نمونه سوال عربی3تجربی وریاضی

نمونه سوال عربی3تجربی وریاضی درس اختیاری دبیرستان....کاشمرخرداد90

للترجمه:3نمره

1)فَمَن ضَیّعَ النّعمَ فی غَیرطریقِ الحَقِّ فَقَد كَفَرَ بِها.

2)كُنتُ أظُنُّ أنّ أبی قَد نُسِیَ وَلَم یَبقِ لَه ذكرٌ.

3)هوَ لایَسمحُ لِلنّاسِ أنْ یَترُكوا الدّنیابِذریعةِ الحصولِ علی الآخرة.

4)نـحنُ نـكَرِّمُ إنساناً ضَحّی بِنَفسهِ ودافَعَ عن عقیدتَه وكرامةِ شَعبه.

5)لَقَد كَرّمَ الإسلامُ العلمَ والعُلماءَ وعَدَّهم مِن المجاهدینَ فی سبیل الله.

6)إنَّ الأحمَقَ یُصیبُ بِحمقِهِ أعظَم مِنْ فجورِ الفاجِر.

جواب صحیح را انتخات کنید:1نمره

الف )أعظَمُ العباةِ أجرًا أخفاها         1)برتری عبادت به مخفی بودن مزدآن است       2)برترین عبادت ازنظر اجر مخفی ترین آ ن هاست

ب)قُبِضَ علی المُجرِمِ ولَمْ یَفِرَّ:           1)علی مجرم راگرفت وفرار نكرد         2)مجرم دستگیر شد وفرار نكرد

الف) اُکتُب المطلوبَ:5/1نمره

 1) به فارسی: الخمولُ …………..          2)به عربی :سر وصدا ………

    3)المتضاد: آخِر القاعة.............      4)المترادف: المواهب……………  

به عربی ترجمه کنید 

1)رسول خدا تنها وارد مسجد شد.           2)قرآن جامعه انسانی رااز مرگ به سوی زندگی خارج می كند.

نقش کلماتی که خط کشیده شده مشخص کنید 5/1نمره

1)یاذا الجودِ وَالإحسانِ یاذا الرحمةِ وَ الرّضوانِ.                2)كُلُّ شَیءٍ هالِكٌ إلّا وَجهَهُ

کلمات خط کشیده شده راحركت گذاری کنید 5/1نمره

1)وَسَخَّرَ لَكُم الیل و النّهار.            2)كانَت المدرسة مزدحمة و لَمْ یَكُنْ فی قاعة المدرسة مكان للجلوس.

اشتباهات رابادلیل تصحیح كنید5/1نمره

1)ماكُنتُمْ إلّا خاشعونَ.                               2)یاإیّتُها النَّفسَ إلی متی الغِفلةُ.

3)مدَحَ قومٌ أمامُ رسولُ اللهِ رجلاً.                   2)الباقیاتُ الصّالحاتِ خیرٌعندَ ربّكَ ثوابٌ.

إقرأ النّصَ ثمّ أجِبْ عَن الأسئلةِ:2نمره(متن را بخوان وبه سوالات پاسخ ده

قالَتْ سمـیرةُ: أخَذَقلبی یَخفِقُ بِشدّةٍ.كنتُ  أنظُرُ إلی صورةِ أبی.كأنّهُ یَنـظُرُ إلیّ.حینـما كنتُ غارقة فی افكاری نادتنی أمّی وَقالَتْ:یا سمیرة  السیّدةُ الـمدیرة تنادیكِ.فَسَمعتها تقولُ:أرجو مِنْ ابـنَتی سمیرةَ أن تَأتـیَ وتَأخُذَ هذِهِ الهَدیّة مِنْ جانب المدرسة..ذهَبتُ  نحوَ المنبر والحضّار یُكبّرون.

1)مَتی نادتْـها أُمّـها؟

2)عَیّن الجملة َ الحالیةَ وصاحبها:

3)شَكّل مااشیرَ إلیه بِخَطٍّ.

برای جای خالی کلمه مناسب انتخاب کنید1نمره

1)إنُّ أفضَلُ الرجالِ ……..(خُلقً  .خُلقاً)            2) إلهی لا………….حاجَتی.(تَرُدَّ.تَرُدّْ)

3)آمَنتُ بالله……..لایزولُ عَنّی (ایماناً.ایمانٌ.)       4)لاتَقُل إلا……………..(الحقَّ.الحقُّ)

للتَحلیل الصّرفی:1نمره                  

هو أسْلَمَ وجهَهُ لله.

هوَ………………………………………أسْلَمَ………………………………………

وجه……………………………………لله…………………………………

عبارة صحیح وبدون  اشتباه راانتخب کنید:5/نمره

1)یا أیُّها النّبیُّ !جاهِدْ الكُفّارُ والمنافقینَ.          2)یا تلمیذُ المثالی !لاتَنسَ یَومَ الإمتحان.

3)یا بَنی هاشم! لاتقولوا إنَّ محمداً مِنّا.            4)كان أبوك معلّماً ،ترَكَ الدّرسُ والمدرسة.

اشتباهات موجود درترجمه راتصحیح کنید:1نمره

یا علماءَ الأمّة! اعلموا،أنّنا حینَ نَنظرُ إلی كُتبِ المسلمینَ تَأخُذُنا الدّهشة        

ای دانشمندان!بدانید كه هرگاه  به     كتاب های مسلمانان  نگاه كردیم تعجب كردیم

جواب مناسب رابادلیل انتخاب کنید:1نمره

1(إنّ القرآن یُؤكّدُ أنَّ لِهذا العالم………..(سُننٌ.سُنناً)        

2)قَد نَبِغَ فی الإسلام………فی الطّبِ و(علماءَ.علماءُ)

3)المُؤمنُ یَجعَلُ الدّنیا………لِلحصولِ علی العقبی(وسیلةٌ. وسیلةً)       

 4)اِنقَضی النّهارُ واعمالُ البیت……..(باقیةً.باقیةٌ)

ترجمه راکامل کنید:1نمره

1)قَدْیَضُرّ الشِیءُ تَرجو نَفعَهُ       رُبَّ ظَمآنَ بِصَفوِالماءِ غَص .

گاهی چیزی را كه امید به…..……..ضرر می زند چه بسا …….باآب صاف وزلال گلوگیر شود.

2)إذا التَبَستْ علیكمْ الفِتن كَقطع اللیلِ الُظلم فَعلَیكُمْ بِالقُرآنِ.هرگاه فتنه ها همانند پاره های شب………………

نوع (واو)رامعلوم کنید5/نمره .

1)الطالباتُ یأتینَ مَعَ أبائهنّ وأُمّهاتهنَّ.           2)لاتُكَذّبوا وَانتم تعلمون.

نادِ الأسماءَ التّالیةَ ثُمَّ عَیّن نوعَ المنادا:

1)فاطمة                             2)إمامُ المسلمین.                      3)ابوالفضل

4) كریمُ الخلق                     5)شعبُ القدس                       6)معلماتُ المدرسة

ارجولكم التّوفیقَ فی الحیاة:علی پور دبیر عربیموضوع: نمونه سوال عربی سوم تجربی وریاضی، برچسب ها: نمونه سوال عربی3تجربی وریاضی، نمونه سوال عربی3تجربی وریاضی 2،
[ یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 ] [ 07:12 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic