم  مفعول به و منصوب با اعراب فرعی «یاء»
المؤمناتِ : جمع مؤنث سالم ، معطوف به مؤمنین و منصوب به اعراف فرعی كسره
جنّات : جمع مؤنث سالم، مفعول به دوم فعل «وَعَدَ» و منصوب به اعراب فرعی كسره 
الانهارُ : جمع مكسر، فاعل و مرفوع با اعراب اصلی ضمه
3- و لاتقولوا لمن یُقْتل فی سبیل الله امواتً بلْ احیاءَ 
اموات ٌ جمع مكسر و مرفوع با اعراب اصلی ضمه (خبر برای مبتدای محذوف «هُمْ»)
احْیاءُ : جمع مكسر و مرفوع با اعراب اصلی (معطوف به احیاء)

4-نعمتان مجهواتان  الصحه والامان.

(نعمتان اسم مثنی ومبتدا ومرفوع  به اعراب فرعی الف و مجهولتان اسم مثنی وخبر ومرفوع  به اعراب فرعی الف)

التمرین الثانی

اسم های زیر را جمع ببنید
السائل (السائلونَ ، السائلینَ‌، السّأل)
التّحیة : لاالتحیّات 
البائع : البائعونَ ، البائعینَ
العاقلة :‌العاقلات
الجالس: الجالسونَ، الجالسینَ، الجُلّاس
الاحسان : الاحسانات
المْمُجیب :‌المجیبونَ ، الْمجیبنَ
البیت : البیوت
اللسیف: الاسیوف، الأسیاف

التمرین الثالث: (تمرین  سوم)

تجزیه وترکیب

الصادقون یَسعونَ  الی  طَلَبِ رزقِهم بِجُهدٍ وأمانة
الكلمة //                           التحلیل الصرفی                                  //     الاعراب 
ال  //    حرف تعریف – غیر عامل – مبنی علی السكون//-----------  
صادقون  // اسم جمع – مذكر – مشتق اسم فاعل– معرف بال – معرب – منصرف – صحیح الاخر// مبتدا ومرفوع
یسعون// فعل مضارع – للغائبین – مجرد ثلاثی – معتل و ناقص – متعّد – مبنی للمعلوم  //خبر ومحلا مرفوع

الی  //    حرف جر –  عامل – مبنی علی السكون//  -----------
طلب//اسم  مفرد مذکر جامد  معرفه به اضافه– معرب  منصرف  صحیح الاخر  //مجرور به حرف جر 
رزق//اسم  مفرد مذکر جامد  معرفه به اضافه– معرب  منصرف  صحیح الاخر  // مضاف الیه و مجرور

هم//اسم  ضمیر جمع مذکر جامد  معرفه – مبنی  صحیح الاخر  // مضاف الیه و مجرور
بِ // حرف  - عامل -حرف جرّ – مبنی علی الكسر//  ____ 
جهد//اسم  مفرد مذکر جامد  نکره– معرب  منصرف  صحیح الاخر  // مجروربه حرف جر

و // حرفٌ – حرف عطف –  غیرعامل  – مبنی علی الفتح//  ____ 
أمانة // اسم – مفرد – مؤنث– جامد مصدری- نكره- معرب – منصرف – صحیح الاخر //معطوف وتابع
التمرین الرابع: (تمرین چهلرم)

نقش کلمات خط کشیده شده را بنویسید

1- الشعراءُ یَتّبعَهم الغاوونَ...الا الذینَ آمنوا وعملوا الصالحات.
یتّبعُهم : (خبر جمله فعلیه محلا مرفوع  و هَمْ :‌مفعول به و محلاَ منصوب ، و فاعل آن  الغاوون مرفوع به اعراب فرعی واو)
الصالحات: مفعول به و منصوب با اعراب فرعی كسره
2-وَ لمن خاف مَقامَ  ربّه جنّتان .

(لمن =فبر مقدم ومحلا مرفوع  و مقام =مفعول به ونصوب  وجنّتان = مبتدای مؤخر ومرفوع به اعراب فرعی الف (

3- انّ المبذرینَ کانوا إخوانَ الشیاطینَ

( المبذرینَ = اسم انّ ومنصوب  و اخوان =خبر کان ومنصوب  و الشیاطین = مضاف الیه ومجرور

4-ولایَتّخِذُ  المؤمنونَ الکافرینَ أولیاءَ

(المؤمنون + فاعل ومرفوع به اعراب فرعی واو  والکافرینَ = مفعول به ومنصوب ) 
التمرین  الخامس (تمرین پنجم)
اسم های مؤنث را در عبارت های زیر پیدا كن

1-یامریَمُ اقنُت لِـربّک واسجُدی.

(مریم مونث حقیقی)

2-شَعبُ ایران یدافعُ عن المظلوم وَیهجَمُ علی الظالم.

(ایران مونث مجازی)

3-الیدُ العُلیا خیرٌ من الیه السّفلی (الید مونث معنوی مجازی والعلیا والسِفلی مونث مجازی )
التمرین  السا دس (تمرین ششم)
 
اشتباهات رادر عبارات زیر با دلیل تصحیح کنید

1-بعدالبلاءٍ تکون الثناء.

(البلاءِ بدون تنوین می آید چون دارای ال است وتکون می شود یکونُ چون اسم آن مذکر است  

2-الثورةُ الاسلامیّةُ انتصر یفْضَل اتّحاد الجماهیر

انْتصرتْ : چون در فعل ضمیری است که مفرد مؤنث بر می گردد (درفعل «انتَصَر» ضمیر هی  )

3-العاقلُ من علمت  مِن بَدءِ کلّ شَیءٍ عاقبتها.

(علمت می شود علِمَ  مبتدا مذکر است وعاقبته می شود عاقبته جون مر جع ضمیر مذکر است)

التمرین السابع (تمرین هفتم)

کلمات متضاد ومترادف رامعین کنید

النموذجیّ = المثالی (نمونه)           ادخلَ =/  اخرجَ (متضاد) اختار = انتخبَ (انتخاب کرد)

الاموات =/ الأحیاء (متضاد)         الدار =البیت (خانه)             ان = لو(اگر)

رجَعَ  =  عاد (برگشت)            أرسَلَ =  بُعَثَ (فرستاد)   العُلیا =/ السُّفلی (متضاد)

استطاعَ = قدرَ (توانست)

موضوع: تمارین عربی چهارم دبیرستان به همراه پاسخ آن،
[ دوشنبه 27 آبان 1392 ] [ 06:03 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

تمارین عربی چهارم دبیرستان درس2

 تمرینُ اول: 
 اسم های جامد و مشتق را در عبارت زیر معین كن.
1-هواللهُ الخالق البارِیُ المصوّر لَهُ الاسماءُ
الله : جامد غیر مصدری
الخالق : مشتق ، اسم فاعل
الباری : مشتق ، اسم فاعل
المصوّر : مشتق ، اسم فاعل
الاسماء : جمع « الاسم» جامد غیر مصدری
الحُسْنی : اسم تفضیل

2- انَّ موعِدَهم الصبحُ  ألیسَ الصّبحُ بِقریب
موعد :مشتق اسم زمان

 قریب ، مشتق صفت مشبهه 
3- إلی الله مَرجعَکم وهوَ علی کُلّ شَیءٍ قدیر.
مرجع : مشتق ، اسم مکان 
قدیر : مشتق صفت مشبهه
4- وَلعذابُ الآخرة أکبرُ لوکانوا یَعلمونَ.

الآخرة : مشتق ، اسم فاعل

اکبر : مشتق ، اسم تفضیل

5- واللهُ الغَنیُّ وانتُم الفقراء.

الغنیُّ ، مشتق صفت مشبهه

الفقراء ، مشتق صفت مشبهه 
‌تمرین دوم
2 – كلماتی را كه زیرآن ها خط كشیده شده تركیب كنید. 
1 . واذْتال ابراهیمُ ربّ اجْعلْ هذا لبلداً امناً و أجنُبنی و نبّی أنْ نَعْبُدُ الاصنامُ
.
ابراهیمُ : فاعل و مرفوع 
هذا : مفعول به اول و محلا منصوب
امناً : مفعول به دوم و منصوب
الاصْنام : مفعول به و منصوب
2 افضلُ الاعمال أحمزها.

افضل :‌ مبتدا و مرفوع

ها :‌مضاف الیه و مجرور محلاً
3 . الحضارة الاسلامیة لَمْ تغْرُضْ سطْرتها بقوة السلاح بلل بقوة العقیدة .
الاسلامیة : صفت و مرفوع به تبعیت 
ها : مضاف الیه و محلا مجرور
بقوّة : جار و مجرور
العقیدة : مضاف الیه و مجرور

4 .لم یُسمع أنَّ أحداٌ نالَ خیراٌ أو اصابَ نجاحاً من غیرِتعبٍ.

احداً :اسم انّ و منصوب

خیرا : مفعول به و منصوب

تعب : مضاف الیه و مجرور
5 . ونْشتكی دهْرنا و الذنب لیس له // و الدّهر مذ كان مظلوم و متّهمُ 
دهْر :‌مفعول به و منصوب 
نا :‌مضاف الیه و مجرور محلاً 
الذّنْبُ : مبتدا و مرفوع
الدّهر :‌ مبتدا و مرفوع
متهّم : معطوف به مظلوم و مرفوع به تبعیت .

تمرین سوم
3 – از كلمات زیر اسم فاعل، اسم مفعول و اسم تفضیل ساز : 
            شکر          عَلمَ          صدَّق ،        اکرمَ    ،   صاحبَ    
اسم فاعل شاکر –عالم,– مُصدّقٌ –   مُکرم – مُصاحِب        راضیٌ 
اسم مفعول مشکور – معلوم   –  مُصدّقٌ – مکرَم – مُصاحَب –          
اسم تفضیل اشکر  – اعلم– اشدٌّتصدیقا –اکثر اکراماً- أشَدُّ مصاحبة

التمرین الرابع:
برای تجزیه و تركیب ( طبق قواعدی كه تاكنون خوانده ایم) 
فی ازْیاد العلْم ارغام العدی / و جمال العلم اصلاح العمل 
الكلمة التّحلیل الصّرفی الاعراب 
فی ازدیاد حرف – عامل جر، مبنی علی السكون //نقش ندارد
اسم مفرد – مذر – معرّف بالاضافة – معرب – جامد – مصدری – منصرف – صحیح الاخر//نقش
مجرور به حرف جر«فی ازدیاد» 
ال حرف تعریف – غیرعامل – مبنی علی السكون // ندارد 
علم اسم- مفرد- مذكر- معرب بال - معرب – جامد مصدری – منصرف صحیح الاخر // مضاف الیه و مجرور 
ارغام اسم – مفرد – مذكر – جامد مصدری – معرف بالاضافة – معرب – منصرف – صحیح الاخر// مبتدا مؤخر و مرفوع 
ال حرف تعریف – غیرعامل – مبنی علی السكون // ندارد
عدی اسم- جمع مكسر (مفرده «عدو» و «هم مذكر» مشتق و صفة مشبهة – معرب – معرف بال – منصرف – مقصور// مضاف الیه و مجرورتقدیرا
و حرف عطف – غیرعامل – مبنی علی الفتح ___ 
جمال اسم – مفرد- مذكر – جامد مصدری – معرف بالاضافة – معرب – منصرف – صحیح الاخر //مبتدا و مرفوع و الجملة اسمیة 
ال حرف تعریف – غیرعامل – مبنی علی السكون // ندارد
علم اسم- مفرد- مذكر- معرب بال - معرب – جامد مصدری – منصرف صحیح الاخر // مضاف الیه و مجرور 
اصلاح اسم – مفرد – مذكر – جامد مصدری – معرف بالاضافة – معرب – منصرف – صحیح الاخر //خبر و مرفوع 
ال حرف تعریف – غیرعامل – مبنی علی السكون // ندارد
عمل اسم – مفرد – مذكر – جامد مصدری – معرف بالاضافة - معرب – منصرف – صحیح الاخر// مضاف الیه و مجرور
التمرین الخامس:
اشتباهات را در عبارات زیر با بیان علت اصلاح كن: 
1 – یَبْغُضُ الناسُ الكاذبونَ و الكا ذباتَ
.
یَبْغضُ : چون 
فعل متعدی باشد. الكاذبینَ :‌زیرا مفعول به و منصوب با «یاء» است. 
الكاذباتِ : زیرا معطوف به مفعول به و منصوب با اعراب فرعی است.
2 – هذه الوردُ أحمرُ من تلکَ الورد .

هذ: چون اشاره به مذکر(مشارالیه)است.  ذلک: چون اشاره به مذکر(مشارالیه)است.

3 – هوَ  أفضلٌ فی المدرسة علماً وأخلاقاً .

افضلُ: چون اسم غیر منصرف است وتنوین نمی گیرد.

 4 – مشاورة العُقلاءِ یزیدُ قدرةُ الانسان.
تزیدُ : چون فاعل جمله (هی مستتر) مؤنث است. 
قُدْرة : چون مفعول به است باید منصوب باشد.

التمرین السادس:

دوعبارت زیر را عربی کنید.

1-یاطالبَ العلم! انت للوصولِ الی اهدافک تَحتاجُ الهِمّة والسعی فَاحذَر التکاسُلَ وانظُرالی الاهداف(الغایات و....) العالیة.

2- لایَستطیعُ أحدٌ أن یَدّعی؛قد وَصَلَ الی المجدِ دونَ تَحَمّل الکدح والجهدِ.

التمرین السابع (تمرین هفتم)

کلمات متضاد ومترادف را معین کنید.

السعر = الثّمن (قیمت)             ابغضَ =/  احَبّ (متضاد)         هاتِ = اعطِ (بده)

حدّثَ =کَلّمَ (سخن گفت)          الحرب =القتال (جنگ)             الیأس = الرّجاء (متضاد)

القریب  =/ البعید (متضاد)       العِدی =/  الأصدقاء (متضاد)       الکاذب=/ الصادق (متضاد)

الورد = الزّهر (گل؛شکوفه)


ادامه مطلب


موضوع: تمارین عربی چهارم دبیرستان به همراه پاسخ آن، برچسب ها: تمارین عربی چهارم دبیرسان درس2، آخرین ویرایش عربی4، عربی دبیرستان،
[ دوشنبه 27 آبان 1392 ] [ 03:00 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

تمرینات عربی چهارم دبیرستان درس 3

تمرین های درس سوم

تمرین اول :

اسم های معرفه و نوع آنها را در عبارت های زیر معین كنید.
 
1-یُسَبّحُ لِله ما فی السّماوات  وما فی الارضِ.

الله(معرفه علم ) ، ما (معرفه ,موصول)  السماوات( معرفه به ال) ،ما (ضمیر ، موصول عام) ه الارض (معرفه به ال)

2-والّذینَ جاهدوا فینا لَنَهدیَنهُم  سُبُلَنا.

الذین (معرفه موصول ) ، نا (معرفه ,ضمیر) ، هم (ضمیر، معرفه) ، سُبل ( معرفه به اضافه) نا (معرفه ضمیر)

3- لاتحقروا شیئاً من الشرّ و انْ صَغُرَ اعیُنِكُم.
الشّر( معرفه به ال) ،اعیُن(معرفه به اضافه) كُم (معرفه ضمیر)

4-رأس ابنِ بنتِ محمدِ و وصیّه یالَلرّجال! علی قناة تُرفعُ.

رأس ( معرفه به اضافه) ، ابن(معرفه به اضافه)  ( بنت  (معرفه به  اضافه) ، محمد (ضمیر، علم) وصی(معرفه به اضافه) ه ( معرفة ,ضمیر  ) ، الرجال (معرفه به ال)   5- الشهداءُ قنادیل الاُمّةِ ، لأنهُمُ ضَحوا بائمْنِ ما عندهم .

شهداء ( معرفه به ال) ، قنادیلٌ (معرفه به اضافه)  (لا اُمّة (معرفه به ال) ، هُمْ (ضمیر، معرفه) أثمَنِ (معرفه به اضافه) ما (اسم موصول ، معرفة) ، عندَ (معرفه به اضافه) ،هم (ضمیر، معرفه 

تمرین دوم:

در جای خالی كلمه ای مناسب از كلمات داخل پرانتز قرار بده
1-  تُلِكَ آیاتُ اللهِ نَتْلوها علیك بالحقّ (اسم الاشارة للبعید)
چون ایات جمع مؤنث غیرعاقل است

2-  وهذا صراطُ ربّکَ مستقیماً.

چون صراط مذكر است

3 -الذین انْ مكنّاهُمْ فی الارضِ اقاموا الصلاة ( الا اسم الموصول للجمع المذكر)

چون موصول جمع مذكرخواسته است.

4-أنْتُم یا أبناءَ الأمّة الاسلامیة؛ لا تَستَوحشوا فی طَریق الحقّ لِـقِلّظِ أهلِه.(الضمیر)

چون ابناء جمع مذكر ومخاطب است.

5— أنْتُما یا وَلَدَیَّ ,اِعْلما أنّ طریق الحقّ مفْروشٌ بالاشواك . فاستعدّا. (الضمیر)

 مثنای مذكر و مخاطب است

برای ادامه تمرینات روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب


موضوع: تمارین عربی چهارم دبیرستان به همراه پاسخ آن،
[ یکشنبه 26 آبان 1392 ] [ 02:39 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

تمارین عربی چهارم دبیرسان درس 4

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها

تمارین : تمرین های درس4
كلمه های معرب و اعراب آن ها (اصلی و فرعی) و مبنی را در عبارت های زیر معین كن:
1- انّ الله یحبّ الذین یقاتلون فی سبیله صفاً كانّهم بنیانٌ مرصوص .
انّ :‌مبنی بر فتح
الله :‌معرب به اعراب اصلی
یُحبُّ : معرب به اعراب اصلی
الّذین : مبنی بر فتح
یُقاتلونُ :‌معرب به اعراب فرعی
علامت رفع ثبوت نون اعراب
فی :‌مبنی بر سكون
سبیل : معرب به اعراب اصلی
به : مبنی بر كسر
صفاً :‌معرب به اعراب اصلی
كأنّ : مبنی بر فتح
هُمْ : مبنی بر سكون
بنیانٌ : معرب به اعراب اصلی
مرصوصٌ : معرب به اعراب اصلی

2-أنّ هذا القرآنَ یهدی لِلتی هِیَ أقوَمَ.
انّ :‌مبنی بر فتح       هذا :‌مبنی بر سكون

القران :‌معرب به اعراب اصلی

یهدی : معرب به اعراب تقدیری

لِ :مبنی بر كسر

التی :‌مبنی بر سكون

هوَ: مبنی بر فتح

اقومُ: معرب به اعراب اصلی

3- آخوکَ من یعرفُک فی وقتِ الشدّة.

أحو :‌معرب به اعراب فرعی

ک: مبنی بر فتح

من :‌مبنی بر سكون

یعرف : معرب به اعراب اصلی

ک: مبنی بر فتح

فی :‌مبنی بر سكون

وقت : معرب به اعراب اصلی

ال :‌مبنی بر سكون

شدة : معرب به اعراب اصلی

4-انّ للساعی فی الخیر مكانةً عندالناس
لِ :مبنی بر كسر 
السّاعی : معرب به اعراب تقدیری 
فی : مبنی بر سكون
الخیر : معرب به اعراب اصلی 
مكانُةٌ : معرب به اعراب اصلی 
عِندَ :‌ معرب به اعراب اصلی 
النّاس : معرب به اعراب اصلی 
التمرین الثانی

در عبارت های زیر اسم های مقصور، ممدود و منقوص را استخراج كن
1-  واللّیل ِ اذا یَغْشی ، و النّهارِ اذا تجلّی و ما خلَقُ الذّكر و الانْثی انّ سَعْیُهُم لشتّی.
الانثی : اسم مقصور
شتی : اسم مقصور ، چون به الف ختم شده است

2-بالعلمِ نهتدی إلی الحیاة المُثلی وَبـه تَحیا قلوبنا ونَحاربُ أعداءَنا
المثلی : اسم مقصور ، چون به الف ختم شده است

اعداء : اسم ممدود ، چون به الف وهمزه ختم شده است
3- و منْ تكُنِ العلْیاءُ همَة نفْسه / فَكُّل الذی یلقاه فیها محبّبُ
العلیاء : اسم ممدود 
التمرین الثالث

 جای خالی را با كلمه ی مناسب از داخل پرانتز پر كن 
1- بشّر المؤمنینَ بأنّ لهم من الله فضلاً كبیراً ( الجمع من «المؤمن)

2-لَقَد کانَ  فی یوسفَ وَ أخوته آیاتٌ لـلسائلین.( (جمع السائل)
3- انّ اللهَ یحّبُ المتوكلین (الجمع من «المتوكل)
4- من  صفات المومنین؛ إذاخاطَبَهم الجاهلون  قالوا سلاماً. (جمع الجاهل)
4. 
المعلمة الّتی تُربیّ الجیل القادم تنالُ اعجابَ الاخرینَ .(الاسم الموصول)
التمرین الرابع

 اشتباهات را در عبارات زیر با دلیل تصحیح کنید: 
1- فی المدینة کثیراً من المدارس العظیمة.

کثیرٌ =چون مبتدای مؤخر ومرفوع است

2-المعلمین المخلصین عمادٌ الأمّة.
المعلمون = چون مبتدای ومرفوع است

المخلصون = چون  صفت وتابع مبتدای ومرفوع است

عمادُ = چون مضاف شده تنوین نمی گیرد .

3- تُبنی الوطنُ علی سواعدَ المخلصونَ من ابنائه.

سواعدِ =جون مجرور به حرف جراست  ودر اینجا مضاف شده پس اعراب اصلی می گیرد.

المخلصین = چون مضاف الیه ومجرور است   
التمرین الخامس:

 برای تجزیه و تركیب (مطابق قواعدی كه تاكنون خوانده ایم)
وعداللهُ المؤمنین و المؤمنات جناتِ تجری من تحتها الانهار.
كلمة التحلیل الصّرفی الاعراب 
وَعَدَ // فعل ماض، للغائب، مجرد ثلاثی – معتل و مثال – متعد مبنی للمعلوم – مبنی علی الفتح اسم – مفرد- مذكر – جامد غیرمصدری- معرفة (علَمَ) فعل و فاعله «اللهُ» و الجملة فعیلة فاعل و مرفوع

الله//اسم جلاله.................................. 
ال// حرف تعریف - غیرعامل – مبنی علی اسكون ______ 
مؤمنین // اسم – جمع سالم مذكر – مشتق و اسم فاعل من مصدرالایمان – معرب – معرف بال – منصرف – صحیح الآخر 
جنّاتٍ// اسم – جمع سالم للمؤنث – جامد غیرمصدری – نكره معرب – منصرف – صحیح الآخر مفعول به دوم «وعد» و منصوب بالكسرة 
تجری // فعل مضارع – للغائبة – مجرد ثلاثی – معتل و ناقص لازم – مبنی للمعلوم – معرب فعل و فاعلة «الانهارُ» و الجملة فعلیة 
من // حرف – عامل جر – مبنی علی اسكون ______ 
تحت // اسم – معرف بالاضافة – معرب مجروربه حرف جر«من تحت»جارومجرور 
ها // اسم – ضمیرمتصل للنصب اوللجّو – معرفه – مبنی علی السكون مضاف الیه و مجرور محلاً 
ال كما مرّ 
أنهار// اسم – جمع مكسر – (مفرده «نهر» و هو مذكر) جامد مصدری – معرف بال – معرب – منصرف - صحیح الآخر فاعل و مرفوع 
التمرین السادس:

اسم های غیرمنصرف را معین كرده و اعراب آنها را ذكر كن
1-  و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوبَ .
ابراهیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب : همگی به علت علم (خاص) و عجمه (غیرعربی) بودن غیرمنصرف اند. «ابراهیم» مجرور به حرف جر غیاباً و سه اسم اخیر معطوف به «ابراهیم» و مجرور به تبعیت هستند.

2- اللغة العربیة منْ أفْصَحَ لغاتٍ العالم.
افّصَحَ : صفت بر وزن «أفْعل» كه در اصل غیرمنصرف است ولی در اینجا به علت مضاف واقع شدن با كسره مجرور گردیده 
3-المتنزّهاتُ فی ایران کثیرٌ وهی مِن أجملِ المناطق فی العالم.

 ایران = به علت علم (خاص) و(غیرعربی) بودن غیرمنصرف است ومجرور بودنش فرعی ؛ فتحه بجای کسره  است.

أجمل : صفت بر وزن «أفْعل» كه در اصل غیرمنصرف است ولی در اینجا به علت مضاف واقع شدن با كسره مجرور گردیده 
التمرین السابع:

کلمات متضاد ومترادف را معین کنید.

ارتَجَف = ارتَعدَ (لرزید)        السّهر =/ النّوم (متضاد)       المذعور = الخائف (ترسان)

الورَی = النّاس (مردم)        ویلکَ = ویحک (وای برتو)      حارَبَ = قاتَلَ (جنگید)

الضّیاء =/ النّور(متضاد)     صَرَخَ = صاحَ (فریادزد)              ظَنَّ = تَصَوَّرَ (گمان کرد)

الحیاة =/ الموت (متضاد) 


ادامه مطلب


موضوع: تمارین عربی چهارم دبیرستان به همراه پاسخ آن، برچسب ها: تمارین عربی چهارم دبیرسان درس 4،
[ یکشنبه 26 آبان 1392 ] [ 10:17 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

تمارین عربی چهارم دبیرسان درس5

تمرین های درس 5 
فعل مضارع (مرفوع و منصوب و مجزوم را با علامتش) در عبارت های زیر معین كنید :
1- لا تمْشُ فی الارضِ مرحاً ابكَ لَنْ تخْرِقَ الارضَ و لَنْ تَبْلُغَ الجبال طولاً.
لا تمشِ : مضارع مجزوم ، نشانه ی جزم حذف حرف عله ی «یاء» لَنْ تَخْرِق : مضراع منصوب ، نشانه ی نصب «فتحه» لَنْ تبْلُغَ :‌مضارع منصوب، نشانه ی نصب «فتحه»
2-اذا شِئتَ یوماً أن تَسودَ عشیرةً فبالحلمِ سُد لا بالتسَرّعِ والشّتمِ.

أنْ تَسودَ : مضاراع منصوب ، نشانه ی نصب «فتحه» لَنْ تبْلُغَ 
3- ادعونی أسْتَجِبَ لَكُمْ
اَسْتَجِبْ : مضارع مجزوم‌، چون جواب طلب است نشانه ی جزم «سكون» است
4-متی تَصلح سریرتکَ تَحسن سیرتک.

تَصلح : مضارع مجزوم با علامت سكون چون فعل شرط است

تَحسن : مضارع مجزوم با علامت سكون چون جواب شرط است
– 
علی الدّاعی ان یدعو الله بالالحاح كی یَسْتجیبَ اللهُ دعوتة .

5-من یمدح انسانا بغیر مافیه فلا تنتظر منه خیراً. تَسُرْ.

یمدح :مضارع مجزوم با علامت سكون چون فعل شرط است .

تَنتظر : مضارع مجزوم با علامت سكون چون فعل جواب شرط  است

6- إن تتَجنّب  السَرّ فهو خیرٌ لکَ.

إن تتجنّب : مضارع مجزوم با علامت سكون چون اداة شرط است.

7- فَرّیق تَسُد هذه هی سیاسة القوی الکبری.

اتَسُد : مضارع مجزوم‌، چون در  جواب طلب است و نشانه ی جزم «سكون» است.

 التمرین الثانی:

 برای تجزیه و تركیب (مطابق قواعدی كه تاكنون خوانده ایم)
ما تنفِقوا من شَیءٍ فَانَّ به علیمٌ.
ما //اسم ؛اسم شرط ؛نکره ؛ مبنی؛جامد ..................//مفعول به ومحلا منصوب 
تنفقوا // فعل مضارع، للمخاطبین، مجرد ثلاثی – صحیح – متعد مبنی للمعلوم //فعل وفاعل آن ضمیر بارز  واو من // حرف –  حرف جر -عامل جر – مبنی علی اسكون ______ 
شیء // اسم – مفرد – مذکر –جامد – معرب -  منصرف – //مجروربه حرف جر«من شیء»جارومجرور

ف –  حرف عطف - غیرعامل– مبنی علی الفتح ______

إنّ –  حرف مشبهه بالفعل -عامل – مبنی علی الفتح ______

بـ –  حرف جر -عامل جر – مبنی علی الکسر ______
ه // اسم – ضمیرمتصل للنصب اوللجّر – معرفه – مبنی علی السكون // مجرور به حرف جر و مجرور محلاً

علیم// اسم –مفرد – مذكر – مشتق صفت مشبهه – نکره – معرب – منصرف - صحیح الآخر// فاعل و مرفوع 

التمرین الثالث:

 در عبارت های زیر اشتباهات را با ذكر علت اصلاح كن. 
1- لَن یهلک امرؤٌ عرفَت قدرُ نفسه.
لنْ یهلکَ : زیرا مضارع منصوب به فتحه است
2- منْ لا یُكرّمُ نفْسهُ لا یُكرّمُ .
لا یُكرّم : زیرا فعل شرط باید مجزوم باشد، نفْسه ، زیرا «نفسَ» مفعول به است و باید منصوب باشد، لا یُكرّم : زیرا جواب شرط باید مجزوم باشد
3- افّ لدهْرٍ یُشتری / فیها المكانَهُ بالذّهب . 
لَدِهْرٍ : زیرا مجرور با حرف جر است.
تُشتری : زیرا نایب فاعل «المكانةُ » مفرد مؤنث است.
فیه :‌زیرا مرجع ضمیر «الدّهر» مذكر است
التمرین الرابع
 
كلماتی را كه زیرآن ها خط كشیده شده است تركیب كن : 
1- مهْما تفعلوا من شیٍ «یحاسبْكُم به الله.
تفعلَوا : فعل شرط :‌مجزوم به حذف نون الاعراب و فاعله ضمیر «الواو» البارز .
الله : فاعل و مرفوع
2.
لا تبعْ هیْبَتَهَ السّكوت بالرّخیص من الكلام .
لا تبْع : فعل مضارع مجزوم بب «لا» ناهیة و فاعله ضمیر «انت» المستتر – السّكوتِ : مضاف الیه و مجرور، الكلامِ : مجرور به حرف جر 
3- لم یُبْنَ ملكٌ علی جهلٍ و اقلالٍ .
لَمْ یُبْنَ : فعل مضارع مجزوم بب«لم» و علامة جزمه حذف عله «ی» مَُلكٌ : نائب فاعل و مرفوع 
التمرین الخامس

دو عبارت زیر  به عربی ترجمه كن:

1-نَحت القُوی الشیطانیُّ المسلمینَ مِن قیادة الرکبِ الحضاریة و لکنّهُم یُریدونَ آن یُثبتوا طاقاتهم العلمیّ مَرةً أخری                              

2-نَحنُ نجتهدُ فی جمیع المجالات  الاقتصادیة والثقافیّة أن نَستَغنی مِن استیراد البضائع الأجنویّة.

التمرین السادس:

کلمات متضاد ومترادف را معین کنید

شاء = اراد(خواست)    النبراس = السراج (چراغ)      الحِلم =/ التَّسرّع (متضاد)

اشتری= باع (فروخت)    تناولَ = أکَلَ (خورد)


ادامه مطلب


موضوع: تمارین عربی چهارم دبیرستان به همراه پاسخ آن،
[ شنبه 25 آبان 1392 ] [ 10:00 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

تمارین عربی چهارم دبیرسان درس 6

تمارین ، تمرین های درس ششم
1- افعال ناقصه و حروف مشبهة بالفعل را به همراه اسم و خبر آن ها را معین كن.

1-      قل :هاتو برهانکم إن کُنتُم صادقینَ.
کُنتُم: از افعال ناقصه ،
تُم : اسم «کان» و محلاً مرفوع ،
صادقینَ : خبر «کان» و منصوب

2- و ما یدریكَ لعلّ الساعة قریب .
لعاعة : اسم لّ : از حروف مشبهة بالفعل 
الس«لعلّ» و منصوب
قریبٌ : خبر «لعلّ» و مرفوع 
3- إنّ اللهَ کان غفوراً رحیماً.
إنّ : از حروف مشبهه ،
الله : اسم «انّ» و منصوب،
کان غفوراً : خبر «انّ» و مرفوع 
کان: از افعال ناقصه ،
هو : مستتر اسم «کان» و محلاً مرفوع ،
غفوراً : خبر «کان» و منصوب 
4- و اوصانی بالصّلاة و الزكاة مادُمْتُ حیّاً. 
ما دُمْتُ : از افعال ناقصه ،
تُ : اسم «مادام» و محلاً مرفوع ،
حیّاً : خبر «مادام» و منصوب

التمرین الثانی
 افعال مقاربه و لای نفی جنس را به همراه اسم و خبر آن ها معین كن
1-  انْ یكادُ الّذینَ كفروا لیُزلقونك بأبصارهم لمّا سَمعُوا الذّكر.
یكادُ : از افعال قاربه
الّذین : اسم «یكاد» و محلاً مرفوع
یُزلقونَ : فاعل و فعل آن ضمیر بارز «واو» خبر «یكاد» و محلاً منصوب( خبر افعال مقاربه باید فعل مضارع باشد)

2- لا ایمانَ لِمن لاأمانةَ له ولا دینَ لمن لا عَهدَله. 
لا ، لای نفی جنس 
ایمانَ  - أمانة - دین -عهدَ:‌اسم «لای نفی جنس» و مبنی بر فتح ومحلاً منصوب.


3- لااله الاالله 
لا : لای نفی جنس
الة : اسم لا و مبنی بر فتح ، محلاً منصوب 
موجودٌ : خبر محذوف «لا» و مرفوع در اصل : لا الهَ (موجودٌ) الا الله 

3-  در عبارت های زیر اشتباهات را با ذكر دلیل اصلاح كن: 
1- ذلك الطالبةُ تأخُذُ تتغلّبَ علی مصائب الحیاة
تلك : چون «الطّالبة» مفرد مؤنث است .
أخَذَت : چون این فعل را از افعال مقاربه بوده و جامد است و مضارع ندارد
تتغلّبُ : چون مضارع مرفوع است و بدون ادات ناصیه و جازمه آمده است

3-  الیس تدبیرٌ لكلِّ وقتٍ؟ 
چون اسم لیس (تدبیرٌ) نكره و خبر آن شبه جمله است، بنابراین خبر باید بر اسم مقدم شود

التمرین الخامس:

 علت نصب و رفع كلمات را در ابیات  زیر را ذكر کنید. 
1-  ثَبَتت علی حفظِ العهودِقلوبنا // إنَّ  الوفاءَ سَجیّةَ الأبرار

الوفاءَ : اسم إنّ ومنصوب 
مسجیّة: خبر ان و مرفوع

2- قُم للمعلّم وفّه التبجیلا / كادالمعلّم أن یكونَ رسولا
«
ه» در وفّه مفعول به اول و محلاً منصوب
التبجیلا : مفعول به دوم و منصوب
المعلّمُ : اسم كاد و مرفوع 
رسولاً : خبر «كانَ و منصوب» 
أن یكونَ خبر «كادَ » و محلاً منصوب
3- العلمُ انفس شیءٍ انت ذاخره / / منْ یدْرسُ العلم لمْ تدرْسُ معالمه 
العلمُ : مبتدا و مرفوع
انفسُ : خبر و مرفوع 
انتَ : مبتدا و محلاُ مرفوع
ذاخُر : خبر و مرفوع 
ه: مفعول به برای شبه فعل «ذاخر» و محلا منصوب
مَنْ : مبتدا و محلاَ مرفوع ، یدْرُسُ :‌جمله ی فعلیه ، خبر برای مبتدا و محلاً مرفوع االْعلم : مفعول به و منصوب
مغالِمُ : فاعل و مرفوع

التمرین السادس:

با كمك گرفتن از نواسخ با هر یك از كلمات زیر جمله ای بساز كه از پنج كلمه كمتر نباشد:
الاجتهاد : إنّ الاجتهادَ منْ رمُوز النّجاح فی الحیاة 
اللغة العربیة : لیتَ التلامیذَ یتَعَلّمونَ اللغَة العربیةَ فی المدرسة .

الطّلاب : أخذ الطّلابُ یقروونَ دروُسَهُم للامتحانِ.

التمرین السابع:
کلمات متضاد ومترادف رامعین كن:

الفارغ =/ المملوء (متضاد) البرد =/ الحَر (متضاد)   حاوَلَ =سَعَیَ (تلاش کرد)

القدم = الرِجل (پا)      النهار =/ اللیل (متضاد)    أشعَلَ =/ أطفَأ (متضاد)

لَدی = عند (نزد)       أمام =/ وَراء (متضاد)

موضوع: تمارین عربی چهارم دبیرستان به همراه پاسخ آن، برچسب ها: تمارین عربی چهارم دبیرسان درس 6،
[ شنبه 25 آبان 1392 ] [ 09:17 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

تمارین عربی چهارم دبیرسان درس 7

تمارین ، تمرین های درس 7
مفعول ها را در عبارت های زیر مشخص كنید.
1- یُنْفقونَ اموالهم ابتغاءَ مرضاةِ الله.
اموال :‌مفعول به و منصوب
ابتغاء :‌مفعول له و منصوب

2-حمداً لله علی نعمائه و شكراً علی الآئه . 
حمداً :‌مفعول مطلق برای فعل محذوف «احْمدَهُ» و منصوب 
شكراً : مفعول مطلق برای فعل محذوب «اشكُرُه» و منصوب

3- ایاکُم والإختلافَ.

ایّاکم : مفعول به برای فعل محذوف «اُحذّرُ» و منصوب
الإختلاف :‌معطوف و منصوب به تبعیت

4- القرآنَ القرآنَ لایَسبقُکُم  بالعملِ به عیرُکم.
القران: مفعول به برای فعل محذوف «الزم» و منصوب
القران :‌ تأكید (موکِد) و منصوب به تبعیت 
5- جاهد فی احرازِ المجدِ جهادالابطال
جهادَ : مفعول مطلق نوعی و منصوب (چون مضاف الیه دارد، نوعی است
6-الجهلَ الجهلَ فانّهُ یَهْدِمُ الدیارَ و یَجْلِبُ الخراب 
الجهلَ : مفعول به برای فعل محذوف «اُحذّرُ» و منصوب
الجهلَ :‌ تأكید و منصوب به تبعیت 
7- سَل عن الجار قَبلَ الدار وعن الرفیقِ قبلَ الطریقِ.

قبلَ: مفعول فیه و منصوب (ظرف زمان و مکان)

8- سبحان الذی اسری یعْبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی . 
سبحان : مفعول مطلق تأكیدی و منصوب 
لیلاً : مفعول فیه و منصوب (ظرف زمان)
عبد : مفعول به و محلاً منصوب برای فعل «أسْری بب: :برد» 
9- واذکُر ربّکَ کثیراً.

كثیراً : صفت جانشین مفعول مطلق برای فعل «اذکر» و منصوب

 التمرین الثانی:

 برای تجزیه و تركیب (مطابق قواعدی كه تاكنون خوانده ایم)
قال ربِّ  إنّی دعَوتُ قومی لیلاً ونهاراً.

قال // فعل ماض – للغائب – مجرد  ثلاثی - ، متعدی، مبنی علی الفتح ، مبنیّ للمعلوم //فعل وفاعل و الجملة فعلیه 
رب //اسم ؛مفرد -مذکر ؛معرفه به اضافه – معرب  ؛ ؛جامد منصرف- صحیح الاخر//منادای مضاف وتقدیرامنصوب

ی //اسم –ضمیرمتصل – نصبی ؛جری – معرفه – مبنی - متکلم  //مضاف الیه ومحلا مجرور

دعوت // فعل - الماضی – للمخاطب – مجرد  ثلاثی - ، متعدی، مبنی علی الفتح ، مبنیّ للمعلوم //فعل وفاعل آن (تُ) 
قوم //اسم ؛مفرد -مذکر ؛معرفه به اضافه – معرب  ؛ ؛جامد  - منصرف- صحیح الاخر//مفعول وتقدیرامنصوب

ی //اسم – ضمیرمتصل – نصبی ؛جری – معرفه – مبنی - متکلم  //مضاف الیه ومحلا مجرور

و –  حرف عطف - غیرعامل – مبنی علی الفتح ______ 
نهارا // اسم – مفرد – مذکر-  نکره – جامد – معرب -  منصرف – صحیح الآخر //معطوف وتابع

  التمرین الثالث:

اشتباهات را در عبارت های زیر اصلاح كن (با ذكر علت)

1- العملِ والاخلاقِ فإنّهما أساسُ النّجاح.

العَملَ : چون مفعول به برای فعل محذوف است وباید  منصوب باشد.
الإخلاق :‌ چون معطوف است و منصوب به تبعیت است.

2- حانَ وقتَ الامتحاناتِ وهیّأتُ نفسی له.

وقتُ:  چون فاعل است  و باید مرفوع باشد.
لها :چون مرجع ضمیر امتحانات جمع غیر عاقل است ضمیر مفرد مونث می آید. 
التمرین الرابع:
در جاهای خالی مفعول مطلق قرار بده و نوع آنرا بیان كنید :
1- فرحتُ لِنجاح أخی فرحا عظیماً.
فرحاً : مفعول مطلق مصدری منصوب است از جنس فعل جمله ، حال اگر فعل جمله ثلاثی مجرد باشد،مفعول مطلق هم باید مصدر ثلاثی مجرد باشد و اگر فعل جمله ثلاثی زیر باشد، مفعول مطلق هم باید مصدر ثلاثی مزید باشد و این جا «فرحاً» مفعول مطلق نوعی است چون صفت دارد.
2-  یعتَمدُ الطالبُ علی نَفسه اعتماداً.

اعتماداً: اگر فعل جمله ثلاثی مزیر باشد، مفعول مطلق هم باید مصدر ثلاثی مزید باشد و این جا «اعتمادا» مفعول مطلق تأکیدی است چون تنها است.
3- اَتَصدّقَ علی المحتاجین تصدُّق َ المؤمنین
تصدُّق َ : مفعول مطلق نوعی چون مضاف الیه دارد
التمرین الخامس
1- اجْتَنِبُ عن الدّنا یا خوفاً من السقوطِ فی المهلكة .
از زشتیهای به خاطر افتادن در هلاكت دوری می كنم.
2- خِفْتُ من الذنب خوفأ منعنی من أن ارتَكِبه .
آن چنان از گناه ترسیدم كه مرا از ارتكات مجدد آن بازداشت
فرق میان دو كلمه «خوفاً» در دو عبارت فوق از نظر اعراب چیست؟
در جمله ی اول مفعول له است ، چون علت وقوع فعل را بیان می كند و در جمله ی دوم، مفعول مطلق است چون از جنس فعل جمله است.
 التمرین السادس:
 هر اسمی از اسم های زیر را در دو جمله قرار دهید كه در اولی «مفعول مطلق» و در دومی «مفعول له» باشد.
فرحاً : مفعول مطلق : فرحت فرحاً كثیراً فی المدرسة 
مفعول له : قرأتُ درسی فرحاً فی التعلّم 
رغْبةً : مفعول مطلق : اجْتهَدْتُ فی طلب العلمِ اجتهاداً كثیراً
مفعول له : اِجتهدت رغْبةَ فی العلم
طلباً : مفعول مطلق : طلبتُ من الله نزول َ الثّلج طلباً كثیراً.
مفعول له : المؤمنُ یُنْفِقُ ما له فی سبیل الله طلباً مرضاة الله

التمرین السابع:

این ابیات را از حافظ ابراهیم بخوان  وسپس به فاری ترجمه کن:

أنالا أقولُ دعو النساءَ سوافر//بینَ الرجالِ یَجُلنش فی الاسواقِ.

من نمی گویم زنان را بی حجاب(کم حجاب) رهاکنید دربازارها در میان مردان پرسه بزنند.

کلّا وَلا أدعوکم أن تُسرفوا //فی الحجب والتّضیق والأرهاق.

هرگز؛ وشمارا دعوت نمی کنم در حجاب وسختگیری وستم کردن زیاد روی کنید.

فَتَوسِطوا فی الحالتینِ وانصفوا //فالشّرُ فی التقیید والإطلاقِ.

پس در هردوحالت انصاف داشته باشید پس شر وبدی درقید وبند ورها گذاشتن است.

ربّوا البنات علی الفضیلةِ انّها //فی الموقفینِ لَهُنَّ خیرُ وثاق.

دختران را بافضیلت پرورش دهید که آن در هردوجهان برای آنهابهترین وسیله است.

الأُمُّ مدرسةٌ إذا أعددتَها //أعدَدتَ شعباً طیّبَ الأعراقِ.

مادرمانند مدرسه ایست که اگر آن را دُرست پرورش دهی ؛ملّتی پاک وبا اصل ونسب آماده کرده ای.

التمرین الثامن:
کلمات متضاد ومترادف رامعین كن:

الحجره = الغرفه (اتاق)                 فَکَّ = فَتحَ  (بازکرد)      أحَسَّ = شَعَرَ (احساس کرد)

الورود = الإذهار (گل ها)              العنق = الرّقبة (گردن)    السّهل =/ الصّعب (متضاد)

الطّیِب = الحسن (بسیار خوب)        کَذِبَ =/ صَدقَ (متضاد)

موضوع: تمارین عربی چهارم دبیرستان به همراه پاسخ آن،
[ شنبه 25 آبان 1392 ] [ 08:46 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

تمارین عربی چهارم دبیرستان درس8

تمارین . تمرینهای درس 8

التمرین الاول
حال و تمییز را در عبارت های زیر معین كنید.
1- اصحابُ الجّنة یومئذٍ مُسْتقراَ و اَحْسَنُ مقیلا
مُستقراً :‌تمییز و منصوب (اسم های منصوب بعد از اسم تفضیل غالباً تمییز هستند)
مقیلاً : تمییز و منصوب

2- خُلِقَ الانسان ضعیفا.
  ضعیفا : ‌حال مفرد و منصوب
3-  فمَنْ یعْمَلْ متعالَ ذرةٍ خیراً یرَه
خیْرأ = تمیز مفرد و منصوب .چون بعد از وزن (مثقال) آمده و منصوب است 
4- یُعجُبنی المرءُ یتحلّی بمكارم الاخلاق .
یتحلّی : جمله ی فعلیه ی حالیه و محلاً منصوب (جمله ها بعد از اسم های معرف حال هستند)

5- انّی رأیتُ أحدَعشرَ کوکباٌ والشمسَ والقمرَ رأیتَهم لی ساجدین.

 کوکبا :تمییزمفرد و منصوب (چون بعد از عدد آمده است)

ساجدین : حال مفرد ومنصوب

6-  وأشوأُ النّاس تدبیراً العاقبة مَنْ أنْفَقَ المالَ فی ما لیسَ ینْفَعُه 
تدبیراً : تمییز و منصوب (چون بعد از اسم تفضیل «اسْوأُ» آمده است)

التمرین الثانی
 
برای تجزیه و تركیب ( طبق قواعدی كه خوانده ایم)
و ما خلَقْنا السّماء و الارضَ و ما بیْنَهُما لاعبینَ
آسمان و زمین و آن چه را كه میان آن هاست برای بازیچه نیافریدیم
الكلمة التحلیل الصّرفیّ الاعراب 
و حرف عطف – غیرعامل – مبنی علی الفتح ____ 
ما حرف نفی – غیرعامل – مبنی علی السكون ____ 
خلقنا فعل ماضٍ – للمتكلم مع الغیر – مجری ثلاثی صحیح و سالم – متعدّ – مبنی للمعلوم – مبنی علی السكون فعل و فاعله ضمیر«نا» البارز و الجملة فعلیة 
ال حرف تعریف –غیرعامل- مبنی علی السكون _____ 
سماء اسم – مفرد – مؤنث – معرّف بأل – معرب – جامد – غیرمصدری – منصرف – معدود مفعولٌ به و منصوب 
و كما مرّ ____ 
ال كما مرّ ____ 
ارض اسم – مفرد – مؤنث – جامد غیرمصدری – معرف بال – معرب – منصرف – صحیح الاخر معطوف بِ «السماء» و منصوب بالتعبیة 
و كما مرّ ____ 
ما اسم – موصول عام و مشترك – معرفة – مبنی علی السّكون معطوف و منصوب بالتبیعة محلاً مفعول فیه و منصوب 
بین اسم – معرّف بالاضافة – معرب مفعول فیه و منصوب 
هما اسم – ضمیر متصل للنصب او للجرّ – للغائبینِ – معرفة – مبنی علی السكون مضاف الیه و محلاً مجرور 
لاعبین اسم – جمع سالم للمذكر – مشتق و اسم فاعل – نكره – معرب – منصرف – صحیح الاخر حال و منصوب بالیاء

التمرین الثالث
نقش كلماتی را كه در زیرشان خطی كشیده شده است، بنویسید

1-  تمییزت اللغة العربیة عن سائر اللُغاتِ فصاحةً و بیاناً . 
اللُّغة : فاعل و مرفوع 
العربیة : صفت و مرفوع به تبعیت
سائر : مجرور به حرف جرّ
فصاحة ً : تمییز و منصوب 
2-  انّ عدّة الشهر عندالله اثنا عشر شهراً . 
عدّةً : اسم انّ و منصوب
عنْهَ : مفعول فیه و منصوب (ظرف مكان
شهراً : تمییز و منصوب

3- مَن أصدَقُ مِن الله حدیثاً .

من : مبتدا ومرفوع محلا

أصدقُ :خبر ومرفوع

حدیثا :تمیز ومنصوب

التمرین الرابع :


در جمله های «تمییز» را فاعل یا مبتدا و یا مفعول قرار دهید.
1-  فجّر الله الارضَ عیوناً .

 فجّرَ اللهُ عیونَ الارض ( تمییز به مفعول به تبدیل شد)
2-یزدادُ المسلمون قوةً حینما یتّحدونَ.

 تزدادُ قوة َ المسلمین َ حینما یتّحدّونَ (تمییز به فاعل تبدیل شد)
3-المعلّمُ أكْثَرُ فائدةً منَ الآخرین.
فائدةٌ المعلّم أكْثرُ من الآخرین . (تمییز به مبتدا تبدیل شد)
 التمرین الخامس 

ابیات زیر را از"ایلیا ابی ماضی"بخوان وسپس آن ها را به فارسی ترجمه کن.

أیُّهذا الشاکی و مابکَ داءٌ // کیفَ تغدو إذا غَدوتَ علیلا.

هو عِبءٌ علی الحیاة ثقیلٌ //مَن یَظُنُّ الحیاةَ عبئاً ثقیلاً.

والذی نَفسه بّغیر جمالٍ //لا یری فی الوجود شیئاً جمیلاً.

فَتمتّع بالصّبحِ مادمتش فیه //لاتَخف أن یَزولَ حتّی یَزولاً.

أدرکَت کُنهها طیور الرّوابی // فَمِنَ العارِ أن تَظَلّش جهولاً.

تَتَغَنّی والصَقرُ قَد مَلَکش الجوَّ // عَلیها والصائدونَ السبیلا.

أیُّهذا الشاکی وما بِکش داءٌ //کُن جمیلاً تَرش الوجودَ جمیلا.

 .............................

............................

التمرین السادس:
اشتباهات را در عبارت های زیر را بادلیل اصلاح كنید .

1- تحاولَ الأمُّ فی تربیة وَلَدها معترفاً أنَّ هذه العمل شاقةٌ.

تحاولَت:چون فاعل مونث است

معترفةً:چون صاحب حال مونث است.

هذا :چون اشاره به مذکر است(العمل)

شاقٌ:چون خبر برای اسم انّ  مذکر است. (هذا)

2-طابت التلمیذ اخلاقاً.

طابَ :چون فاعل مذکر است.

3-جائت المعلّمة الی الصّف التلمیذات قائمونَ.

والتلمیذات قائمات :چون جمله حالیه واسمیه است با ید قبل از آن واو حالیه باشد

قائمات :چون خبر است بابد با مبتدای خود(التلمیذات)مطابقت داشته باشد.

التمرین السابع:
کلمات متضاد ومترادف رامعین كن:

الداء = المرض (بیماری)           الحیاة =/  الممات(متضاد)         سُهولة =/ صُعوبة (متضاد)             

قام =/ قَعَدَ (متضاد)                  الأسوَأَ =/ الأحسن (متضاد) 


ادامه مطلب


موضوع: تمارین عربی چهارم دبیرستان به همراه پاسخ آن، برچسب ها: تمارین عربی چهارم دبیرستان درس8،
[ جمعه 24 آبان 1392 ] [ 06:58 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

تمارین عربی چهارم دبیرستان درس9

 تمارین ، تمرین های درس 9

التمرین الاول
مستثنی و اعراب آن و مستثنی منه را در عبارت های زیر معین كنید:
1- ولاتقولوا علی الله الا الحقّ
الحقّ : مستثنای مفرّغ و منصوب ، چون بدون «الاّ» مفعول به است . مستثنی منه محذوف است

2- فهلْ یُهلِكُ الاّ القوم الفاسقون .
القومُ : مستثنای مفرّغ و مرفوع 
چون بدون «الاّ» نایب فاعل است. مستثنی منه محذوف است
3- کلّ شیءٍ زائلٌ غیر الذکر الحسن.

الذکر: مستثنای به غیر است ومجرور(غیر اعراب مستثنای منصوب را گرفته است)

التمرین الثانی

منادا و اعراب آن را در عبارت های زیر معین كن:
1- یا داوود انّا جعلناك خلیفة ً فی الارض .
داوودٌ :‌منادای مفرد (علَم) مبنی بر ضمّ – محلاً منصوب 
2- ربِّ اجعل هذا البلد آمناً.

ربّ: منادای مضاف منصوب تقدیرا
3- یا ایّها الانسان ما غرّكَ بربك الكریم .
ایّ : منادای نكره ی مقصوده ، مبنی بر ضم و محلاً منصوب

التمرین الثالث

اشتباهات را در عبارت های زیر اصلاح كنید :
1- لا أتبَعُ غیرُ الحقَّ:
غیرَ :‌زیرا اعراب مستثنا را می گیرد
الحقِ:چون برای غیر مضاف الیه می شود
2- ینْجحون التّلامیذُ الا الكسلانُ .
ینْجَحُ :‌چون فاعل اسم ظاهر است
الكسلانَ : چون جمله ی قبل از «الاّ» مثبت و معنایش كامل است، پس مستثنی باید منصوب باشد.
3- یا اهلُ الثروة لا نطلب منكم غیراعطاءَ حقّ الفقراء.
اهْلَ : چون منادای مضاف باید منصوب باشد
غیرَ : چون اعراب مفعول به را پذیرفته باید منصوب باشد. اعطاء : چون كلمه ی بعد از «غیر» به عنوان مضاف الیه مستثنی و مجرور است.
4- یا ایها الظالمین انّ ربّکُم لَبالمرصادَ.

الظالمون:چون تابع منادا ومرفوع باید باشد

المرصادِ : چون بعد از حرف جر است باید مجرور باشد

التمرین الرابع

برای تجزیه و تركیب ( طبق قواعدی كه خوانده ایم)
إنّ الأنسان لَفی خُسرٍ الا الذینَ آمنوا و عملوا الصالحاتِ.
الكلمة //                     التحلیل الصرفی                                  //     الاعراب

إنّ //    حرف مشبهه بالفعل – عامل – مبنی علی الفتح//-------

ال  //    حرف تعریف – غیر عامل – مبنی علی السكون// ____

انسان // اسم - مفرد – مذكر – جامد و غیرمصدری – معرف بال – معرب – منصرف – صحیح الاخر// اسم ان ومنصوب

لَ// حرف  - عامل -حرف جرّ – مبنی علی الفتح//  ____ 
فی // حرف  - عامل -حرف جرّ – مبنی علی السکون//  ____ 
خسر // اسم - مفرد – مذكر – جامد مصدری – نکره – معرب – منصرف – صحیح الاخر// مجرور به حرف جر

الا // حرف  - حرف استثنا- غیر عامل – مبنی علی السکون//  ____ 
الذین //  اسم – موصول خاص-جمع - مذکر– معرفة – مبنی علی الفتح//  مستثنی ومنصوب محلا 
آمنوا // فعل ماضٍ – للغائبین – مزید ثلاثی – صحیح ومضاعف – متعدّ – مبنی للمعلوم – مبنی // صله موصول  ومحلی از اعراب ندارد (فعل و فاعل) 
و // حرف  - غیرعامل - حرف عطف  – مبنی علی الفتح//  ____

عملوا // فعل ماضٍ – للغائبین – مزید ثلاثی – صحیح وسالم – متعدّ – مبنی للمعلوم – مبنی // فعل و فاعل 
ال  //    حرف تعریف – غیر عامل – مبنی علی السكون// ____ 
صالحات // اسم - جمع – مونث – مشتق اسم فاعل  – معرف بال – معرب – منصرف – صحیح الاخر// مفعول ومنصوب

التمرین الخامس
هر یك از اسم های زیر را منادا قرار داده و سپس با هر كدام جمله ای مناسب بنویسید.
(الطالبة ، طلاب المدرسة ، معلّموا المدرسة)
1- یا طالبةٌ ! احْفظی حجابك و انصری أخاك.
2- یا طلاب المدرسة اجتهدوا فی کسب العلم.
3- یا معلّمی المدرسة ، حاولوا فی سبیل التّعلیم و التّزكیة.
التمرین السادس:

جای خالی را با استفاده از داخل پرانتز پر كنید.
1- ما دفعَنی الی الاجتهادِ . غیرُ الرغبة فی العزّ (غیر، غیرَ ، غیر)

2- لَواتَّحد المسلمون لأصبحوا سادةَ الدنیا. (المیلم)
3- و لا اُحبُّ الاّ ذا الخلق الكریم . ( ذو، ذا، ذی)
4- اصلحتُ بین الأخویْن شوقاً لرضا الله . (الاخوان)
 التمرین السابع: 

ابیات زیر را از احد شوقی بخوان وسپس آن را به فارسی ترجمه کن.

قُم لِلمعَلّمِ وَفَّه التبجیلا //کادَ المعَلّمُ أن یکونَ رسولاً.

برای معلم برخیز وبزرگ داشت راکامل کن نزدیک است که معلم پیامبری باشد.

أعلِمتَ أشرَفَ  أو أجَلُّ من الذی //یبنی وینشِیءُ أنفساً وعقولا.

آیاکسی شریف ترگرامی تر ازکسی که جانه وعقل هارا پرورش می دهد می شناسی؟

سبحانک اللهُمّ خیر معلّمٍ //علّمتَ بالقلمی قرون الأولی.

...................             

..................

 

التمرین الثامن:
کلمات متضاد ومترادف رامعین كن:

بغی = طلبَ (خواست)                 الهمّ = الحزن  (غم)               الحنون = الرحیم(مهربان)     

 اصبحَ = صار (شد؛گردید)          الخمول =/ النّشاط (دوست داشت)


ادامه مطلب


موضوع: تمارین عربی چهارم دبیرستان به همراه پاسخ آن، برچسب ها: تمارین عربی چهارم دبیرستان درس9،
[ پنجشنبه 23 آبان 1392 ] [ 04:15 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

تمارین عربی چهارم دبیرستان درس10

 تمارین ، تمرین های درس10

فعل های مضاعف، مهموز و مصدر و صیغه های آن ها را در عبارات های زیرمعنین  كنید تمرین اول:  
1-  انّ اللهَ یَأمُرُ بالعدلِ و الاحسان و ایتاء ذی القُرْبی
یَأمُرُ :ثلاثی مجرد ( أمَرَ مهموز الفاء) ایتاء : مصدر باب افعال در اصل «أأْتای» از ریشه ی(أ ت ی) 

2-وّدَّ الّذیَنَ کفروا لَو تَغفلونَ عن أسلحتکم وَأمتعتِکُم.

وَدَّ : فعل ماضی ، مضاعف ، مفرد مذكر غایب از ریشه ی (ودد)

3-وَامّا من طغی وآثَرَ الحیاة الدّنیا فَانَّ الجحیمَ هـیَ المأوی.

آثر : فعل مهموز از ریشه ی «اثر» ماضی، 
مأوی: مصدر مهموز از ریشه ی «أوی» .

4- والّذین كفرو یتمتّعون و یأكلونَ كَما تأكُلُ الانعامُ. 
یأكلُونُ : فعل مضارع و مهموز – جمع مذكر غایب از مصدر «أكْل» ثلاثی مجرد (مهموز الفاء)
تأكُلُ : فعل مضارع مهموز ، مفرد مؤنث غایب، از مصدر «أكل» ثلاثی مجرد 
5-انّ الذینَ آمنوا وعملوا الصالحاتِ یَهدیهم ربَّهم بِإیمانهم.

آمِنُوا : فعل مهموز از ریشه ی «أ م ن» امر حاضر، جمع مذكر
ایمان : مصدر باب افعال ، در اصل «أأمان» بوده است (مهوز الفاء)

6-وَأقیموا الصلاةَ و آتوا الزبکاةَ وأطیعوا الرسولَ.

آتوا : فعل ماضی ، مهموز، جمع مذكر غایب از ریشه ی (أتی)

7- قُل إن کُنتُم تُحِبّونَ اللهَ فَاتَّبعونی یُحبِبکم الله.

تحبّون : فعل مضارع ، مضاعف ، جمع مذكر حاضراز ریشه ی (حبب)

التمرین الثانی
عبارت های زیر را به روش عبارت اول كامل كنید : 
أ – أنا اَعُدُّ نِعَمَ الله ِ و أكُفُّ نفْسی عَنْ كُفرانِها . من نعمت های خداوند را می شمارم و خود را از كفران آن ها باز می دارم.
ب : هما یَعُدّانِ نعمَ الله دتكُفّانِ انْفسَهُم عن كُفرانِها .
ج: هم یُعدّانَ نِعمَ اللهِ و یكَّفونَ انفُسَهُم عن كُفرانها.
د : هُنَّ یَعْدُدْنَ نَعِمَ الله و تَكْفُفْنَ انْفسهُنَّ عَنْ كُفرانها.
ه‍: انتِ تَعُذّینَ نِعَمَ اللهِ و تكفیّنَ نفْسِك عن كفرانها.

التمرین الثالث

اشتباهات را در عبارت های زیر با دلیل اصلاح كنید.

المعلماتٌ یحثَّ  التلمیذاتِ علی الاجتهاد فی دروسها.

  المعلمات : اسم معرفه به «ال »  تنوین نمی گیرد

یحثَّثن :چون مبتدا جمع مونث است

دروسهنّ : زیرا مرجع ضمیر جمع مؤنث است
2- أعْدَدَتْ الاُمّهات المسلمة انباأهم للدفاع عن الوطن الاسلامیّ
اَعَدَّتْ : زیرا در صیغه ی چهارم ماضی مفرد مؤنث غایب) ادغام صورت می گیرد

المسلّماتُ : زیرا صفت و تابع موصوف است .
أبناءَ : چون همزه بعد از حرف ساكن بدون كرسی است
هُنَّ : زیرا مرجع ضمیر جمع مؤنث غایب است
3- كان علماءَ الاسلام ملاذاً ومئوی للْمَحرُومون و الفقراء
علماءُ : اسم «كانَ» مرفوع است.
مأوی : چون همزه ساكن و حرف پیش ازآن مفتوح است
پس همزه بر روی «الف» نوشته می شود
محرومین َ : زیرا مجرور با حرف جر (لـ) می باشد و نشانه ی جرّ «یاء» است
4- یا الطالبُ ! اصْبری فی الطریق الحقّ .
ایّها :‌چون (الطالب) دارای «ال» است و مذكر می باشد. قبل از آن باید «ایّها» بیاید اصْبر : چون«الطّالبُ» مفرد مذكر است .
طریقِ : اسم مضاف «ال » نمی گیرد.

التمرین الرابع

برای تجزیه و تركیب ( طبق قواعدی كه خوانده ایم)
أرایتَ الّذی یُكذّبُ بالدّین فذلك الّذی یَدُعّ الیتیم و لا یَحُضُّ علی طعام المسكین.
الكلمة //                     التحلیل الصرفی                                  //     الاعراب

أ //    حرف استفهام – غیر عامل – مبنی علی الفتح//-------
رأیتَ // فعل ماضٍ – للمخاطب – مجرد ثلاثی – معتل ناقص – متعدّ – مبنی للمعلوم – مبنی علی الفتح // فعل و فاعله ضمیربارز(تَ) الجملة فعلیة

الذی //  اسم – موصول خاص-مفرد - مذکر– معرفة – مبنی علی السكون //  مفعول ومنصوب محلا 
یُکذّب // فعل ماضٍ – للغائب – مزید ثلاثی – صحیح ومضاعف – متعدّ – مبنی للمعلوم – مبنی // فعل و فاعله 
بِ // حرف  - عامل -حرف جرّ – مبنی علی الكسر//  ____ 
ال  //    حرف تعریف – غیر عامل – مبنی علی السكون// ____ 
دین // اسم - مفرد – مذكر – جامد و غیرمصدری – معرف بال – معرب – منصرف – صحیح الاخر// مجروربه حرف جر

ف //    حرف عطف – غیر عامل – مبنی علی الفتح// ____

ذلک // اسم –اسم اشاره به دور- مفرد – مذكر – جامد– معرف – مبنی // مبتدا ومحلا مرفوع

الذی //  اسم – اسم موصول خاص- مفرد – مذکر – جامد – معرفة – مبنی علی السكون //  خبر ومر فوع محلا

یدُعُّ// فعل مضارع – للغائب – مجرد ثلاثی – معتل ومثال – متعّد – مبنی للمجهول – معرب// فعل و فاعله

ال  //    حرف تعریف – غیر عامل – مبنی علی السكون// ____

یتیم // اسم - مفرد – مذكر – جامد و غیرمصدری – معرف بال – معرب – منصرف – صحیح الاخر// مفعول ومنصوب

وَ //    حرف عطف – غیر عامل – مبنی علی الفتح// ____

لا //    حرف نفی – غیر عامل – مبنی علی السکون// ____

یحضُّ// فعل مضارع – للغائب – مجرد ثلاثی – صحیح مضاعف – متعّد – مبنی للمعلوم – معرب// فعل و فاعله

علی // حرف  - عامل -حرف جرّ – مبنی علی السکون//  ____

طعام //اسم  مفرد مذکر جامد – معرفه به اضافه– معرب  منصرف  صحیح الاخر  //مجرور به حرف جر

 ال  //    حرف تعریف – غیر عامل – مبنی علی السكون// ____

مسکین// اسم – مفرد – مذكر – مشتق – معرف بأل – معرب – منصرف صحیح الاخر // مضاف الیه ومجرور 

التمرین الخامس
غلط های املایی را در كلمات زیر اصلاح كنید.
یُأتی : یُؤتی : چون ما قبل همزه مفهوم است.

 یَئس : یَأس : چون ما قبل همزه مفتوح است

مَبدَء:مبدَأ : چون ما قبل همزه مفتوح است
فُئواد : فُؤاد : چون ما قبل همزه مضموم است.
جَرَئت :جَرَأت : چون همزه مفتوح است

یَئْمُرُ : یَأمُرُ : چون ما قبل همزه مفتوح است

مسئول: مسؤول : چون ما قبل همزه ساکن وهمزه مضموم است
یتئمّلَ : یَتَأَملُّ : چون ما قبل همزه مفتوح است.
تَئُلّفَ : تأَلّفَ : چون ما قبل همزه مفتوح است.
یجیؤ : یجیءُ : چون ما قبل همزه مكسور است.
قارءِ قاری و : اگر ما قبل همزه كسره باشد، كرسی همزه (ی) است.
مئتَمِر = مُؤتَمر : چون ما قبل همزه مضموم است پس كرسی همزه «واو» است.
التمرین السادس
 
با رعایت قواعد ادغام و مهموز صیغه های خواسته شده رااز آن چه آمده بساز:
أ)وزن یَفْعُلُ  مِن(ش دَ دَ ) یَشْدُدُ بعد از ادغام : یَشُدُّ
ب)وزن «أفْعَلَ» مِن «ح ب ب » اَحْبَبَ بعد از ادغام : أحبَّ
ج)وزن «استفعل» مِن « ح ق ق » اِستحققَ بعد از ادغام :‌اِسْتَحَقَّ .
د)وزن «لمّا نفْعلِ» من ِ «ف ر ر » لمّا نَفْرِرُ – لمّا نفِرَّ
ه)وزن «یفْعلْنَ» من «ض ل ل » : یَضْلِلْنَ .
و)فعل امر «مِن» «تُؤتی»
ز)وزن «لاتفعُل» مِن «ق ص ص » : لاتَقْصُصّ
ح)فعل أمر من «تسَتْررُنَ » اُسرُرنَ
ط)مصدر «اَلَفَ» ایلاف
ی)فعل امر للمخاطبین من «اقامَ» اقیمُوا

التمرین السابع: 

التمرین السابع:

ابیات زیر را بخوان  وسپس نقش کلمات خط کسی شده بنویس:احمد شوقی می گوید:

هل علِمتم أمّة فی جهلها // ظهرَت فی المجد حَسناء الربداء؟

أمّة :مفعول به ومنصوب

هـا : مضاف الیه ومحلا مجرور

لا تَقولوا حَطّنا الدهرُ فَما //هوَ إلا من خیال الشّعراء.

الشعراء : مضاف الیه و مجرور

فَخذوا العِلمش علی اعلامه //وَاطلبوا الحکمةَ عند الحُکماء .

عند : مغعول فیه ومنصوب

واقرَؤوا تاریخَکم واحتفظوا // بِفصیحٍ جاء کم مین فُصحاء.

اقرؤوا : فعل وفاعل ضمیر بارز (واو)

واطلبوا المجدَ علی الارضِ فَإن // هـی ضاقَت فاطلبوه فی السماء.

ضاقت: خبر ومرفوع محلا

 التمرین الثامن:
کلمات متضاد ومترادف رامعین كن:

نَجح =/ انهزمَ (متضاد)           الخامل = الکسل  (تنبل)       الفشل =/  الانتصار(متضاد)

الکد = الجهد (تلاش)              المقت = الحقد (کینه)          وَدَّ =/ أحَبَّ (دوست داشت)

کَذِبَ =/ صَدقَ (متضاد)             الجاف = الیابس (خشک)        


ادامه مطلب


موضوع: تمارین عربی چهارم دبیرستان به همراه پاسخ آن، برچسب ها: تمارین عربی چهارم دبیرستان درس10،
[ پنجشنبه 23 آبان 1392 ] [ 07:03 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic